Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2002

    1. KABELKA, Ladislav. Sociální zázemí seniorů (The social enviroment of seniors). In Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. září 2002. Praha: Grada publishing, 2002. p. 170-176, 376 pp. ISBN 80-247-0536-2.
Display details
Displayed: 10/12/2023 06:02