Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

  1. ŠEFČÍK, Ondřej. The problem of Proto-Balto-Slavic ‘aspirates’ revisited. Slovo a slovesnost. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2016, vol. 77, No 4, p. 300-315. ISSN 0037-7031.

  2008

  1. FROSTOVÁ, Jana. A study on teachers´ voice development in the context of their profession. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspects of Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 65-78. School And Health 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-043-2.
  2. FROSTOVÁ, Jana. Perception of difficulties caused by voice in primary school teachers. In 4. Mižnarodnaja naukovo-praktična konferencia (2). 1st ed. Charkov: Charkovskij nacionalnij universitet imeni V. N. Karazina, 2008, p. 186-191. ISBN 978-966-8603-20-4.
  3. FROSTOVÁ, Jana. Zkušenosti s měřením kvality hlasu pomocí DSI (The experience of measuring the quality of voice by means of the Dysphonia Severity Index). In Podzimní celostátní foniatrický seminář, Brno. 2008.
  4. FROSTOVÁ, Jana. Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k učitelské profesi (Changes of the voice quality of teachers using measures DSI values considering particularities of the pedagogical profession). In Přehled anotací 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.

  2007

  1. KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti (Communication skills). In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1st ed. Brno: Paido, 2007, 4 pp. ISBN 978-80-7315-150-8.

  2006

  1. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Jana Frostová. In Český hudební slovník osob a institucí ONLINE. Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006.
  2. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Vladimír Richter. In Český hudební slovník osob a institucí ONLINE. internet: Ústav hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2006.

  2005

  1. FROSTOVÁ, Jana. Rehabilitation of Selected Voice Disorders inTeachers (Rehabilitation of Selected Voice Disorders in Teachers). In Teachers and Health 6. 1st ed. Brno: Masarykova Universita, 2005, p. 263-272, 9 pp. ISBN 978-80-7315-093-8.
  2. FROSTOVÁ, Jana. Význam kvality hlasu u vojenských profesionálů (The importance of vocal quality by professional military personnel). In Zborník z medzinárodnej vojensko-vedeckej konferencie Etika v príprave a činnosti vojenských profesionálov. 1st ed. Bratislava: Generálny štáb ozbrojených síl Slovenské republiky a Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš, 2005, p. 158 - 162. ISBN 80-8040-273-6.

  2000

  1. FROSTOVÁ, Jana. Význam pěvecké techniky pro nápravu zanedbaného mluvního projevu u adeptů učitelství na PdF MU (The importance of singing technique for improvement of neglecting speaking voice at students of Faculty of Education Masaryk University of Brno). In Musica viva in schola XVI. I. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2000, p. 146-150. ISBN 80-210-2427-5.
Display details
Displayed: 23/6/2024 14:10