Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. SELUCKÁ, Markéta. Právo pronajímatele vypovědět nájem bytu (The right of a lessor to give a notice to quit a lease of apartment). Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2008, 5. ročník, No 10, p. 416-421. ISSN 1214-7966.
  2. 2007

  3. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Tomáš Jiří BAHOUNEK, Drahoslava FUKALOVÁ, Vlastislav MAN and Jiří ŠRÁČEK. Čtyři pohledy na interrupci (Four views on termination of pregnancy). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 105 pp. Právo. ISBN 978-80-87071-09-0.
  4. JANEČEK, Jan. Zrušení a zánik s.r.o. založené obcí (Liquidation and Termination of Limited Company Established by Municipal Body). Moderní obec. Praha: ECONOMIA a.s., 2007, roč. XIII, No 12, p. 47. ISSN 1211-0507.
Display details
Displayed: 26/3/2023 05:14