Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v kontextu dětské psychiatrické léčebny (The Scenotest in context of child psychiatric hospital). 2008.
 2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Terapeutický a diagnostický potenciál hry (Therapeutic and diagnostic potential of the play). In Seminář pro praktiky pomáhajících profesí pod patronací Hogrefe – Testcentrum, Praha. 2008.
 3. 2007

 4. HUMPOLÍČEK, Pavel. Možnosti a meze aplikace Scénotestu v poradensko-psychologické praxi (Potentials and limits of application The Scenotest in practice of psychological counseling). 2007.
 5. 2006

 6. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář pro speciální pedagogy a poradenské psychology (The Scenotest - educational and casuistry workshop for special pedagogists and counseling psychologists). 2006.
 7. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový seminář (The Scenotest - educational and casuistry workshop). 2006.
 8. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový, výcvikový a kazuistický seminář (The Scenotest - educational, training and casuistry workshop). 2006.
 9. HUMPOLÍČEK, Pavel and Kamila JEŠINOVÁ. Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti (The Specifics of Formal and Content Analysis of the scenes made by indiviuals with Asocial Personality Disorder). In Sborník prací - Psychologické dny 2006. 2007. vyd. Praha: Českomoravská psychologická společnost, Psychologické dny 2006, Olomouc, 2006. p. 47-58. ISBN 978-80-7308-185-0.
 10. HUMPOLÍČEK, Pavel and Kamila JEŠINOVÁ. Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti (The Specifics of Formal and Content Analysis of the scenes made by indiviuals with Asocial Personality Disorder). 2006.
 11. 2005

 12. HUMPOLÍČEK, Pavel and Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest (The Scenotest). Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., No 2, p. 30-32. ISSN 1212-9607.
 13. 2004

 14. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi (The Scenotest - handbook for practice). První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 69 pp. ISBN 80-86633-20-9.
 15. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář (The Scenotest - educational and casuistry workshop). In Pedagogicko-psychologická poradna v Uherském Hradišti. 2004.
 16. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest: využití při diagnostice a terapii poruch chování (The Scenotest: its use for diagnostic and therapy of behaviour disorder). In Klinicko psychologické dny, Praha. 2004.
 17. HUMPOLÍČEK, Pavel. Specifika formálních a obsahových znaků stavby scény u dětí a dospívajících s diagnostikovanou poruchou chování (The specifics of formal and content scene-traits in children and adolescents with behaviour and emotions disorder). 2004.
 18. HUMPOLÍČEK, Pavel. Specifika stavby scény u dětí s poruchami chování - Scénotest (The specifics of scenes in childrens with behaviour and emotions disorder - The Scenotest). 2004.
 19. 2003

 20. HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychologická terapie hrou - Scénotest (The Psychological Play-therapy - The Scenotest). In 24. česko-slovenská psychoterapeutická konference (Luhačovice). 2003.
 21. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest (The Scenotest). In Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (Praha). 2003.
 22. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest (The Scenotest). In Klinicko psychologické dny, Praha: AKP, Testcentrum, s.r.o. 2003.
 23. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - psychoterapie hrou (The Scenotest - psychological play-therapy). 2003.
 24. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář se zaměřením na poradensko-psychologickou praxi (The Scenotest - educational and casuistry workshop directed at psychological counselling practice). In Pedagogicko-psychologická poradna v Kroměříži. 2003.
 25. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v poradensko-psychologické praxi (The Scenotest in psychological counselling practice). In Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 8 & Občanské sdružení PROFI. 2003.
 26. 2002

 27. HUMPOLÍČEK, Pavel. Prolegomena Scénotestu (Prolegomenon of The Scenotest). Prolegomena Scénotestu, Brno: Cv VOE FSS MU v Brně, 2002, vol. 1, No 1, p. 1-33. ISSN 1214-0090.
 28. HUMPOLÍČEK, Pavel, Gabriela HRONCOVÁ and Lenka ŠTORKOVÁ. Scénotest: Příručka (The Scenotest: Manual). Brno: Cv VOE FSS MU Brno, 2002. 103 pp. Interní studijní materiál MU Brno - překlad.
 29. HUMPOLÍČEK, Pavel, Mojmír SVOBODA and Roman SLOBODNÍK. Special phenomena by ROR and its symbolic potential. In VII. Internationaler Congress of Rorschach and other Projective Methods, Roma 2002. 2002.
 30. 2001

 31. VON STAABS, Gerdhild, Jaroslav ŠTURMA and Pavel HUMPOLÍČEK. Scénotest: Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti (The Sceno test: a practical technique for understanding unconscious problems and personality structure). 1. vyd. Praha: Testcentrum, s.r.o., 2001. 112 pp. 9. publikace Testcentra, s.r.o.; 1. české vydání. ISBN 80-86471-12-8.
Display details
Displayed: 25. 2. 2020 14:28