Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. "K čemu je dobrá válka?" Glosa ("War! What is it Good for?" A Remark). Studia philosophica. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2019, vol. 2019, No 1, p. 122 - 124. ISSN 1803-7445.
 2. 2018

 3. BEGANOVIĆ, Velid. ‘God Damn This War’ : Virginia Woolf’s Struggle for Peace between the Wars. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
 4. 2014

 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa (The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus). Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 6. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ and Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014 (Ye Who Are Warriors of God 2014). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420 („Kdož jsú Boží bojovníci“ Camp 2014. Historical Bacground of the Camp Game from the Years 1412 to 1420). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 pp.
 8. 2008

 9. HORLITZ, Tereza. Das Jahr 1941 in Brünn - Mozart gegen Dvořák, Deutsche gegen Tschechen. vyd. Andreas Wehrmeyer. In Musik im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945). Fakten - Hintergründe - Historisches Umfeld. München: Ricordi, 2008. 203 pp. ISBN 978-3-938809-34-1.
 10. PLAČEK, Miroslav and František MUSIL. Páni erbu vrchních pruhů. (Lords with coat-of-arms with the upper stripes.). In Ondřej Felcman – Radek Fukala (ved. aut. kol.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. p. 16-51, 35 pp. ed. neuv. ISBN 978-80-7106-949-2.
 11. KREJSOVÁ, Jana, Petr VACHŮT and Petr HEJHAL. Válečné konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. Konfrontace archeologie a písemných pramenů. (War conflicts in early medieval Bohemia and Moravia . Confrontation fo archaeology and history.). In Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. Poznań: Stowarzsenie naukowe archeologów polskich Odzial w Poznaniu, 2008. p. 385-412. ISBN 978-83-926211-8-8.
 12. SALÁK, Pavel. Význam válečné kořisti ve válce (The importence of War Booty in ancient Rome). In Res - věci v římském právu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2008. p. 29-42, 13 pp. ISBN 978-80-244-2151-3.
 13. 2006

 14. SUCHÝ, Petr. Protiraketová obrana jako součást války proti terorismu. (Ballistic Missile Defense and the War on Terror.). In Válka proti terorismu a protiraketová obrana. 1st ed. Praha: Občanský institut, 2006. p. 52-56. ISBN 80-86972-10-0.
 15. KOVÁŘ, Josef. Rytierstvo: element v živote stredovekého človeka (Trnava 2005) (Knighthood: An element in the life of medieval man (Trnava 2005)). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006, LVIII, No 3, p. 610-611. ISSN 0323-1267.
 16. 2004

 17. TÓTH, Andrej. Úsilí opozičního křídla sociálních demokratů za Maďarské republiky rad sesadit "sovětský" kabinet (1919) (Efforts of the social democratic opposition fraction during the "Soviet Republic of Hungary" aimed at overthrowing the cabinet (1919)). Moderní dějiny. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2004, vol. 12, bez čísla, p. 49-124, 75 pp. ISSN 1210-6860.
 18. MAREŠ, Miroslav. Vymezení pojmů terorismus, válka a guerilla v soudobé bezpečnostní terminologii (Definition of the terms terrorism, war and guerilla in contemporary security terminology). Obrana a strategie. Brno: ÚSS VA, 2004, vol. 4, No 1, p. 19-32, 13 pp. ISSN 1214-6463.
 19. 2003

 20. HORYNA, Břetislav. Svoboda pro Ameriku (Freedom for America). Sedmá generace : společensko-ekologický měsíčník. Brno: Hnutí Duha, 2003, 5/2003, No 5, p. 31. ISSN 1212-0499.
 21. 2002

 22. HORYNA, Břetislav. K pramenům teroru (The Springs of Terorism). Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, vol. 2002, No 1, p. 197-201, 4 pp. ISSN 1212-5547.
 23. VOLEK, Jaromír. Média v "omezené válce" (Media in "Limited War"). Brno, 2002.
 24. 1999

 25. NĚMEC, Robert. Je to jako hra. Bohužel jen pro nás. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1999, 4. roč., březen, 3 pp. ISSN 1210-485X.
 26. NĚMEC, Robert. To jste opravdu takoví zbabělci? Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, 2. roč., 11.5.1999, 2 pp.
 27. 1998

 28. NĚMEC, Robert. Křesťanství a politika v běhu dějin (Christianity and Politics During the Times). Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1998, 3. roč., červen, 16 pp. ISSN 1210-485X.
Display details
Displayed: 9/5/2021 01:42