Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2005

    1. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace (Psychology of communication). 1st ed. Praha: Portál, 2005. 320 pp. Studium. ISBN 80-7178-998-4.

    2000

    1. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace (Psychology of the Human Communication). Praha: Portál, 2000. 264 pp. ISBN 80-7178-291-2.
Display details
Displayed: 30/11/2023 02:09