Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ, Petra, Zuzana KUNICKÁ, Eva POLANSKÁ, Martina DVOŘÁČKOVÁ, Michal ŠTROS, Klaus GRASSER and Jiří FAJKUS. HMG Box proteins are involved in telomere maintenance in plants and animals. In EMBO Conference Series on Chromatin and Epigenetics. 2009.
 2. 2008

 3. FAJKUS, Jiří, Martina DVOŘÁČKOVÁ and Eva SÝKOROVÁ. Analysis of Telomeres and Telomerase. In The Nucleus. Totowa, USA: Humana Press, 2008. p. 267-296. Volume 1. ISBN 978-1-58829-977-2.
 4. KUNICKÁ, Zuzana, Igor MUCHA and Jiří FAJKUS. Telomerase Activity in Head and Neck Cancer. Anticancer Research. Greece: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2008, vol. 28, 5B, p. 3125-3129. ISSN 0250-7005.
 5. 2006

 6. FAJKUS, Jiří. Detection of telomerase activity by the TRAP assay and its variants and alternatives. Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2006, vol. 371, 17.dubna, p. 25-31. ISSN 0009-8981.
 7. 2005

 8. HÁJEK, Roman, Zuzana KUNICKÁ, Marie SKLENIČKOVÁ, Martina DVOŘÁČKOVÁ, Jiří FAJKUS, Jana SMEJKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Darina OČADLÍKOVÁ, Dana WEISSOVÁ, Jana VIGÁŠOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Silvie DUDOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Zdeněk ADAM and Miroslav PENKA. Stanovení aktivity telomerázy u mnohočetného myelomu (Telomerase activity in multiple myeloma). Klinická onkologie. 2005, vol. 18, No 3, p. 80-83. ISSN 0862-495X.
 9. 2003

 10. FAJKUS, Jiří, Květa KOPPOVÁ and Zuzana KUNICKÁ. Dual-color real-time telomeric repeat amplification protocol. BioTechniques. United States: EATON PUBLISHING CO, 2003, vol. 35, No 5, p. 912-914. ISSN 0736-6205.
 11. 2002

 12. FAJKUS, Jiří, Marek BORSKÝ, Zuzana KUNICKÁ, M. KOVAŘÍKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiřina HOFMANOVÁ and Alois KOZUBÍK. Changes in telomerase activity and expression in the process of butyrate-induced cell differentiation. Brno: D. Schweizer, K. Nasmyth, EMBO Workshop Genetics after the Genome, 2002.
 13. 2001

 14. MALÁSKA, Jan, Anežka FIŠEROVÁ, Zuzana KUNICKÁ, Marie SKLENIČKOVÁ, Lenka KOVÁŘOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Romana MUSILOVÁ, Roman HÁJEK and Jiří FAJKUS. HODNOCENÍ TELOMERÁZOVÉ AKTIVITY A DÉLKY TELOMER U MNOHOČETNÉHO MYELOMU (Evaluation of telomerase activity and telomere length in multiple myeloma). In XV.OLOMOUCKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. p. 173.
 15. 2000

 16. MALÁSKA, Jan, Jiří FAJKUS, Milan BAJER, Hana HRSTKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Lenka FAJKUSOVÁ, Rostislav VYZULA, Kateřina KREJČÍ and Marie SKLENIČKOVÁ. Telomerase activity and expression in the course of treatment of acute childhood leukemias. In Miami Nature Biotechnology Short Reporřts, Volume 11m, Advances in Gene Technology: DNA, RNA and CANCER. 2000th ed. Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 29a, 1 pp. ISSN 1087-0156.
 17. 1998

 18. ŘÍHA, Karel, Jiří FAJKUS, Jiří ŠIROKÝ and Boris VYSKOT. Developmenthal control of telomere lengths and telomerase activity in plants. In 1st European workshop. 1st ed. Germany: 1st European workshop, 1998. p. -, 1 pp.
Display details
Displayed: 24/9/2023 19:44