Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2018

  1. HAVLÍČEK, Jakub. The Church Online: the Roman Catholic Church and Social Media in the Czech Republic. Caritas et Veritas. Faculty of Theology, University of South Bohemia, 2018, vol. 2, p. 156-175.
  2. 2008

  3. ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Sexuální kompulze: stinná stránka online sexuálních aktivit (Sexual compulsion: The dark side of online sexual activities). Praha, 2008. Konference Primární prevence rizikového chování V.
  4. 2005

  5. DRÁPELA, Martin. Online Dictionaries of Contemporary English. In New trends in educating future teachers of English. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. p. 25-30. ISBN 80-244-1249-7.
Display details
Displayed: 2/10/2023 07:00