Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2005

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena and Hana BUBNÍKOVÁ. Komparativní studie rytmických schopností u zrakově postižených (Comparative research of rhytm abilities of the visual handicapped people). Comparative research of rhytm abilities of the visual handicapped people. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Hradec Králové, 2005. 5 pp. ISBN 80-7041-487-1.
  2. 2004

  3. SKOTÁKOVÁ, Alena. Úroveň prostorové orientace u zrakově postižených ve věku 13-18 let. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy, XI.ročník mezinárodní konference (7.-8. září 2004). první. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2004. ISBN 80-7041-666-1.
Display details
Displayed: 7/12/2021 10:55