Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, stanislav ŠTÍPEK, čestmír ŠTUKA and Vladimír MIHÁL. Vzdělávací síť lékařských fakult pro tvorbu a sdílení výukových materiálů na společné platformě (Educational network of medical faculties for developing and sharing digital content on a common platform). In Telemedicína Brno 2009. 2009. ISBN 978-80-7392-092-0.
 2. 2008

 3. JAVORNÍK, Michal, Otto DOSTÁL, Karel SLAVÍČEK and Miloslav FILKA. Ict as Tool for Controlling of Market Relationship and Increasing of Economic Effectiveness in the Area of Processing of Medical Image Data. In New information and multimedia technologies NIMT- 2008. Brno: University of Technology, Brno, 2008. p. 83-85, 3 pp. ISBN 978-80-214-3708-1.
 4. SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK and Čestmír ŠTUKA. Jednotné řešení pro nabídku a sdílení multimediálního vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET (Uniform solution for sharing multimedia content in the network of medical faculties MEFANET). In IV. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví Telemedicína Brno 2008. 2008. ISBN 978-80-7392-025-8.
 5. NOVOTNÝ, Tomáš, Jan BUČEK and Daniel SCHWARZ. Systém IP kamer pro audiovizuální přenos z operačních sálů - naše zkušenosti (Our Experience with an IP Camera System for Audiovisual Transmission from Operating Theatres). In MEFANET report 01. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, Brno, 2008. p. 86-90, 5 pp. ISBN 978-80-210-4539-2.
 6. CHANTADA, Guillermo, Francois DOZ, Manuela ORUJELA, Ibrahim QUADDOUMI, Rita S SITORIUS, Tomáš KEPÁK, Anna FURMANCHUK, Mauritio CASTELLANOS, Tarun SHARMA, Patricia CHEVEZ-BARRIOS and Carlos RODRIGUEZ-GALINDO. World Disparities in Risk Definition and Management of Retinoblastoma: A Report from the International Retinoblastoma Staging Working Group. PEDIATRIC BLOOD & CANCER, 2008, vol. 50, No 3, p. 692-694. ISSN 1545-5009. doi:10.1002/pbc.21427.
 7. 2007

 8. ŠÁREK, Milan, Otto DOSTÁL, Karel SLAVÍČEK and Pavel ANDRES. Efektivní zpracování medicínských obrazových dat (Effective processing of medical image information). In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 107-109, 3 pp. ISBN 978-80-244-1687-8.
 9. SCHWARZ, Daniel, Miroslav PENKA and Ladislav DUŠEK. ICT řešení pro sdílené obrazové úložiště v telehematologii (ICT solution for a shared image repository in telehematology). In Sborník 7. česko-slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství. Kladno: ČVUT v Praze, 2007. p. 72-75, 4 pp. ISBN 978-80-01-03777-5.
 10. SCHWARZ, Daniel and Ladislav DUŠEK. Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů (ICT and telemedicine in the education of medicine). In Úrazová chirurgie - supplementum. 2007. ISSN 1211-7080.
 11. NOVÁK, Zdeněk, Ivo ŘÍHA, Ladislav DUŠEK, Daniel SCHWARZ, Jan CHRASTINA and Petr KRUPA. 3 roky zkušeností s využitím telemedicíny ve výuce neurochirurgie (3 years of experience with the use of telemedicine in neurosurgical education). In Sborník abstrakt Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2007. Bedřichov: Česká neurochirurgická společnost, 2007. p. 56 - 57, 2 pp.
 12. 2006

 13. DUŠEK, Ladislav, Daniel SCHWARZ, Jaroslav RÁČEK, Petr BRABEC, Jan MUŽÍK, Břetislav REGNER and Jan ŽALOUDÍK. Information and communication technologies in education at the Faculty of Medicine of Masaryk University. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2006. p. 15-21, 7 pp. ISBN 80-7368-199-4.
 14. SCHWARZ, Daniel and Ladislav DUŠEK. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů (Multimedia support of medical education). 2006.
 15. DOSTÁL, Otto, Michal JAVORNÍK and Karel SLAVÍČEK. Opportunity of Current ICT in the Processing of Medical Image Information. In In Proceedings of the International Conference International Association of Science and Technology for Development. Mexico: EASTED. Mexico: The International Association of Science and Technology for Development, 2006. p. 193-195, 3 pp. ISBN 0-88986-545-0.
 16. SCHWARZ, Daniel and Ladislav DUŠEK. Report RITM II: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny (Report CITM II: Modern methods of medical education with the use of information technologies and telemedicine). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 105 pp. ISBN 80-210-4213-3.
 17. MIKULIK, Robert, Andrei ALEXANDROV, Marc RIBO, Zsolt GARAMI, Nicol PORCHE, Eva FULEP and James GROTTA. Telemedicine-Guided Carotid and Transcranial Ultrasound. A Pilot Feasibility Study. Stroke : a journal of cerebral circulation, Dallas: American Heart Association, 2006, vol. 37, No 1, p. 229-230. ISSN 0039-2499.
 18. 2005

 19. SCHWARZ, Daniel and Ladislav DUŠEK. Report RITM: Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů (Report CITM: Information technologies and telemedicine in medical education). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 101 pp. ISBN 80-210-3924-8.
 20. 2004

 21. DOSTÁL, Otto, Michal JAVORNÍK, Karel SLAVÍČEK, Martin PETRENKO and Pavel ANDRES. Developement of Regional Centre for Medical Multimedia Data Processing. In Communications, Internet, and Information Technology. St. Thomas (USA): ACTA Press, 2004. p. 632-636, 5 pp. ISBN 0-88986-445-4.
 22. 2002

 23. DOSTÁL, Otto, Miloslav FILKA and Martin PETRENKO. Multimedia Communication Transmission in Medicine. In PROCEEDINGS VIPromCom-2002. Zadar (Croatia): Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR,Zadar, Croatia, 2002. p. 53-55. ISBN 953-7044-01-7.
 24. DOSTÁL, Otto, Miloslav FILKA and Martin PETRENKO. Nové trendy v telemedicíně (New trends in Telemedicine). In 8 International Scientific Conference COFAX - Telekomunikácie 2002. Bratislava: ADAPT Bratislava, 2002. p. 201-203. ISBN 80-967019-5-9.
Display details
Displayed: 20. 4. 2019 18:34