Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce (Leasing in practice - practical guide). 3rd ed. Praha: GRADA Publishing, 2008. 117 pp. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2557-4.
 2. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Tax Evasion in the Czech Republic. In A Brief Introduction to Czech Law. USA: AICELS, 2008. 11 pp. ISBN 978-0-692-00045-8.
 3. 2007

 4. RADVAN, Michal and Petr HAVLAN. Czech Public Universities as Property and Tax Subjects. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. p. 213-219. ISBN 978-5-9273-1340-2.
 5. 2006

 6. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové souvislosti hospodaření a nakládání s majetkem územní samosprávy (Tax context of management and disposal of local self-government property). In Česká ekonomika v procesu globalizace. první. Brno: MU ESF, 2006. p. 48-52. ISBN 80-210-4086-6.
 7. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové souvislosti municipalit (Tax issue of municipalities). In Daně - teorie a praxe 2006. první. Brno: Akademie STING, 2006. p. 13-15. ISBN 80-86342-59-X.
 8. 2005

 9. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Daň z přidané hodnoty v České republice (Value added tax in Czech republic). Mezinárodní a srovnávací právní revue. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, Roč. 5, č. 14, p. 128-144, 7 pp. ISSN 1213-8770.
 10. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Intrakomunitární obchod EU a daň z přidané hodnoty v ČR (Intercommunity business in EU and VAT in Czech Republic). In Evropské finanční systémy. Brno: MU ESF, 2005. p. 44-48. ISBN 80-210-3753-9.
 11. 2002

 12. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daň z přidané hodnoty u neziskových organizací (Value added tax). In Alternatívne prístupy a faktory financovania verejneho sektora. První. Bratislava: NHF Ekonomická univerzita Bratislava, 2002. p. 119-123. ISBN 80-225-1406-3.
 13. 2000

 14. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Daň z přidané hodnoty (Value added tax). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 1, p. 60-67. ISSN 1210-9126.
Display details
Displayed: 21/3/2023 06:02