Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2001

  1. HORKÁ, Hana and Hana FILOVÁ. Přípravné vzdělávání učitelů primární školy (1. st. ZŠ) na PdF MU V Brně (Pregradual Training of the Teachers of primary School in the Faculty of Education MU Brno.). In Další vzdělávání učitelů na prahu třetího tisíciletí. Brno: Pedagogické centrum, 2001. p. 62-71. ISBN 80-238-7168-4.
  2. FILOVÁ, Hana. Standard a inovace studijního programu v přípravném vzdělávání učitelů primární školy (The Standard and the Innovation of a Preparatory Education of Primary School Teachers Programme). In Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 1st ed. Praha: PedF UK, 2001. p. 96-114. ISBN 80-7290-059-5.
  3. 1998

  4. FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi (Future Teachers on Teaching Practice). a kolektiv. 2nd ed. Brno: Paido, 1998. 74 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7.
Display details
Displayed: 5/12/2021 03:50