Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

  1. OKÁČOVÁ, Marie. Michael Squire – Johannes Wienand (eds.), Morphogrammata / The Lettered Art of Optatian: Figuring Cultural Transformations in the Age of Constantine. Paderborn, Wilhelm Fink (Morphomata, 33) 2017, 548 pp. ISBN 978-3-7705-6127-8. Eirene. Studia Graeca et Latina. Praha: Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, 2018, vol. 54, 1-2, p. 288-293. ISSN 0046-1628.

  2009

  1. HAVLÍK, Vlastimil. Ahzáb-e sijásí (Political parties). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. p. 31-46. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
  2. POSPÍŠIL, Zdeněk. Dynamic replicator equation and its transformation. In Difference Equations and Applications. Istanbul, Turkey: Bahcesehir University Press, 2009. p. 251-258. ISBN 978-975-6437-80-3.
  3. HAVLÍK, Vlastimil. Sistem-e sijásí (Political systems). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. p. 12-30. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
  4. MAREŠ, Miroslav. Taghjír-e sáchtár-e sistem-e amnijat va ettelá´át-e čekoslovákí (1989-1991/1992). (Transformation of Security Structures in Czechoslovakia (1989-1991/1992)). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. p. 74-102. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.

  2008

  1. POSPÍŠIL, Zdeněk. Dynamic replicator equation and its transformation. In 14th International Conference on Difference Equations and Applications. 2008.
  2. HAVLAN, Petr. Ekonomický aspekt místní a regionální samosprávy (úvaha s otevřeným koncem) (The economic aspect of the local and territorial self-government (a discretion with the loose end)). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. p. 493-502. ISBN 9788021047846.
  3. STRACHOVÁ, Milena and Ján GREXA. Od totality k pluralitě 1989 -1992. Změny organizačních struktur v české tělovýchově a sportu po roce 1989 (From Totalitarianism to plurality betwen 1989 -1992. Transformation of Organisation structures in Czech phasical education and Sport after 1989.). Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, MU, 2008, vol. 2, No 2, p. 71-82, 11 pp. ISSN 1802-7679.
  4. CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace (Political Activism in the Czech Republic: Social Movements and Civil Society in the Eras of Transformation and Europeanization). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 187 pp. Politologická řada, sv. č. 28. ISBN 978-80-7325-168-0.
  5. POSPÍŠIL, Zdeněk. Replicator equation on time scale. In 7. matematický workshop. 2008. ISBN 978-80-214-3727-2.
  6. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV and Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2008. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nations in Transit 2008. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2008. p. 434-476, 38 pp. NIT. ISBN 0932088635.
  7. NÉMETHOVÁ, Danka, Ladislav JEDLIČKA and Karol MIČIETA. Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume: Mnohorozmerné štatistické analýzy v biológii (Specialized Information Technologies in Natural Science Research: Multivariate Statistical Analyses in Biology). 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2008. 113 pp. ISBN 978-80-8044-079-4.
  8. STRACHOVÁ, Milena. Vývoj a transformace Českého svazu tělesné výchovy v letech 1993 - 1998 (Development and Transfromationof Czech Sport Association from 1993 to 1998). In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 146 - 156, 10 pp. ISBN 978-80-210-4716-7.
  9. KŠICOVÁ, Danuše. Zrcadlení; písmeno, obraz, slovo. (Reflection Letter, Image, Word). In Text a kontext. 1st ed. Ostrava: MU,.FF, 2008. p. 9-17. ISBN 978-80-7329-176-1.

  2007

  1. VAŠEČKA, Michal. Captive Minds Revisited. 2007.
  2. JANEČEK, Jan. NĚKOLIK POZNÁMEK K "TRANSFORMACI" PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJŮ (The Few Notes on The "Transformation" of Allowance Organizations of Selfgovernmental regions). In Dny veřejného práva, sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
  3. GRIGARČÍKOVÁ, Šárka. Přehled základních reálných tendencí ve vývoji zahraničního obchodu České republiky. (The View of basic real tendences in the evolution of international trade of the Czech Republic.). In MendelNet 2007. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. p. x, 15 pp. ISBN 978-80-903966-6-1.
  4. SVOBODA, Martin, Svatopluk NEČAS, Peter MOKRIČKA, Miroslava ŠIKULOVÁ and Filip MALÝ. The transformation of the financial system in the Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 171 pp. 1. vyd. ISBN 978-80-210-4248-3.

