Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. HOLEČEK, Jan, Markéta UHNAVÁ and Jan ZVARA. Cestovní ruch a jeho postavení v regionální politice (Tourism in the Czech regional policy). In Regionální politika v ČR: Efekty a nové výzvy. první. Brno: GaREP Publishing, 2009. p. 168-180, 188 pp. ISBN 978-80-904308-3-9.
 2. HOLEČEK, Jan, Markéta UHNAVÁ and Jan ZVARA. Cestovní ruch a jeho postavení v regionální politice (Tourism in the Czech regional policy). In Regionální politika v ČR: Efekty a nové výzvy. první. Brno: GaREP Publishing, 2009. p. 168-180, 188 pp. ISBN 978-80-904308-3-9.
 3. RUDA, Aleš. Cestovní ruch ve vztahu k udržitelnému rozvoji (Tourism in relation to sustainable development). In XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2009th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 253-260, 290 pp. ISBN 978-80-210-4883-6.
 4. FRANTÁL, Bohumil and Josef KUNC. Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta (Evaluation of the Potential Impact of Wind Park Construction on Territorial Development of Tourism: The Example of the Recreational Area of Slezská Harta). Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009, XI, No 6, p. 24-29. ISSN 1212-0855.
 5. HOŘENÍ, Karina, Radoslava KRYLOVÁ and Pavel KLVAČ. Turismus a autenticita v českých vesnicích v rumunském Banátu (Tourism and authenticity in Czech villages in Romanian Banat). In DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2009. Sborník z 7. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 22.-24.května 2009 v Hostětíně, Bílé Karpaty. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2009. p. 46-50. ISBN 978-80-87154-65-6.
 6. HOLEČEK, Jan. Udržitelný cestovní ruch jako příležitost pro rozvoj disparitních regionů a jeho postavení v současné regionální politice ČR (Sustainable Tourism Like Oppurtinity for Development of Disparities Regions and Role of Tourism in Present Regional Policy of Czech Republic). In Dobrý praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. první. Hradec Králové: GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, 2009. p. 115-118, 203 pp. ISBN 978-80-7041-923-6.
 7. 2008

 8. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management, nebo-li řízení destinace a jeho aplikace v České republice (Destination management as a process of managing a destination and its application in the Czech Republic). Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008, IV, No 8, p. 41-52. ISSN 1801-1535.
 9. ŠAUER, Martin and Jiří VYSTOUPIL. Geoparky - nový nástroj udržitelného rozvoje cestovního ruchu (Geoparks - the new element in sustainable development of tourism). Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, 42/2008, No 1, p. 39-43. ISSN 0044-4863.
 10. ŠAUER, Martin. Podpora cestovního ruchu z veřejných financí (Support of Tourism from Public Finance). Brno: Masarykova univerzita, 2008. 138 pp.
 11. ŠAUER, Martin. Prostorové aspekty podpory cestovního ruchu ze SROP (Spatial aspect of tourism support from the JROP). In Sborník z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 206 - 216. ISBN 978-80-210-4625-2.
 12. FRANTÁL, Bohumil, Josef KUNC, Stanislav CETKOVSKÝ and Petr KUČERA. Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost? (Wind power development and tourism: threat or opportunity?). In Sborník příspěvků k Mezinárodnímu roku planety Země. 1st ed. Brno: ESF MU Brno, 2008. p. 121-129. ISBN 978-80-210-4748-8.
 13. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC and Martin ŠAUER. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice (Theoretical and Methodical Approaches to the Tourism regionalization in the Czech Republic). Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2008, vol. 41, No 2, p. 105-117. ISSN 0139-8660.
 14. VYSTOUPIL, Jiří. Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice (Theoretical and Methodological Approaches to the Tourism Regionalization in the Czech Republic). Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Mateja Bela, 2008, vol. 41, No 2, p. 105-117. ISSN 0139-8660.
 15. FRANTÁL, Bohumil, Stanislav CETKOVSKÝ and Josef KUNC. Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí (Influence of Wind Turbines on Perception of Landscape and Environment). Životné prostredie. Bratislava (Slovenská republika): Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, vol. 42, No 6, p. 307-312. ISSN 0044-4863.
 16. 2007

