Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnologie - současnost a terminologické otazníky (Ethnology - the present time and terminology question-marks). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, roč. 18, č. 4, p. 246-247. ISSN 0862-8351.
 2. SVÁTKOVÁ, Barbora. účast na Bienále Dolní Kounice 2008 Zpřítomnění V (participation on the Biennial Dolni Kounice 2008 Update 5). 2008.
 3. 2007

 4. CAJTHAML, Martin. On the Relationship Between Pederasty and Plato´s Philosophical Theory of Love. In Plato´s Symposium. Proceedings of the Fifth Symposium Platonicum Pragense. první. Praha: OIKOYMENH, 2007. p. 108-124. ISBN 978-80-7298-293-6.
 5. CAJTHAML, Martin. Plato´s Symposium. Proceedings of the fifth symposium platonicum pragense. první. Praha: OIKOYMENH, 2007. 349 pp. ISBN 978-80-7298-293-6.
 6. 2006

 7. VANĚK, Jiří. Středoevropské sympozium, VIII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VIII. Brno Implantology symposium). 2006.
 8. 2005

 9. ČORNEJOVÁ, Michaela. Dvacet let setkávání v Kals am Grossglockner (Twenty years of symposia held in Kals am Grossglockner). Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, vol. 46, -, p. 294-297. ISSN 1211-4413.
 10. 2004

 11. ČORNEJOVÁ, Michaela. Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2004, vol. 87, No 1, p. 36-39. ISSN 0027-8203.
 12. FREYBURG, Lubomír. Středoevropské symposium, VII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VII. Brno Implantology symposium). 2004.
 13. VANĚK, Jiří. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VII. Brno Implantology Symposium). 2004.
 14. FASSMANN, Antonín. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VII. Brno Implantology Symposium). 2004.
 15. ŘEZÁČ, Miroslav. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VII. Brno Implantology Symposium). 2004.
 16. FREYBURG, Lubomír. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VII. Brno Implantology Symposium). 2004.
 17. FASSMANN, Antonín. Středoevropské sympozium, VII. Brněnské implantologické dny (Central-European symposium, VII. Brno Implantology symposium). 2004.
 18. 2003

 19. KOVÁŘ, Josef. Ze života středověkých rytířů. (From the life-style of the medieval Knights.). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, roč. 39, sv. 42, p. 280-281. ISSN 0449-0436.
Display details
Displayed: 18/10/2021 05:04