  2006

  1. ŽÍDEK, Libor and Zdeněk TOMEŠ. Institucionální aspekty konkurenceschopnosti (Institutional aspects of competitiveness). 2006.
  2. PŠEJA, Pavel and Stanislav BALÍK. Perechod k demokratii – češskij opyt (Transition towards Democracy: Czech Experience). 1st ed. Brno: CDK, 2006. 315 pp. není. ISBN 80-7325-104-3.
  3. PŠEJA, Pavel. Političeskije partii i perechod Češskoj Respubliki k demokratii (Political Parties in the Czech Republic: Transition towards Democracy). In BALÍK, Stanislav and Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 211-228. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
  4. DVOŘÁČKOVÁ, Martina, Pascale ROSSIGNOL, Olga KOROLEVA, John DOONAN, Peter SHAW and Jiří FAJKUS. Studium rostlinných proteinů in vivo (Analysis of proteins in vivo). In Bulletin České společnosti experimentální bilogie rostlin. Praha: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2006. p. 40. ISSN 1213-6670.
  5. ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky (Transformation of the Czech Economy). 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, 2006. 56 pp. ISBN 80-210-4197-8.
  6. ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky, 1989-2004 (Transformation of the Czech Economy, 1989-2004). 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2006. 304 pp. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-922-X.

  2005

  1. PŠEJA, Pavel and Stanislav BALÍK. Amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1st ed. Brno/Baghdad: CDK/IRI, 2005. 259 pp. ISBN 80-7325-058-6.
  2. DANČÁK, Břetislav. As-sjása 'l-chárdžíja. (Foreign Policy). In `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno - Bagdad: CDK-IRI, 2005. p. 194-217. ISBN 80-7325-058-6.
  3. BAŠTOVÁ, Magdalena and Václav TOUŠEK. Brněnský a plzeňský průmysl po roce 1989 (Brno and Plzeň industry after the year 1989). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2005. p. 15-22. ISBN 80-210-3888-8.
  4. ŽÍDEK, Libor. Došlo v průběhu transformace k podcenění úlohy práva? (Did Czech Reformers Underestimated the Role of Law in the Transformation?). Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2005, V, No 2, p. 70-84, 14 pp. ISSN 1213-2446.
  5. MOLEK, Pavel. El patrimonio del Partido Comunista (The property of the Czechoslovakian communist party). In Experiencias de la transición checa. 2005th ed. Praha: Člověk v tísni, 2005. p. 211-221, 10 pp. X-crossing. ISBN 80-86961-05-2.
  6. RŮŽIČKOVÁ, Petra, Jana KLÁNOVÁ and Ivan HOLOUBEK. Laboratory course of Environmental processes. In ECOTOX 2005, Advantages and Trends in Ecotoxicology. Brno: Masarykova universita, 2005. p. 90. ISBN 80-210-3799-7.
  7. KRPEC, Oldřich. Polityka gospodarcza Republiki Czeskiej (1991 - 2003) (Economic policy of Czech republic (1991-2003)). In BERNARD, J. Albin and Baluk WALENTY. Europa Srodkowa - dekada transformacji. Republika Czeska. Wroclaw: Arboretum, 2005. p. 91-111, 20 pp. Europa Srodkova -dekada transformacji, 1.1. ISBN 83-60011-17-6.
  8. IZAVČUK, Jaroslav and Michaela ČAŇKOVÁ. Reader-Centered Activites: Transforming. ATE Newsletter. Praha: ATE, 2005, vol. 16, No 1, p. 13-15. ISSN 1210-0196.
  9. VÁCLAVÍK, David. Religia w Republice Czeskiej na początku trzetiego tysiąclecia (Religion in the Czech Republic in the Beginnig of the Third Milennium). In Religion in the Time of Changes (Space - Society - Economy No 7). 1st ed. Łódź: University of Łódź, 2005. p. 234-242. ISSN 1733-3180.
  10. HUBL, Richard, Ilona SVOBODOVÁ and Michal ŠTOKINGER. Restrukturalizace zemědělství a venkova ČR po vstupu do EU - rozvojové programy (Restructuralisation of agriculture and rural areas of Czech Republic after entry to EU - development programmes). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1st ed. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. p. 61-66, 7 pp. ISBN 80-210-3888-8.
  11. KUNC, Josef. Transformace českého průmyslu po roce 1989 - vliv přímých zahraničních investic (Transformation of the Czech industry after 1989 - foreign direct investments influence). 1. vyd. Masarykova univerzita, 2005. 169 pp.
  12. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, IV edition, July 10 - 23, 2005. 2005.
  13. ŽÍDEK, Libor and Hana ZBOŘILOVÁ. Washingtonský konsenzus v české ekonomické praxi 90. let (The Washington Consensus in the Czech Economic Practice in the 1990s). Brno: CVKSČE MU, 2005.
  14. BAŠTOVÁ, Magdalena. Změna odvětvové struktury průmyslu města Plzně po roce 1989 (The change of the branch structure of the Industry in Plzen after 1989). Miscellanea geographica Universitatis Bohemie Occidentalis. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005, vol. 11, p. 133-140, 7 pp. ISSN 1213-7901.

