Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2012

  1. LUNTER, Ľuboš. Systémy na odhalování plagiátů. 2012.
  2. 2009

  3. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Ľuboš LUNTER and Martin STANČÍK. Odhalovat plagiáty se daří díky spolupráci a odpovědnosti vysokých škol (Cooperation Among Conscientious Universities Reveals Plagiarism). In UNINFOS 2009. 1st ed. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 253 pp. ISBN 978-80-552-0309-6.
  4. 2008

  5. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ and Jan KASPRZAK. Systém pro odhalování plagiátů na českých vysokých školách (Plagiarism-tracing system at Czech Universities). Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2008, vol. 18, No 5, p. 5-6. ISSN 1212-0901.
  6. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Jan KASPRZAK and Martin STANČÍK. Theses.cz. In Systémy pro zpřístupňování VŠKP. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008. 3 pp. ISSN 1803-7003.
Display details
Displayed: 24/9/2023 20:37