Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

  1. DAŇHEL, Aleš, Veronika RAINDLOVA, Luděk HAVRAN, Hana PIVOŇKOVÁ, Michal HOCEK and Miroslav FOJTA. Electrochemical behaviour of 2,4-dinitrophenylhydrazi(o)ne asmulti-redox centre DNA label at mercury meniscus modified silversolid amalgam electrode. Electrochimica Acta. OXFORD: Elsevier Science Ltd, 2014, vol. 126, SI, p. 122-131. ISSN 0013-4686. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2013.09.147.
  2. DAŇHEL, Aleš, Veronika RAINDLOVA, Luděk HAVRAN, Jiří BAREK, Michal HOCEK and Miroslav FOJTA. Voltammetric Study of dsDNA Modified by Multi-redox LabelBased on N-methyl-4-hydrazino-7-nitrobenzofurazan. Electrochimica Acta. Oxford: Elsevier, 2014, vol. 129, May, p. 348-357. ISSN 0013-4686. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2014.02.137.

  2013

  1. BALINTOVÁ, Jana, Medard PLUCNARA, Pavlína VIDLÁKOVÁ, Radek POHL, Luděk HAVRAN, Miroslav FOJTA and Michal HOCEK. Benzofurazane as a New Redox Label for Electrochemical Detection of DNA: Towards Multipotential Redox Coding of DNA Bases. Chemistry - A European Journal. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013, vol. 19, No 38, p. 12720–12731. ISSN 0947-6539. Available from: https://dx.doi.org/10.1002/chem.201301868.

  2009

  1. FOJTA, Miroslav, Pavel KOSTEČKA, Miroslava BITTOVÁ, Martin BARTOŠÍK, Tibor HIANIK, Libuše TRNKOVÁ and Emil PALEČEK. Electrochemical and capillary zone electrophoresis study of pyrimidine residues modification by osmium tetroxide, 2,2´-bipyridine. Detection of unpaired and mispaired thymines in DNA heteroduplexes. In XXIX. moderní elektrochemické metody - sborník příspěvků. Ústí nad Labem: BEST servis, 2009, 2 pp. ISBN 978-80-86238-39-5.
  2. TRNKOVÁ, Libuše, Kamila NEPLECHOVÁ, Zdeňka BALCAROVÁ, Luděk HAVRAN and Miroslav FOJTA. Elektrochemická a chemická redukce guaninu a 8-azaguaninu (Electrochemical and chemical reduction of guanine and 8-azaguanine). In XXIX. moderní elektrochemické metody - sborník příspěvků. Ústí nad Labem: BEST servis, 2009, 4 pp. ISBN 978-80-254-3997-5.
  3. ZÍTKA, Ondřej, Vojtěch ADAM, Petr DOLEŽAL, Aleš HORNA, Ladislav ZEMAN, Miroslava BEKLOVÁ, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. ELEKTROCHEMICKÉ SLEDOVÁNÍ DENATURACE LAKTOFERINU V KRAVSKÉM KOLOSTRU (Electrochemical study of lactoferrin denaturation in bovine colostrum). In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, p. 151-153. ISBN 978-80-7375-309-2.
  4. ŽŮRKOVÁ, Lenka, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN and Silvia ŠTEFANOVÁ. ELEKTROCHEMIE AMINOPURINŮ NA RTUŤOVÉ ELEKTRODĚ (Electrochemistry of aminopurines on mercury electrode). In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 2 pp. ISBN 978-80-7375-309-2.
  5. HÚSKA, Dalibor, Ivo FABRIK, Jiří BALOUN, Vojtěch ADAM, Michal MASAŘÍK, Jaromír HUBÁLEK, Anna VAŠKŮ, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Ladislav ZEMAN and René KIZEK. Study of Interactions between Metallothionein and Cisplatin by using Differential Pulse Voltammetry Brdicka's reaction and Quartz Crystal Microbalance. Sensors. Basel, Switzerland: MDPI, 2009, vol. 9, No 3, p. 1355-1369. ISSN 1424-8220.

