Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. HRDLIČKA, Aleš, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ, Karel NOVOTNÝ, Viktor KANICKÝ and Vítězslav OTRUBA. Surface mapping of archaeological objects using laser ablation inductively coupled plasma mass spectroscopy (LA-ICP-MS) and double pulse laser induced breakdown spectroscopy (LIBS). In 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis. Praha: Centre for Geobiology at University of Bergen, 2008, p. 44.
   Name in Czech: Mapování povrchů archeologických objektů pomocí laserové ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (LA-ICP-MS) a spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS) v dvoupulzním uspořádání
   Analytical chemistry, separation. English. Czech Republic.
   Keywords in English: surface mapping; LA-ICP-MS; LIBS; archaeological objects

   Changed by: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., učo 17748. Changed: 24/7/2008 16:34.

  2007

  1. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Alice STAŇKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ and Karel NOVOTNÝ. Lokální analýza slitin, povrchů a objektů kulturního dědictví plazmovou spektrometrií s využitím laseru (Local analysis of alloys, surfaces and objects of cultural heritage by plasma spectrometry with laser). In 37. mezinárodní konference Defektoskopie 2007. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2007, p. 305-310. ISBN 978-80-214-3504-9.
   Name (in English): Local analysis of alloys, surfaces and objects of cultural heritage by plasma spectrometry with laser
   RIV/00216224:14310/07:00021078 Proceedings paper. Inorganic chemistry. Czech. Czech Republic.
   Kanický, Viktor (203 Czech Republic, guarantor) -- Vaculovič, Tomáš (203 Czech Republic) -- Staňková, Alice (203 Czech Republic) -- Prokeš, Lubomír (203 Czech Republic) -- Konečná, Veronika (203 Czech Republic) -- Novotný, Karel (203 Czech Republic)
   Keywords in English: laser ablation; mass spectrometry with inductively coupled plasma; optical emission spectrometry with inductively coupled plasma; laser induced breakdown spectrometry; local analysis; microanalysis; depth profiles; surface mapping
   International impact: yes

   Changed by: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Changed: 29/1/2008 16:33.
  2. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Markéta HOLÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ and Karel NOVOTNÝ. Přímá analýza pevných látek plazmovou spektrometrií s využitím laseru (Direct analysis of solid samples by plasma spectrometry with laser). In Anorganická analýza v životním prostředí, sborník přednášek ze semináře. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007, p. 73-78. ISBN 978-80-86380-41-4.
   Name (in English): Direct analysis of solid samples by plasma spectrometry with laser
   RIV/00216224:14310/07:00023672 Proceedings paper. Inorganic chemistry. Czech. Czech Republic.
   Kanický, Viktor (203 Czech Republic, guarantor) -- Vaculovič, Tomáš (203 Czech Republic) -- Holá, Markéta (203 Czech Republic) -- Prokeš, Lubomír (203 Czech Republic) -- Konečná, Veronika (203 Czech Republic) -- Novotný, Karel (203 Czech Republic)
   Keywords in English: laser ablation; mass spectrometry with inductively coupled plasma; optical emission spectrometry with inductively coupled plasma; laser induced breakdown spectrometry; local analysis; microanalysis; depth profiles; surface mapping
   International impact: yes

   Changed by: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Changed: 29/1/2008 16:35.
Displayed: 16/6/2024 04:23