Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2004

  1. FAIMON, Jiří, Jiří ZIMÁK, Petr ZAJÍČEK, Monika SCHWARZOVÁ and Jindřich ŠTELCL. The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic). Geographica. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2004, vol. 38, No 1, p. 9-13. ISSN 0231-9365.
  2. 2003

  3. FAIMON, Jiří. Formation of Colloidal Silica and Alumina During Experimental Granodiorite Weathering. Aquatic Geochemistry. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2003, vol. 9, No 4, p. 305-341. ISSN 1380-616.
  4. 2000

  5. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL, Jiří ZIMÁK and Pavel SLAVÍK. Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (The dynamics od dripping waters (the Císařská Cave, the Moravian Karst)). Geol. výzk. Mor. Slez. Brno: MU a ČGÚ Brno, 2000, VII, No 1, p. 147-149. ISSN 1212-6209.
  6. 1997

  7. FAIMON, Jiří. Studium polymerace kyseliny křemičité gelovou filtrací (Study of polymerization of silicic acid by gel filtration). Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996. Praha (Czech Rep.): ČGU, 1997, roč. 1996, No 1, p. 102-104. ISSN 0514-8057.
Display details
Displayed: 17/6/2021 20:48