Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2002

  1. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém (Unemployment as a Social Problem). 3. přepracované. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 2002. 172 pp. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-86429-08-3.
  2. 1998

  3. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém (Unemployment as a Social Problem). Nové rozšíř. vyd. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 1998. 172 pp. ISBN 80-901424-9-4.
  4. MAREŠ, Petr and Tomáš SIROVATKA. Trh práce a lidské zdroje (Labour Market and Human Resources). In Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998. p. 15-43. ISBN 80-200-0703-2.
Display details
Displayed: 31. 10. 2020 14:48