Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER and Andrea HOLEŠINSKÁ. Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu (Theoretical-methodological and practical approaches towards tourism regionalization). In XXI. sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru, sekce Sociogeografické procesy. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. p. 273-280. ISBN 978-80-7040-986-2.
  2. 2005

  3. SLANÝ, Antonín. Východiska k hodnocení konkurenceschopnosti (Approaches to ability-to-compete evaluation). 2005.
Display details
Displayed: 5/7/2022 00:55