  2008

  1. TRNKOVÁ, Libuše, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Petr BABULA and René KIZEK. Amperometric sensor for detection of chloride ions. Sensors. Basel, Switzerland: MOLECULAR DIVERSITY PRESERVATION INT, 2008, vol. 8, No 9, p. 5619-5636, 17 pp. ISSN 1424-8220.
  2. ADAM, Vojtěch, Jiří BALOUN, Ivo FABRIK, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. An electrochemical detection of metallothioneins at the zeptomole level in nanolitre volumes. Sensors. Basel, Switzerland: MOLECULAR DIVERSITY PRESERVATION INT, 2008, vol. 8, No 4, p. 2293-2305, 12 pp. ISSN 1424-8220.
  3. OSTATNÁ, Veronika, Filiz KURALAY, Libuše TRNKOVÁ and Emil PALEČEK. Constant current chronopotentiometry and voltammetry of native and denatured serum albumin at mercury and carbon electrodes. Electroanalysis. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2008, vol. 20, No 13, p. 1406-1413. ISSN 1040-0397.
  4. TRNKOVÁ, Libuše, Radka MIKELOVÁ, František JELEN, Vojtěch ADAM and René KIZEK. Elimination Voltammetry of Oligonucleotides. In Electrochemistry of Nucleic Acids and Proteins. Book of Abstracts. Brno: Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, p. 27-27.
  5. KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Vendula HRDINOVÁ, Vojtěch ADAM, Elisabeth BURGESS, Karl KRAMER, Michal MASAŘÍK and René KIZEK. Chip-based CE for avidin determination in transgenic tobacco and its comparison with square-wave voltammetry and standard gel electrophoresis. Chromatographia. Friedrich Vieweg a synové, 2008, vol. 67, Suppl. S, p. S75-S81, 7 pp. ISSN 0009-5893.
  6. KOUŘILOVÁ, Alena, František JELEN, Stanislav HASOŇ and Libuše TRNKOVÁ. Microanalysis of Purine Aminoderivatives by Stripping and Elimination Voltammetry at Carbon Electrodes. In Electrochemistry of Nucleic Acids and Proteins. Book of Abstracts. Brno: Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, p. 58-58.
  7. TRNKOVÁ, Libuše. ROLE OF HYDROGEN EVOLUTION ON THE REDOX PROCESS OF GUANINE. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, p. 149-149. ISSN 0009-2770.
  8. TRNKOVÁ, Libuše, Irena POSTBIEGLOVÁ and Kamila NEPLECHOVÁ. Spřaženost redukčního procesu vodíku s redoxním procesem guaninu (Coupling of hydrogen reduction process with guanine redox process). In Sborník příspěvků: 28. Moderní elektrochemické metody, Jetřichovice 2008. Ústí nad Labem: Odborná skupina analytické chemie ČSCH, 2008, p. 118-120, 154 pp. ISBN 978-80-86238-39-5.
  9. MACH, Samuel, Marta FARKOVÁ and Libuše TRNKOVÁ. STUDY OF BASE SEQUENCES IN OLIGODEOXYNUCLEOTIDE NONAMERS BY ELECTROCHEMICAL AND CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, p. 112-112. ISSN 0009-2770.
  10. MACH, Samuel, Libuše TRNKOVÁ, Irena POSTBIEGLOVÁ, Radka MIKELOVÁ and Kamila NEPLECHOVÁ. Voltametrické signály jako odraz sekvence adeninu a cytosinu v oligonukleotidových nonamerech (Voltammetric signals as a reflex of sequences of adenine and cytosine in oligonucleotide nonamers). In Sborník příspěvků: 28. moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: Odborná skupina analytické chemie ČSCH, 2008, p. 53-56. ISBN 978-80-86238-39-5.

  2007

  1. JANDERKA, Pavel. Aplikace rozšířených elektroanalytických metod (Application of hyphenated electroanalytical methods). 4th ed. Český Těšín: 2 Theta, 2007, 28 pp. Automatická Spektrometrie. ISBN 978-80-86380-39-1.
  2. KIZEK, René, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM and Ondřej ZÍTKA. Determination of apo-metallothionein using adsorptive transfer stripping technique in connection with differential pulse voltammetry. Electroanalysis. Spolková republika Německo, 2007, vol. 19, 2-3, p. 339-347. ISSN 1040-0397. Available from: https://dx.doi.org/10.1002/elan.200603738.
  3. PRŮŠA, Richard, Vojtěch ADAM, Pavel HANUŠTIAK, Petr HODEK, Jiří KUKAČKA, Marie STIBOROVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA and René KIZEK. Electroanalytical techniques for determination of flavonoids. In EuroMedlab Amsterdam 2007. Amsterdam, The Netherlands: International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2007, p. 204-204. ISSN 1437-8523.
  4. HUBÁLEK, Jaromír and Vojtěch ADAM. Spectrometric and voltammetric analysis of urease -- Nickel nanoelectrode as an electrochemical sensor. Sensors. Švýcarská konfederace, 2007, vol. 7, No 7, p. 1238-1255. ISSN 1424-8220.

