Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2011

    1. SVITÁK, Zbyněk. Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782 (The Beginning of Modern Bureaucracy: The Supreme Land Governing Office (Allerhöchste Landesfürstliche Stelle) in Moravia between 1748 and 1782.). Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011, 587 pp. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21. ISBN 978-80-86488-91-2.
Display details
Displayed: 18/6/2024 23:09