Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2013

  1. KREJČÍ, Pavel. Srbové, Chorvati, Bosňáci a Černohorci a jejich jazyk/jazyky jako předmět univerzitní výuky (The Serbs, the Croats, the Bosniaks and the Montenegrins and its language(s) as a University Studying Subject). Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 23, No 4, p. 238-245. ISSN 1211-7676.
  2. 2008

  3. KREJČÍ, Pavel. Problematika výuky jihoslovanských jazyků na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. (Problems of a teaching of South Slavonic languages at the Masaryk University, Faculty of Arts.). In Česká slavistika 2008. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka (eds.). 1st ed. Brno - Praha: Academicus, 2008. p. 91-100. ISBN 978-80-87192-00-9.
  4. 2007

  5. KREJČÍ, Pavel. Izučavanje srpskohrvatskog, odnosno srpskog jezika na Masarikovom univerzitetu u Brnu u poslednjih 15 godina. (A teaching of Serbo-Croatian/Serbian at the Masaryk University in Brno during last 15 years.). In Srpski jezik, književnost i umetnost. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (31.X.–01.XI. 2006). Knjiga I: Srpski jezik i društvena kretanja. 1. vydání. Kragujevac: IP Koraci, 2007. p. 279-284.
Display details
Displayed: 9/12/2022 21:41