  2004

  1. ŽÍDEK, Libor. Analýza vztahu demokracie a ekonomicke transformace (Analyses of the relationship of democracy and economic transformation). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, LII, No 3, p. 414-416. ISSN 0032-3233.
  2. SLANÝ, Antonín. Macroeconomic performance and institutional aspects of social policy. Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2004, IV., 2., p. 57-64. ISSN 1213-2446.
  3. PETŘÍK, Jaroslav. Průběh transformace Severoatlantické aliance od Pražského summitu dosud a její perspektivy (The Course of Transformation of NATO since Prague Summit until Now and its Perspectives). In HLOUŠEK, Vít and Zbyněk PAVLAČIK. Pět let v NATO. Vojenské, politické a společenské aspekty členství ČR v NATO. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 156-163, 7 pp. ISBN 80-210-3428-9.
  4. VĚŽNÍK, Antonín and Linda BARTOŠOVÁ. Selected regional geographical differences of the Czech Republic agriculture, after the transformation processes. Agricultural Economics. Praha: Česká akademie zemědělských věd - Ústav, 2004, vol. 50, No 5, p. 207- 217, 10 pp. ISSN 0139-570X.
  5. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV and Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2004. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization in East Central Europe and Eurasia. Nations in Transit. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2004. p. 538-559, 21 pp. Nations in Transit. ISBN 0-7425-3646-7.

  2003

  1. VŘEŠŤÁL, Jan, Milan SVOBODA, Aleš KROUPA, Jiří SOPOUŠEK and Peter MIODOWNIK. Kinetics of precipitation of intermetallic phases in superaustenitic steels. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003rd ed. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal, 2003. p. 79.
  2. KOLLÁR, Miroslav, Jozef MAJCHRÁK, Grigorij MESEŽNIKOV and Michal VAŠEČKA. Slovakia. NIT 2003. In In: Karatnycky, A. - Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Civil Society, Democracy, and Markets in East Central Europe and Newly Independent States. Nations in Transit 2002. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2003. p. 526-547, 21 pp. Nations in Transit. ISBN 0-7425-2871-5.
  3. SLANÝ, Antonín and Zdeněk TOMEŠ. Strategy of Economic Transformation. Economic Review. Bratislava: University of Economics, 2003, XXXII., No 4, p. 432-444. ISSN 0323-262X.
  4. MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ and Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1st ed. Brno: ESF MU, 2003. 193 pp. skriptum. ISBN 80-210-3292-8.
  5. SOPOUŠEK, Jiří, Pavel BROŽ and Jiří BURŠÍK. Theoretical and experimental study of alloying element redistributions in Ni-based weldments at 1200stC. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003rd ed. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal, 2003. p. 131.

