Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2005

 1. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně (A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: ČLS JEP, 2005. p. 272-288. ISBN 80-7329-107-X.
  Name in Czech: Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně
  Name (in English): A description of drug scene and prevention of addictions at 6 faculties of MU in Brno
  RIV/00216224:14410/05:00015179 Proceedings paper. Other medical fields. Czech. Czech Republic.
  Kachlík, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: questionnaire; habit-forming substances; prevention; program; survey; university; undergraduates

  Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 2/6/2006 19:17.
 2. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání (Addictions problem at theUniversity Students and Possibilities of its Solution). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005. p. 56-69, 144 pp. ISBN 80-7302-096-3.
  Name in Czech: Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání
  Name (in English): Addictions problem at theUniversity Students and Possibilities of its Solution
  RIV/00216224:14410/05:00013889 Proceedings paper. Other medical fields. Czech. Czech Republic.
  Kachlík, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: questionnaire; habit-forming substances; prevention; programme; survey; university; undergraduates

  Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 1/9/2005 18:07.
 3. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 1.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, vol. 40, No 4, p. 193-221. ISSN 0862-0350.
  Name in Czech: Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část
  Name (in English): A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 1.
  RIV/00216224:14410/05:00014726 Article in a journal. Other medical fields. Czech. Czech Republic.
  Kachlík, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: questionnaire; habit-forming substances; prevention; program; survey; university; undergraduates
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 9/1/2007 19:50.
 4. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. (A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 2.). Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, vol. 40, No 5, p. 259-282. ISSN 0862-0350.
  Name in Czech: Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část.
  Name (in English): A Drug Abuse among Students of Masaryk University Brno. Part 2.
  RIV/00216224:14410/05:00014728 Article in a journal. Other medical fields. Czech. Czech Republic.
  Kachlík, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: questionnaire; habit-forming substances; prevention; program; survey; university; undergraduates
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 9/1/2007 19:52.
Displayed: 28/9/2023 10:51