Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka řešených úloh a testů z integrálního počtu funkcí více proměnných (Multimedia collection of solved problems and tests from the integral calculus of functions of several variables). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. první. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. p. 66-71, 6 pp. ISBN 978-80-7041-971-7.
 2. 2008

 3. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. Electronic Journal of Mathematics and Technology, 2008, vol. 2, No 3, p. 281-290. ISSN 1933-2823.
 4. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech (Interactive 3D graphics in HTML and PDF documents). Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, 2008, vol. 18, 1-2, p. 76-92. ISSN 1211-6661.
 5. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných (Multimedia collection of examples of Multiple Integrals). In Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vydání. Plzeň: ZČU Plzeň, 2008. p. 243-246, 4 pp. ISBN 978-80-86843-22-3.
 6. 2007

 7. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Galerie interaktivní grafiky pro podporu výuky matematické analýzy (Gallery of Interactive Graphics for calculus teaching support). In Sborník příspěvků 3. konference Využití počítačů ve výuce matematiky. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 193-198, 6 pp. ISBN 978-80-7394-048-5.
 8. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech (Interactive presentation of mathematical graphics on the web and in PDF documents). In Technologie pro e-vzdělávání. 1. vydání. Praha: ČVUT FEL Praha, 2007. p. 31-38, 8 pp. ISBN 978-80-01-03756-0.
 9. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Maple, JavaViewLib a JavaView - nástroje k tvorbě, exportu a prezentaci interaktivní 3D grafiky (Maple, JavaViewLib and Javaview). In 6. matematický workshop. první. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2007. p. 101-102, 2 pp. ISBN 80-214-2741-8.
Display details
Displayed: 7. 8. 2020 03:36