  2002

  1. ŠMARDOVÁ, Jana and Jan ŠMARDA. Buněčná linie BM2: model pro studium úlohy proteinu v-Myb v transformaci a diferenciaci (BM2: a model cell line to study the role of protein v-Myb in transformation and differentiation). Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 2002, vol. 67, No 4, p. 245-252. ISSN 0366-486.
  2. VÁCLAVÍK, David and Gál FEDOR. Lidský úděl v proměnách civilizace a kultury (Human Destiny in Transformations of Civilization and Culture). spoluautor. Revue Proglas : měsíčník pro kulturu a politiku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002, vol. 2002, No 4, p. 6-16, 10 pp. ISSN 1213-4953.
  3. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV and Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2002. In In: Karatnycky, A. - Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Nations in Transit 2002. Civil Society, Democracy, and Markets in East Central Europe and Newly Independent States. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2002. p. 346-359, 13 pp. Nations in Transit. ISBN 0-7658-0976-1.
  4. FUCHS, Kamil. Soukromé vlastnictví a privatizace v transformaci české ekonomiky (The private property and the privatization in transformation of czech economy). In Economic theory and practise in present time and in the future. 1st ed. Banská Bystrica: UMB, 2002. p. 12-19. Acta oeconomica No 7. ISBN 80-8055-592-3.
  5. TOMÁŠEK, Marcel. Systémová konsolidace transformacního rezimu - prodluzovaná docasnost jako systém : Transformcní rezim v CR z pohledu analýzy krize racionality západoevropského sociálního státu (Systemic Consolidation of Transitory Order: Perpetuated Temporality as a System ;). Kebele J, Pscheidt S (eds.). In Konsolidace vládnutí a podnikání v Ceské republice a v Evorpské Unii I ; Umění vládnout, ekonomika, politika. Praha: matfyzpress, 2002. p. 424 - 434, 10 pp. ISBN 80 - 86732 - 00.
  6. STRMISKA, Maxmilián. Transformace italských (post)komunistů: od Italské komunistické strany k Demokratické straně levice a Levicovým demokratům (The Transformation of the Italian (Post)Communists: From the Italian Communist Party to the Democratic Left Party and to the Left Democrats). In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. p. 40-64. ISBN 80-210-2990-0.
  7. STRMISKA, Maxmilián. Transformace stranicko-politických systémů. Studie k proměnám soustav politických stran v soudobých demokraciích (Party Systems Transformations. A Study on Changes of Party Arrangements in Contemporary Democracies). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, vol. 9, No 4, p. 383-397. ISSN 1211-3247.
  8. SLANÝ, Antonín and Zdeněk TOMEŠ. Vnitřní a vnější nerovnováha - případ České republiky devadesátých let (Internal and External Disequilibrium - the case of the Czech Republic in the 90' s.). In SLANÝ, Antonín and Zdeněk TOMEŠ. Acta oeconomica No 7. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2002. p. 89-93. ISBN 80-8055-592-3.

