Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. JANKO, Tomáš. Učebnice jako kurikulární projekt: vizuální prvky v učebnicích zeměpisu - disertační projekt (Textbooks as curriculum project: visual elements in geography textbooks - thesis). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2008.
Display details
Displayed: 29/6/2022 19:35