Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2002

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daň z přidané hodnoty u neziskových organizací (Value added tax). In Alternatívne prístupy a faktory financovania verejneho sektora. První. Bratislava: NHF Ekonomická univerzita Bratislava, 2002. p. 119-123. ISBN 80-225-1406-3.
Display details
Displayed: 26/3/2023 05:13