  2001

  1. STRMISKA, Maxmilián. Aliados por patrimônio, divididos por opçăo? Os partidos pós-comunistas da Europa (Allied by the Heritage, Divided by the Choice? The European Post-Communist Parties). Conjuntura Política. Belo Horizonte: As. Brasileira de Cięncia Política, UFMG, 2001, vol. 4, No 31, 7 pp.
  2. CÍSAŘ, Ondřej. Developmentalists and Nationalists: On the Transformations in Eastern Europe. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001, vol. 2, No 1, p. 25-37. ISSN 1212-7817.
  3. BLAŽEK, Ladislav. K širším souvislostem vývoje podnikatelského prostředí v České republice (General relations of business setting evolution in Czech Republic). In Podnikatelské prostredie v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy III. Sborník z vědecké konference. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2001. p. 11-19. ISBN 80-225-1426-8.
  4. FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Kontinuita a diskontinuita českých stranicko-politických systémů. Metodologická východiska a dilemata komparativního výzkumu transformace soustav politických stran v českých zemích (Continuity and Discontinuity of Czech Party Systems: Methodological Bases and Dilemmas of Comparative Research Into Transformation of Party Arrangements in the Czech Lands). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, III., No 1, p. 1-7. ISSN 1212-7817.
  5. STRMISKA, Maxmilián. Póly a polarita v postautoritářských multipartismech: Polarita, centrismus a transformace "středu" ve stranicko-politických soustavách Řecka, Španělska a Portugalska (Poles and Polarity in Post-Authoritarian Multipartisms: Polarity, Centrism and Transformation of the Center in the Greek, Spanish and Portuguese Party Arrangements). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2001, VIII, No 1, p. 3-29. ISSN 1211-3247.
  6. KUNC, Josef and Václav TOUŠEK. Regionální aspekty transformace českého průmyslu (Regional aspects of the Czech industry transformation). In Slaný, A. (ed.): Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta., 2001. p. 515-530. ISBN 80-210-2533-6.
  7. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV, Miroslav KOLLÁR and Jozef MAJCHRÁK. Slovakia country report. NIT 2001. In In: Karatnycky, A. - Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Civil Society, Democracy and Markets in East Central Europe and Newly Independent States. Nations in Transit 2001. 1. vydání. New York: The Freedom House, 2001. p. 478-507, 31 pp. Nations in Transit. ISBN 0-7658-0897-8.
  8. STŘELEC, Stanislav. Spolupráce učitelů s rodiči žáků v měnící se škole a společnosti. (Co-operation between teachers and parents in the fluid atmosphere of school and society). In Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Brno: Česká pedagogická společnost, 2001. p. 168-172. ISBN 80-7302-016-5.
  9. REINÖHLOVÁ, Eva. Transformation der Landwirtschaft in der Tschechischen Republik im Vorfeld der EU-Osterweiterung (The Transformation of the Agriculture in the Czech Republic with regard to the prospective Membership in EU). In Europäische Integrationsbestrebungen auf politischer und regionaler Ebene - Tschechien und Polen. 1st ed. Chemnitz, SRN: Europäisches Zentrum für Föderalismus -Forschung (EZFF) Tübingen, 2001. p. 54 - 74, 20 pp. Occasional Papers, Nr. 25. ISBN 3-9806978-3-5.

  2000

  1. SLANÝ, Antonín. Politické a ekonomické souvislosti transformace české ekonomiky. (Political and economic consequences of Czech economic transformation). In Seminář hospodářských expertů, EA Berlín. 2000.
  2. FILIPOVÁ, Helena. Puškinskije motivy v poeziji V. Vysockogo (Pushkin-related motifs in V. Vysotski s poetry). In A. S Puškin v evropských a kulturních souvislostech. 2000th ed. Brno: Filozofická fakulta MU, 2000. p. 169-177. Litteraria humanitas VII. ISBN 80-210-2300-7.
  3. KUNC, Josef and Václav TOUŠEK. Restructuration of Czech Industry and its Effect on the Regional Development. Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Wroclaw: Institut Geograficzny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000, V, p. 205-215. ISSN 83-87196-07-X.
  4. SVOBODA, Jiří and Jiří SOPOUŠEK. Simulation of Lamellar Pearlite Growth in Fe-C System. In High Temperature Material Chemistry,10th International IUPAC Conference. Julich (Germany): Forschungszentrum Julich GmbH, 2000. p. 217-220. ISBN 3-89336-277-0.
  5. VAŠEČKA, Michal. Slovakia country report. NIT 1999-2000. In Karatnycky, A. - Motyl, A. - Piano, A. (eds): Civil Society, Democracy and Markets in East Central Europe and the Newly Independent States. Nations in Transit 1999-2000. 1. vydání. New York: Freedom House, 2000. p. 398-436. Nations in Transit. ISBN 07658-0773-4.
  6. ČEJKOVÁ, Viktória. Transformace pojišťovnictví ČR po roce 1990 (Transformation of insurance industry in the Czech Republic after 1990). Czech Business and Trade. Praha: PP Agency ve spolupráci s MPO ČR, 2000, vol. 5, No 6. ISSN 1211-2208.
  7. KUNC, Josef. Transformace průmyslu na příkladě odvětví TOK (Transformation of industry on the example of TCL branch). Drgoňa, V. (ed.): Geographical studies. Nitra: Constantine the Philosopher University Nitra, 2000, vol. 7, p. 185-192. ISSN 80-8050-349-4.

