Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. BRINKMAN, Mary Beth, Melanie A. MCGILL, Jonas PETTERSSON, Arthur ROGERS, Petra MATĚJKOVÁ, David ŠMAJS, George M. WEINSTOCK, Steven J. NORRIS and Timothy PALZKILL. A novel Treponema pallidum antigen, TP0136, is an outer membrane protein that binds human fibronectin. INFECTION AND IMMUNITY, The American Society for Microbiology, 2008, vol. 76, No 5, p. 1848-1857. ISSN 0019-9567.
 2. FLASAROVÁ, Magdalena and David ŠMAJS. PCR detekce a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v biologickém materiálu. (PCR detection and subtyping of Treponema pallidum in biological specimens.). In Tomáškovy dny 2008. Sborník abstraktů. 2008.
 3. STROUHAL, Michal, Lenka MIKALOVÁ, Petra MATĚJKOVÁ and David ŠMAJS. Rozdíly ve struktuře genomu u vybraných zástupců rodu Treponema. (Structure differences in genomes of chosen Treponema genus representatives.). In Tomáškovy dny 2008, sborník abstraktů. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU, 2008. p. 38-39, 2 pp.
 4. ZOBANÍKOVÁ, Marie, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL, Darina ČEJKOVÁ and David ŠMAJS. Sekvenace genomu Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D: srovnání tří metod celogenomové sekvenace. (Sequencing of Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D genome: comparison of three methods of whole genome sequencing.). In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 19-20, 2 pp. ISBN 978-80-210-4526-2.
 5. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL, Vladana WOZNICOVÁ and George M. WEINSTOCK. Sequencing and molecular typing of hypervariable loci in the Treponema pallidum genomes: characterizations of type strains and clinical isolates. In Clinical Microbiology and Infection, Volume 14, Issue s7, Abstracts of the 18th ECCMID, P1704. Neuveden: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2008. p. 495. ISSN 1198-743X.
 6. FLASAROVÁ, Magdalena and David ŠMAJS. Spirocheta Treponema pallidum a její detekce v klinickém materiálu. (Detection of the spirochete Treponema pallidum in clinical samples.). In 52. Studentská vědecká konference LF MU. Sborník abstraktů. 2008.
 7. MATĚJKOVÁ, Petra, Michal STROUHAL, David ŠMAJS and Vladana WOZNICOVÁ. Srovnání typovacích systémů u Treponema pallidum. (Comparison of Treponema pallidum typing systems.). In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 15. ISBN 978-80-210-4526-2.
 8. 2007

 9. FLASAROVÁ, Magdalena, Petra MATĚJKOVÁ, David ŠMAJS, Vladana WOZNICOVÁ and Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ. Diagnostika a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v klinickém materiálu. (Diagnosis and typing of Treponema pallidum in clinical material.). In 22. Pečenkovy epidemiologické dny. Abstrakta. 2007.
 10. FLASAROVÁ, Magdalena and David ŠMAJS. Diagnostika a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v klinickém materiálu. (Diagnostics and typing of Treponema pallidum in clinical specimens.). In 51. Studentská vědecká konference. Program a abstrakta. 2007.
 11. STROUHAL, Michal, David ŠMAJS, Petra MATĚJKOVÁ, Erica SODERGREN, Anita G. AMIN, Jerrilyn K. HOWELL, Steven J. NORRIS and George M. WEINSTOCK. Genome Differences between Treponema pallidum subsp. pallidum Strain Nichols and T. paraluiscuniculi Strain Cuniculi A. INFECTION AND IMMUNITY, The American Society for Microbiology, 2007, vol. 75, No 12, p. 5859-5866. ISSN 0019-9567.
 12. ZOBANÍKOVÁ, Marie, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL and David ŠMAJS. Kompletní genomová sekvenace kmene Treponema pallidum subsp. pertenue Samoa D: srovnání pyrosekvencování a komparativní genomové sekvenace (Whole genome sequencing of Treponema pallidum subspecies pertenue Samoa D: comparison of pyrosequencing and comparative genome sequencing). In Sborník abstraktů Tomáškovy dny 2007. 2007.
 13. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS and Vladana WOZNICOVÁ. Pilotní screening hypervariabilních lokusů v genomu Treponema pallidum u typových kmenů a klinických izolátů (Pilot screening of variable genome sites of Treponema pallidum: type strains and clinical specimens). In 24. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. Abstrakty. Liberec: Československá společnost mikrobiologická, 2007. p. 149-149, 1 pp. ISSN 0009-0646.
 14. ČEJKOVÁ, Darina, Petra MATĚJKOVÁ, Michal STROUHAL, Marie ZOBANÍKOVÁ, David ŠMAJS and George M. WEINSTOCK. Pyrosequencing as a tool for whole genome sequencing of Treponema pallidum subspecies. Chemické Listy, Praha: Asociace českých chemických společností, 2007, vol. 101, No 5, p. 431-432. ISSN 0009-2770.
 15. 2006

