Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

    1. HAVLÍKOVÁ, Jana. Dlouhodobě nezaměstnaní absolventi škol a zkušenost sociální exkluze. (Long-Term Unemployed Graduates and the Experience of Social Exclusion.). In Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova universita Brno/VÚPSV Praha, 2006. p. 10 - 21. ISBN 80-210-4225-7.
    2. MACEK, Petr, Josef BEJČEK and Jitka VANÍČKOVÁ. Transition to adulthood in the time of social changes: The case of the Czech Republic. Paper presented on Xth Conference of European Association for Research on Adolescence. Antalya, Turkey, May 2 -6. 2006.

    2004

    1. HAVLÍKOVÁ, Jana. Dlouhodobě nezaměstnaná mládež a její specifika (Long-term unemployed youth and their special features). In Socialia 2004. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 5 pp.
Display details
Displayed: 30/11/2023 11:33