Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

  1. KODRLOVÁ, Ida. Suicidal Risk in Lives of Virginia Woolf and Sylvia Plath. PSYART: A Hyperlink Journal for the Psychological Study of the Arts ., 2006, vol. 2006, No 1, p. article 062511. ISSN 1088-5870.
  2. 2005

  3. KODRLOVÁ, Ida, Allison B. KAUFMAN, James C. KAUFMAN, Ivo ČERMÁK and Curt BURGESS. Analýza deníků Sylvie Plathové s využitím modelu HAL (Analysis of Journals of Sylvia Plath with the Help HAL). In Miovský, M.; Čermák, I.; Chrz, V. (Eds): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. p. 305-313, 8 pp. ISBN 80-244-1159-8.
  4. ČERMÁK, Ivo and Ida KODRLOVÁ. Precursors to suicide in life and works of Sylvia Plath and Sarah Kane. : In. Goodwin, J.: Selected Papers from The 22nd International Literature-and-Psychology Conference, Córdoba, Spain, June 29 - July 4., 2005.
  5. 2004

  6. ČERMÁK, Ivo and Ida KODRLOVÁ. Reading Life and Personality Through Artwork - Interpretation on the Edge. In Art and Science, Proceedings of the XVIII Congress of the IAEA. Lisboa: IAEA, 2004. p. 492-496, 5 pp. ISBN 972-9119-11-2.
Display details
Displayed: 6. 6. 2020 07:49