Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

    1. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Daň z nemovitostí v evropském kontextu (Real Estate Tax in the European Context). Online. In Evropské finanční systém 2007 (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 62-68. ISBN 978-80-210-4319-0
    2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola (Municipalities in the Czech republic - management and it's control). Online. In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. p. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6

    2001

    1. VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ, Simona HRABALOVÁ and Vladimír ŽÍTEK. Systém územní správy v České republice a její financování na regionální a lokální úrovni (The system of territorial administration in the Czech Republic and its financing on regional and local level). Online. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Nakladatelství MU. p. 25-44. ISBN 80-210-2572-7
Display details
Displayed: 24/4/2024 05:44