Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. ŘEHŮŘEK, Radim. Plagiarism Detection through Vector Space Models Applied to a Digital Library. In RASLAN 2008. 1,. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. p. 75-83, 9 pp. ISBN 978-80-210-4741-9.
  2. 2001

  3. KARÁSEK, Jiří and Ladislav SKULA. Algebra a geometrie (Algebra and Geometry). Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2001. 167 pp. Učební texty vysokých škol, č.publ.2653. ISBN 80-214-1846-X.
Display details
Displayed: 29. 3. 2020 11:16