 17. KORVAS, Pavel, Jan DOŠLA, Milena STRACHOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Miloš LUKÁŠEK, Svatava NOVÁKOVÁ, Radek LIENERTH and Petr BABIČ. Aktivní formy cestovního ruchu (Active forms of tourism). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 149 pp. nemá. ISBN 978-80-210-4361-9.
 18. VYSTOUPIL, Jiří. Analýza a hodnocení stávajících priorit krajů České republiky v cestovním ruchu (The analysis and evaluation of present priorities of regional authorities in the Czech Republic in tourism). Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007, -, červen, p. 71-108. ISSN 1801-1535.
 19. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management aneb Jak řídit turistickou destinaci (Destination management or How to manage a tourist destination). Brno: ESF MU, 2007. 90 pp. první. ISBN 978-80-210-4500-2.
 20. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ and Petra METELKOVÁ. Management cestovního ruchu (Tourism Management). 2007th ed. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 156 pp. ISBN 978-80-210-4415-9.
 21. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ and Petra METELKOVÁ. Marketing cestovního ruchu (Tourism Marketing). 2007th ed. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 134 pp. ISBN 978-80-210-4240-7.
 22. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC and Martin ŠAUER. Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu (Methods for drafting strategic and programme tourism documents). 1st ed. Brno: ESF MU, 2007. 120 pp. ISBN 978-80-210-4290-2.
 23. VYSTOUPIL, Jiří. Návrh indikátorů a ukazatelů pro potřeby organizace a řízení cestovního ruchu na regionální a krajské úrovni (The Proposal of indicators for tourism organization and management at regional level). Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, tourismus. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2007, -, červen, p. 44-58. ISSN 1801-1535.
 24. KUNC, Josef. Přístupy k tvorbě regionálních strategických dokumentů v cestovním ruchu - setrvačnost či inovace? (Approaches to the output of regional strategic documents in tourism - inertia or innovation?). In Aktuální problémy cestovního ruchu. 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007. p. 1-10. ISBN 978-80-87035-01-6.
 25. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER and Andrea HOLEŠINSKÁ. Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu (Theoretical-methodological and practical approaches towards tourism regionalization). In XXI. sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru, sekce Sociogeografické procesy. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. p. 273-280. ISBN 978-80-7040-986-2.
 26. VYSTOUPIL, Jiří and Josef KUNC. Tourism in the Czech Republic. In Global Changes: Their Regional and Local Aspects - Abstracts. 1. vydání. Warszawa: Uniwersytet Warszawski; Wydzial Geografii i Studiów Regionalnych, 2007. p. 42-42.
 27. KUNC, Josef and Martin ŠAUER. Vybrané aspekty cestovního ruchu v kraji Vysočina (Selected Aspects of Tourism in the Vysočina Region). In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 316-324. ISBN 978-80-210-4325-1.
 28. 2006

 29. VYSTOUPIL, Jiří and Martin ŠAUER. Atlas cestovního ruchu České republiky (Tourism Atlas of the Czech Republic). In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. p. 263-267. ISBN 8021041552.
 30. VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV and Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky (Tourism Atlas of the Czech Republic). 1st ed. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 pp. ISBN 80-239-7256-1.
 31. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER and Andrea HOLEŠINSKÁ. Pedagogická a výzkumná činnost katedry regionální ekonomie a správy v oblasti cestovního ruchu (Tourism Education and Research at the Department of Regional Economics and Administration). In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference "Česká ekonomika v procesu globalizace - Inovační potenciál regionů ČR". Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 88-92. ISBN 80-210-4085-8.
 32. HOLEŠINSKÁ, Andrea and Josef KUNC. Programové a strategické dokumenty rozvoje cestovního ruchu ČR - srování (Programme and Strategic Documents of Tourism Development in the Czech Republic - the Comparison). In IX. Mezinárdní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 217-220. ISBN 8021041552.
 33. WOKOUN, René and Jiří VYSTOUPIL. Státní politika cestovního ruchu České republiky na období 2007-2013 (National Tourism Policy of the Czech Republic for the Period 2007-2013). In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006. p. 211-216. ISBN 8021041552.
 34. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Využití tradic v cestovním ruchu a jejich začlenění do strategických dokumentu (Application of Traditions in Tourism and its Incorporation into the Strategic Documents). In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 11. mezinárodní konference na téma "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Využití tradic v cestovním ruchu". Tábor: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu, 2006. p. 35-40. ISBN 80-7040-895-2.
 35. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Využití tradic v cestovním ruchu v ČR a jejich začlenění do strategických dokumentů rozvoje cestovního ruchu (Application of Traditions in Tourism in the Czech Republic and its Incorporation into the Strategic Documents of Tourism). Praha: C.O.T. media, s.r.o., 2006. COT business.
 36. VYSTOUPIL, Jiří and Martin ŠAUER. Základy cestovního ruchu (Introduction to Tourism). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 163 pp. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-4205-2.
 37. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ and Petra METELKOVÁ. Základy cestovního ruchu (Introduction to Tourism). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. 121+13. ISBN 80-210-4167-6.
 38. 2005

