Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

  1. WALTER, Aaron. Slovakia and Ukraine: Eastern Partners. Ukraine Analytica. Ukraine: Ukraine Analytica, 2016, vol. 2, No 4, p. 65-72.

  2009

  1. KUPKA, Petr, Martin LARYŠ and Josef SMOLÍK. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko (Extreme Right in Selected Countries of Central and Eastern Europe. Slovakia, Poland, Ukraine, Belorussia, Russia.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 268 pp. Monografie, sv. č. 25. ISBN 978-80-210-4845-4.
  2. ČERMÁKOVÁ, Dita and Michal NEKORJAK. Ukrainian Middleman System of Labour Organisation in the Czech Republic. Tijdschrift voor economische en sociale geografie (Journal of Economic & Social Geography). Blackwell, 2009, vol. 100, No 1, p. 33-43. ISSN 0040-747X. Available from: https://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2009.00505.x.
  3. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní soud Ukrajiny (The Constitutional Court of Ukraine). In Právní a ekonomické problémy současnosti IX. 1st ed. Brno: Brno International Bussines School a.s., 2009, p. 5-9. ISBN 978-80-87255-26-1.

  2008

  1. LARYŠ, Martin. Komparativní analýza nacionalismu a ideových zdrojů krajně pravicových subjektů v Rusku a na Ukrajině po rozpadu SSSR (Comparative Analysis of Russian and Ukrainian Forms of Nationalism and Extreme Right Groupings Ideological Sources after the Collapse of USSR). Středoevropské politické studie. 2008, 2 - 3, 2 - 3, p. 255 - 278, 23 pp. ISSN 1212-7817.
  2. KŘÍŽ, Zdeněk. NATO Enlargement: Fears and Reality and the Ukraine. In Partnerstwo Strategiczne Polski i Ukrainy Wobec Wspólczesnych Wyzwań i Zagrozeń dla Bezpieczeństwa Miedzynarodowego. 1. vydání. Krasiczyn: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych Krasiczyn, 2008, p. 62-69, 415 pp. ISBN 978-83-60843-03-1.

  2007

  1. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudební křižovatky. Polsko-ukrajinské a jiné proměny (Music on the cross. Poland and Ukraine). Harmonie. Praha: Muzikus, 2007, vol. 2007, No 9, p. 3-7, 4 pp. ISSN 1210-8081.
  2. LARYŠ, Martin. Ukrajina opět v oranžové (Ukraine in orange color, again). Mezinárodní politika. Ústav mezinároních vztahů, 2007, XXXI, 12/2007, p. 31-34, 3 pp. ISSN 0543-7962.
  3. MRKÝVKA, Petr, Eugeniusz RUŚKOWSKI, Bogdan DOLNICKI, Joanna JAGODA, Nina MIALOVICKA, Oksana MUZYKA, Aleksiej PAUL, Vadim STRIELNIKOV, Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Andžejus SELIAVA and Vladimír BABČÁK. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych (Local Gouvernmant and Finance in Poland and Adjoining Countries). 1st ed. Bydgoszcz-Białystok-Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007, 371 pp. Badania prawnicze. ISBN 978-83-60186-46-6.

  2006

  1. MRKÝVKA, Petr, Eugeniuś RUŚKOWSKIE, Leonard ETEL, Cezary KOSIKOWSKI, Rafał DOWGIER, Piotr WOLTANOWSKI, Wojciech STACHURSKI, Lidia ABRAMČIK, Andžejus SELIAVA, Mariana KARASIEVA, Ivan DEMENTEJEV, Vladimír BABČÁK, Miroslav ŠTRKOLEC and Oksana MUZYKA. Urzędowe interpretracje prawa podatkowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej (The official interpretation of tax law in Poland and others Central and Eastern European countries). 1st ed. Białystok: Temiada 2, 2006, 202 pp. Białostockie Studia Prawnicze - Zeszyt I. ISBN 83-89620-20-0.

  2004

  1. BARTÁK, Miroslav, František GREGOR and Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Palaearctic Muscidae (Diptera). Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. In KUBÍK, Štěpán and Miroslav BARTÁK. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Vol. 109. Brno: Masaryk University, 2004, p. 7-16. ISBN 80-210-35-82-X.
  2. KOPEČEK, Lubomír and Vít HLOUŠEK. Wzrost i spadek znaczenia partii zielonych w wybranych systemach partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej (Rise and decline of green parties in some party systems of Central and Eastern Europe). Wroclawskie Studia Politologiczne. Wroclaw, 2004, vol. 3, No 4, p. 82-88. ISSN 1643-0328.

  2002

  1. DANIHELKA, Jiří and Olga ROTREKLOVÁ. Achillea distans (Asteraceae) confirmed as native in the Bieszczady Mts (SE Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica. Kraków: W.Szafer Institute of Botany, PAN, 2002, 45 (2000), 1-2, p. 257-263. ISSN 0015-931X.
  2. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Danuše VAŇKOVÁ, Tomáš PECKERT and Patrik MRÁZ. Chromosome numbers and breeding systems in some species of Hieracium subgen. Pilosella from Central Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2002, vol. 74, No 1, p. 27-44. ISSN 0032-7786.
  3. KOPEČEK, Lubomír. Ukrajina (Ukraine). In FIALA, Petr, Jan HOLZER and Maxmilián a kol. STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, p. 420-450. ISBN 80-210-3036-4.
  4. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní soud Ukrajiny (The Constitutional Court of the Ukraine). Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2002, vol. 2002, No 3, p. 375-380. ISSN 1211-3247.

  2001

  1. KOPEČEK, Lubomír. Politická krize na Ukrajině (The Political Crises in Ukraine). Mezinárodní politika. Praha: UMV, 2001, XXV, No 6, p. 34-36, 1 pp. ISSN 0543-7962.
  2. STRMISKA, Maxmilián and Lubomír KOPEČEK. Regionální rozrůzněnost, teritoriální cleavages a utváření stranicko-politických soustav: ukrajinský případ (Regional Diversity, Territorial Cleavages and the Making of Party Arrangements: The Ukrainian Case). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, vol. 3, No 3, p. 39-47, 18 pp. ISSN 1212-7817.

  1999

  1. IVANOV, Martin. The first European pit viper from the Miocene of Ukraine. Acta Palaeontologica Polonica. Warszawa, 1999, vol. 44, No 3, p. 327-334. ISSN 0567-7920.

  1998

  1. FILIPOVÁ, Helena. Vzaimodejstvije literatur v mirovom literaturnom processe. Problemy teoretičeskoj i istoričeskoj poetiki. (The Interaction of Literatures in the World Literature Process. Problems of Theoretical and Historical Poeticism.). Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Praha: Euroslavica, 1998, vol. 67, No 4, p. 528-530. ISSN 0037-6736.
Display details
Displayed: 12/6/2024 17:49