Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. FASSMANN, Antonín, Peter AUGUSTÍN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jan SLAPNIČKA and Ladislav STRAŠÁK. Tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti - klinika a experiment (Tissue engineering in orofacial region - clinical and experimental results). In INTERDENTAL 2009. 2009. ISBN 978-80-970144-2-1.

  2008

  1. NEČAS, Alois, Ladislav PLÁNKA, Robert SRNEC, Petr RAUŠER, Lucie URBANOVÁ, Jana LORENZOVÁ, Michal CRHA, Josef JANČÁŘ and Petr GÁL. Biomaterials and Stem Cells in the Treatment of Articular Cartilage. Acta Veterinaria. 2008, vol. 77, No 2, p. 277-284. ISSN 0001-7213.
  2. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Jan SLAPNIČKA. Resektívne a regeneračné techniky v parodontológii (Resection and regeneration techniques in periodontology). In Interdental 2008 - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská komora zubných lekárov, 2008, p. 14-14. ISBN 978-80-969906-6-5.
  3. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Jan SLAPNIČKA. Tissue engineering surgical method in therapy of Papillon-Lefevre syndrome. In Abstract book. Washington, DC.: AstraTechDental, 2008, p. 208-208.
  4. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Jan SLAPNIČKA. Tissue engineering surgical method in therapy of trauma defects. In Abstract book. Washington, DC: AstraTechDental, 2008, p. 207-208.
  5. FASSMANN, Antonín, Peter AUGUSTÍN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Jan SLAPNIČKA. Zkušenosti s aplikací PRP plazmy v regeneraci kostních defektů (Experiences with the application of PRP plasma in bone defect regeneration). In Mezinárodní seminář SVC - Výzkumné aktivity řešitelských týmů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 53-54. ISBN 978-80-210-4596-5.

  2007

  1. SLOVÍKOVÁ, Alexandra, Ladislav PLÁNKA, Helga KECOVÁ, Alois NEČAS and Josef JANČÁŘ. Příprava a modifikace porézních kolagenových substrátů pro tkáňové inženýrství. (Preparation and modification of porous collagen scaffold for Tissue engineering.). In Osteotomie a nové trendy v léčbě nemocí kostí a kloubů. Brno: VFU Brno, 2007, p. 47-50, 56 pp. ISBN 978-80-7305-009-2.

  2006

  1. SLAPNIČKA, Jan, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Peter AUGUSTÍN. Papillon-Lefevre syndrome: a case report of the 12-year boy treated by tissue engineering method. J Clin Periodontol. Denmark: Munksgaard International Publishers Ltd., 2006, vol. 33, Suppl. 7, p. 135-136. ISSN 0303-6979.

  2005

  1. BULIK, Oliver. Přehled současných implantačních materiálů do kostních defektů (Contemporary implant materials for bone defects). In Mezinárodní pracovní seminář Stomatologického výzkumného centra. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3868-3.

  2002

  1. FAJKUS, Jiří, Marta ŠIMÍČKOVÁ and Jan MALÁSKA. Tiptoeing to chromosome tips: facts, promises and perils of today's human telomere biology. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. London: ROYAL SOC LONDON, 2002, roč. 357, April, p. 545-562. ISSN 0962-8436.
Display details
Displayed: 20/7/2024 10:59