  1999

  1. KOTOUČKOVÁ, Ludmila, Zbyněk ZDRÁHAL, Jiří NEČA, Jiří PLOCEK, Miroslav NĚMEC and Dana HORÁKOVÁ. Bacteria and biodegradation of 4-nitrophenol. In Tomášek Days 99 - Abstract book. 1st ed. Brno: Československá společnost mikrobiologická, 1999. p. 27-76.
  2. LEXA, Matej and John M. CHEESEMAN. Genetic manipulation of the location of nitrate reduction and its effects on plant growth. In Plant Nutrition - Molecular Biology and Genetics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999. p. 59-63. ISBN 0-7923-5716-7.
  3. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. KSČM a koalice levý blok. Formování české levice a otázka transformace komunistické strany (KSČM and the Coalition Left Bloc. Formation of the Czech Left ant the Question of the Communist Party's Transformation). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI, No 2, p. 183-206. ISSN 1211-3247.
  4. HILSCHER, Roman. Linear Hamiltonian systems on time scales: transformations. Dynamic Systems and Applications. Atlanta, USA: Dynamic Publishers,Inc., 1999, vol. 8, 3-4, p. 489-501, 12 pp. ISSN 1056-2176.
  5. HLOUŠEK, Vít. Stranický systém Chorvatska - nedokončená transformace (Party System of Croatia - Unfinished Transformation). In Strmiska, M. (ed.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita. 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999. p. 105-130.
  6. KUNC, Josef. Transformace průmyslové výroby v okrese Brno venkov (Transformation of industrial production in Brno - venkov district.). In Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst. Sborník 3. slovensko českého akademického semináře. Brno: Rediograph, 1999. p. 37-44. ISBN 80-901844-5-6.
  7. STRMISKA, Maxmilián. Transformace stranicko-politického systému Venezuely (1993-1999) (Transformation of the Party System of Venezuela (1993-1999)). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI. ročník, No 4, p. 333-353. ISSN 1211-3247.
  8. POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA and Jan HOLZER. Transformation of Culture and Humanities as a Global Process. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. p. 89-100. 1. ISBN 80-210-2192-6.

  1998

  1. VITURKA, Milan, Jaroslav MARYÁŠ, Václav TOUŠEK and Jiří VYSTOUPIL. Investiční atraktivita vybraných měst České republiky. (Investment attractiveness of chosen towns of the Czech Republic.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 119 pp. 55-988 B-98 02/58 12/ESF. ISBN 80-210-2007-5.
  2. DOŠLÝ, Ondřej. Transformations of linear Hamiltonian systems - continuous versus discrete. In Equadiff 9 Proceedings. Brno: Masaryk University, 1998. p. 49-61. ISBN 80-210-1940-9.

  1996

  1. NOVOTNÝ, Petr. Zlomové období v pedagogice a jeho odraz v odborném studiu (Educational Sciences at the Turning Point and the Conception of the Studies). In K otázkám transformace pedagogiky a pedagogických disciplín. Brno: Česká pedagogická společnost, 1996. p. 40-42. ISBN 80-85615-29-0.

  1995

  1. DOŠLÝ, Ondřej. Transformations of linear Hamiltonian difference systems and some of their applications. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 1995, vol. 1995, No 191, p. 250-265. ISSN 0022-247X.

  1994

  1. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Values and the Welfare State in Czechoslovakia. In New Great Transformation? London: Routledge, 1994. p. 78-98. není. ISBN 0-415-09249-3.

  1993

  1. DOŠLÝ, Ondřej. Principal solutions and transformations of linear Hamiltonian systems. Archivum Mathematicum. Brno: MU Brno, 1993, vol. 28, No 1, p. 113-120. ISSN 0044-8753.

  1985

  1. VITURKA, Milan. Aplikace metody hlavních komponent ve výzkumu diferenciace prostorové socioekonomické struktury ČSR (Application of principal components method in research of diffrentiation of socio-economic space structure of the C.S.R.). Brno: Geografický ústav ČSAV, 1985. 96 pp. Studia Geographica.
Display details
Displayed: 27/2/2024 05:57