Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

  1. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí (The pronouns to, ten, ta refering to the language expressions of the time, location and direction in the Czech texts of various style spheres). In JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. p. 165-168. ISBN 80-7040-819-7.
  2. 2004

  3. ŠKODA, Radek and Milan NOVÁK. Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, Strážecké moldanubikum (Accessory Nb,Ta,Ti-minerals from a pegmatite at uranium mine Drahonín, Strážek Moldanubicum). Acta Musei Moraviea, Sci. geol., 2004, vol. 89, No 1, p. 55-66. ISSN 1211-8796.
Display details
Displayed: 17. 2. 2020 08:00