Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Pedagogická fakulta je tak kvalitní, jak kvalitní produkuje učitele (The quality of the Pedagogical faculty is represented by its graduates). In Pedagogické praxe a oborové didaktiky. 1st ed. Brno: , MSD spol. s r.o., 2008. p. 198-203, 5 pp. ISBN 978-80-7392-052-4.
 2. HAVEL, Jiří. Pedagogické praxe a oborové didaktiky (Pedagogical Practices and Didactics). 2008.
 3. 2007

 4. CHMELÍK, František, Karel FRÖMEL, Zbyněk SVOZIL and Šárka MALEŇÁKOVÁ. Vliv vyššího tělesného zatížení na vztah žáků k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy (THE EFFECT OF AN INCREASED PHYSICAL LOAD ON STUDENT S RELATION TO PHYSICAL EDUCATION LESSONS). Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2007, vol. 11, No 4, p. 33-39. ISSN 1211-9261.
 5. 2006

 6. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Je pedagogická praxe pro studenty angličtiny motivující? (Is Teaching Practice Motivating for Students Studying English?). In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. první. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. p. 126-132, 6 pp. ISBN 80-86633-67-5.
 7. HAVEL, Jiří and Hana FILOVÁ. Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích (Questions of evaluation students on continuous pedagogic practices). 2006.
 8. HANUŠOVÁ, Světlana. Studentská reflexe pedagogické praxe (Student reflection of the teaching practice). In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. p. 122-125. ISBN 80-86633-67-5.
 9. 2005

 10. FRIEDMANN, Zdeněk. K pedagogické praxi studentů technické a informační výchovy (Teaching students practical technical information and education). In JANÍK, T., HAVEL, J. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. p. 92-95. ISBN 80-210-3884-5.
 11. STŘELEC, Stanislav. Náměty pro pedagogickou praxi studentů učitelství zaměřené na spolupráci učitele s rodiči žáků. (Subjects of educational practice of students aimed at cooperation between teachers and parents). In Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Janík,T.-Havel,J.(ed.). Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 197-204. ISBN 80-210-3884-5.
 12. JANÍK, Tomáš and Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů (Teaching practice and students development). 2005.
 13. HAVEL, Jiří and Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů (Pedagogical Practice and the Development of Future Teachers Professional Competencies). 2005.
 14. HANUŠOVÁ, Světlana. Reflexe v pedagogické praxi v rámci pregraduální přípravy učitelů anglického jazyka (Reflection in teaching practice within pre-service English language teacher education). In Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 1st ed. Brno: MSD, 2005. p. 96 - 100. ISBN 80-210-3884-5.
 15. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Specifika přístupu studentů angličtiny PdF k profesi učitele (Specific attitudes of English language students from the Pedagogical Faculty to the profession of a teacher). In Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 1.vyd. Brno: MSD, 2005. p. 109-113. ISBN 80-210-3884-5.
 16. 2004

 17. ŠŤÁVA, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně (Pedagogical teacher practiceof future teachers of PdF MU in Brno). Pedagogické spektrum. Bratislava, 2004, vol. 2004, 3/4, p. 58-62. ISSN 1335-5589.
 18. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe v kontextu pregraduální přípravy (Teaching practice of the pre-gradual teacher preparation). In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 16-19. ISBN 80-210-3378-9.
 19. HAVEL, Jiří and Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů (Pedagogical Practice of the Pre-gradual Preparation of Teachers). 2004.
Display details
Displayed: 28/3/2023 13:24