 16. FLASAROVÁ, Magdalena and David ŠMAJS. Diagnostika spirochety Treponema pallidum v biologických vzorcích pomocí PCR. (Diagnostics of Treponema pallidum in clinical material). In Jubilejní 50. studentská vědecká konference. Program a abstrakta. 2006.
 17. 2005

 18. ŠMAJS, David, M. MCKEVITT, J.K. HOWELL, S.J. NORRIS, W.W. CAI, T. PALZKILL and G.M. WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection. J. Bacteriol, 2005, vol. 2005, No 187, p. 1866-1874. ISSN 0021-9193.
 19. 2004

 20. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, S.J. NORRIS and G.M. WEINSTOCK. Genome differences and detection of pathogenic Treponema pallidum subspecies. Clin. Microbiol. Infec., 2004, vol. 10, No 3, p. 451-452. ISSN 1198-743X.
 21. WOZNICOVÁ, Vladana. Přímý průkaz Treponema pallidum v diagnostice syfilis (Direct detection of Treponema pallidum in diagnosis of syphilis). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Praha: ČLS JEP, 2004, vol. 53, No 3, p. 121-125. ISSN 1210-7913.
 22. 2003

 23. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, SJ NORRIS and GM WEINSTOCK. Comparative genomics of pathogenic Treponema pallidum species. In Sborník příspěvků VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 3 - 4, 1 pp. ISBN 80-210-3053-4.
 24. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, SJ NORRIS and GM WEINSTOCK. Comparative genomics of pathogenic Treponema pallidum subspecies. CHEMICKÉ LISTY, Praha: Česká společnost chemická, 2003, vol. 2003, No 97, p. 297-298. ISSN 0009-2770.
 25. MATĚJKOVÁ, Petra, David ŠMAJS, SJ NORRIS and GM WEINSTOCK. Komparativní genomika patogenních poddruhů treponema pallidum (Comparative genomics of pathogenic subspecies of Treponema pallidum). In Sborník abstraktů XII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2003. 2003. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 2003. p. 14.
 26. MATĚJKOVÁ, Petra and David ŠMAJS. Komparativní genomika patogenních poddruhů Treponema pallidum (Comparative genomics of pathogenic Treponema pallidum subspecies). In Abstrakta 47. Studentské vědecké konference. 2003. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 2003. p. 15 - 16, 1 pp.
 27. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS and GM WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection. FEMS Congress of European Microbiologists, Slovenia, Ljubljana: FEMS, 2003, vol. 1, No 1, p. 459. ISSN 0378-1097.
 28. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS and GM WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profile during experimental rabbit infection. CHEMICKÉ LISTY, Praha: Česká společnost chemická, 2003, vol. 2003, No 97, p. 311. ISSN 0009-2770.
 29. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS and GM WEINSTOCK. Transcriptome of Treponema pallidum: gene expression profiling of treponemes grown in rabbits. In Sborník příspěvků VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 12. ISBN 80-210-3053-4.
 30. ŠMAJS, David, Petra MATĚJKOVÁ, SJ NORRIS and GM WEINSTOCK. Transkriptom spirochety Treponema pallidum: úroveň genové exprese během experimentální infekce králíků (Transkriptome of Treponema pallidum: gene expression levels during experimental rabbit infection). In Sborník abstraktů XII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2003. 2003. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 2003. p. 14 - 15, 1 pp.
Display details
Displayed: 27. 2. 2020 15:53