 39. VÁLKA, Miroslav. Archeoskanzeny jako forma prezentace kulturního dědictví (Historical oupen-air museums as a from of cultural heritage presentation and their role in tourism). Etnologické rozpravy. Bratislava: Ústav etnológie SAV Slovenské nár múseum, 2005, vol. 2005, No 2, p. 145-157, 12 pp. ISSN 1335-5074.
 40. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa (Geography of Tourism and/or Tourism E-atlas of World Countries). In Sborník referátů ze semináře "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. p. 183-188. ISBN 80-244-1221-7.
 41. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Nástin hodnocení kulturně-historického potenciálu cestovního ruchu (The Draft of Culture-historical Tourism Potencial Evaluation). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. p. 247-253. ISBN 80-210-3888-8.
 42. ŠAUER, Martin and Jiří VYSTOUPIL. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu České republiky (PROPOSAL OF NEW REGIONAL DIVISION OF TOURISM IN THE CZECH REPUBLIC). In "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). 2005th ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. p. 65 - 74. ISBN 80-244-1221-7.
 43. ŠAUER, Martin and Jiří VYSTOUPIL. NÁVRH NOVÉ RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ČR (Proposal of new regional division of tourism in the Czech Republic). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU ESF, 2005. p. 254-263. ISBN 80-210-3888-8.
 44. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Návrh tvorby webových stránek destinace (The Proposal of Destination Web Page Creating). Brno: ESF MU, 2005. 23 pp.
 45. ŠAUER, Martin and Jiří VYSTOUPIL. Proposal of new regional division of tourism in the Czech Republic. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. p. 117 - 123. ISBN 80-7040-766-2.
 46. ŠAUER, Martin. Přírodní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu: metodické poznámky (Natural potential of development tourism: methodical notes). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2005th ed. Brno: ESF, 2005. p. 239-246. ISBN 80-210-3888-8.
 47. SEIDENGLANZ, Daniel. Railway transport and tourism development in the Czech republic. In Tourism and the History of Transport, Traffic and Mobility. 2005th ed. York: International Association for the History of Transport, Traffic & Mobility, 2005. p. 121-125.
 48. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism E-atlas of World Countries. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. p. 47-50. ISBN 80-7040-766-2.
 49. VITURKA, Milan. Územní hodnocení kvality podnikatelského prostředí z hlediska rozvoje cestovního ruchu a rekreace (Territorial evaluation of business environment quality from the point of view development of tourism and recreation). In Sborník z VIII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU Brno, 2005. p. 321-331, 21 pp. ISBN 80-210-3888-8.
 50. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Veřejný sektor a cestovní ruch (Public Sector and Tourism). In Sborník z 6. mezinárodní konference "Veřejná ekonomika a správa 2005". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra veřejné ekonomiky, 2005. p. 1-9, 10 pp. ISBN 80-248-0876-5.
 51. POKORNÝ, Jan. Vliv změny klimatu na horské lokality a turismus v lyžařských areálech. In Venkovská krajina 2005. 1. vydání. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2005. p. ------, 3 pp. ISBN 80-239-4963-2.
 52. POKORNÝ, Jan. Vliv změny klimatu na horské lokality a turismus v lyžařských areálech (Impact of Climate Change on Mouintain Areas and Tourism in Ski Resorts). In Sport a kvalita života / Sport and quality of life. 2005th ed. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita, 2005. p. 125-129. ISBN 80-210-3863-2.
 53. NUNVÁŘOVÁ, Svatava and Andrea HOLEŠINSKÁ. Zřizování turistických informačních center obcemi (Establishing of local tourist information centres). In MendelNET 2005 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně-ekonomická fakulta, 2005. p. 136-146, 10 pp. ISBN 80-7302-107-2.
 54. 2004

 55. HALÁMEK, Petr and Martin ŠAUER. Konkurence měst a obcí v cestovním ruchu (Competition of towns and municipalities in tourism). In Konkurence ve veřejném sektoru, Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. Brno: ESF MU, 2004. p. 204-213, 247 pp. ISBN 80-210-3359-2.
 56. METELKOVÁ, Petra. Management kvality v cestovním ruchu (Quality Management in Tourism). In VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2004. p. 119-127, 8 pp. ISBN 80-210-3549-8.
 57. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Organizace turistických informačních center (The Organization of Tourist Information Centers). In MendelNET 2004 - Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia na CD. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2004. p. 132-132, 7 pp. ISBN 80-7302-088-2.
 58. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism Development and Regionalization in the Czech Republic on the Threshold of a New Century. In 3rd International Confrerence for Young Researchers. Volume I. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó, 2004. p. 230-233. ISBN 963-9483-44-3.
 59. 2003

 60. DANIHELKA, Jiří. Pálava na prahu třetího tisíciletí (Pálava in the beginning of the third millenium). Mikulov: Správa chráněných krajinných oblastí České republiky - Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, 2003. 138 pp. MaB. ISBN 80-239-1975-X.
 61. 2002

 62. BĚLKA, Luboš and Martin SLOBODNIK. Vplyv turizmu na tibetské kláštory - príklad Labrangu (The Impact of Tourism on Tibetan Monasteries: The Case of Labrang). Hieron. Bratislava: Lufema, 2002, VI.-VII., No 1, p. 24-33. ISSN 80-89058-11-6.
 63. 2001

 64. TOMŠÍČKOVÁ, Bohumila and Václav TOUŠEK. Cestovní ruch a rekreace na Hodonínsku (poznatky ze sosociálně-geografického výzkumu) (Tourism and Leisure in the Region of Hodonin (The Findings of a Socio-Geographical Survey)). In Region-Služby-Cestovní ruch, Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. p. 264-267. ISBN 80-7042-580-6.
 65. 1999

 66. VYSTOUPIL, Jiří. Problémy regionální statistiky cestovního ruchu v ČR a mezinárodních srovnáních. (Problems of regional statistics of tourism in the Czech Republic and international comparisons.). In I. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1999. p. 99-114. ISBN 80-210-2065-2.
Display details
Displayed: 27/10/2021 17:29