  2006

  1. PIKULA, J., Jitka PETRLOVÁ, M. BEKLOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM, Michal SVOBODA, J. WANG, Ladislav HAVEL and René KIZEK. A new tool for determination of proteins: Chronopotentiometric stripping analysis. In 1st European Chemistry Congress. Budapest: 1st European Chemistry Congress, 2006, p. 228. ISBN 963-9319-61-9.
  2. TRNKOVÁ, Libuše, Pavel JANDERKA, Radka MIKELOVÁ, Roland ROZIK and Andrea MARCINKOVÁ. Inovace a modernizace laboratorních cvičení v oblasti elektroanalytických metod (Inovation and modernization laboratory practice in section electroanalytical methods). In Sborník příspěvků VI. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2006, p. 106-107, 125 pp. ISBN 80-210-3943-4.

  2005

  1. HAMUŠTIAK, Pavel, Radka MIKELOVÁ, Soňa KŘIŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Pavel HODEK, Marie STIBOROVÁ, L. BEKLOVÁ, L. ZEMAN, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Studium flavonoidů pomocí elektrochemické detekce na uhlikové pastové elektrodě (Study of the flavonoides by electrochemical detection on carbon paste electrode). In Sborník příspěvků: MendelNet 2005. Brno: Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita v Brně, 2005, p. 84-84, 139 pp. ISBN 80-7157-905-X.

  2004

  1. KIZEK, René, Jan VACEK, Libuše TRNKOVÁ and František JELEN. Cyclic voltammetric study of the redox system of glutathione using the disulfide bond reductant tris(2-carboxyethyl)phosphine. Bioelectrochemistry. The Netherlands: Elsevier, 2004, vol. 2004, No 63, p. 19-24. ISSN 1567-5394.
  2. VACEK, Jan, Jiří PETŘEK, René KIZEK, Ladislav HAVEL, Bořivoj KLEJDUS, Libuše TRNKOVÁ and František JELEN. Electrochemical determination of lead and glutathione in a plant cell culture. Bioelectrochemistry. The Netherlands: Elsevier, 2004, vol. 2004, No 63, p. 347-351. ISSN 1567-5394.
  3. KLEJDUS, Bořivoj, Josef ZEHNÁLEK, Vojtěch ADAM, Jiří PETŘEK, René KIZEK, Jan VACEK, Libuše TRNKOVÁ, Roland ROZIK, Ladislav HAVEL and Vlastimil KUBÁŇ. Sub-picomole high-performance liquid chromatographic/mass spectrometric determination of glutathione in the maize (Zea mays L.) kernels exposed to cadmium. Analytica Chimica Acta. 2004, vol. 520, No 1, p. 117-124. ISSN 0003-2670.

  2001

  1. DRBÁLKOVÁ, Eva and Pavel JANDERKA. Electrooxidation of small organic molecules on polycrystalline platinum electrode in aqueous acid solution using on-line MS study. In Proceedings of the 19th Informal Meeting on Mass Spectrometry. Nosyvaj: MS Group of the Chemical Research Center of the Hungarian Academy of Sciences,Hungary and MS Service of CNR, Italy, 2001, p. 98-99.
  2. TRNKOVÁ, Libuše. Elektrochemické eliminační metody (Electrochemical Elimination Methods). CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2001, vol. 95, No 9, p. 518-527. ISSN 0009-2770.

  2000

  1. TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK and Oldřich DRAČKA. Application of Elimination Methods in Electrochemical Study of DNA. In Book of Abstracts - DNA Structure and Interactions. 1st ed. Brno, Czech Republic: Institute of Biophysics, Academy of Sciences, Czech Republic, 2000, p. C-11, 1 pp. Mendel 2000.

  1999

  1. JANDERKA, Pavel, Pavel BROŽ, Magdalena CUPÁKOVÁ and Ivona GNIDOVÁ. Determination of Polychlorinated Biphenyls by Means of Electrochemical Methods. Electroanalysis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 1999, vol. 11, No 13, p. 978-983. ISSN 1040-0397.
Display details
Displayed: 22/7/2024 06:10