Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

  1. VALIŠOVÁ, Edita. (e)Publikování v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM). Online. In Knihovny současnosti 2017 Sborník z 25. ročníku konference, konané 12. – 14. září 2017 v areálu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vydání. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2017, p. 85.-95, 422 pp.
  2. VALIŠOVÁ, Edita. S časopisem IMPULSY do třetího ročníku. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2017, roč. 31,, č. 1. ISSN 1804-4255.

  2016

  1. VALIŠOVÁ, Edita. Čtení na předpis. IMPULSY : Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství, [online]. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2016, roč. 2,, č. 4. ISSN 2336-727X.
  2. KUČERA, Tomáš. Zahrada světla (Garden of the Light). 2016.

  2014

  1. KOZEL, Jiří, Petr KOVÁCS, Jitka SPURNÁ, Pavel BOHUMEL and Andrea KÝNOVÁ. Kompas - webový GIS Masarykovy univerzity (Kompas - web GIS of Masaryk University). 2014.
  2. VALIŠOVÁ, Edita. S čtenářskou tramvají jsme udělali díru do světa. Inflow : information journal. [online], 2014. ISSN 1802-9736.

  2013

  1. VALIŠOVÁ, Edita. Nastupte si, prosím... Duha [online]. Brno, 2013, vol. 2013, No 2. ISSN 1804-4255.

  2009

  1. DÁVID, Radovan. Elektronizace procesních úkonů (Electronisation of Procedural Acts). Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2009, vol. 2009, No 2, p. 57-62. ISSN 1214-7966.
  2. VALIŠOVÁ, Edita. Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp. Ikaros [online]. 2009, r. 13, č. 11. ISSN 1212-5075.
  3. VALIŠOVÁ, Edita, Iva RACLAVSKÁ and Helena VALTROVÁ. Projekt BiblioHelp aneb Biblioterapie na webu. Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2009, roč. 61, č. 7/8. ISSN 0011-2321.

  2008

  1. VALIŠOVÁ, Edita, Iva RACLAVSKÁ and Helena VALTROVÁ. Biblioterapie na webu aneb šetrně nahozený záchranný kruh. In INFOKON - inspirace, inovace, imaginace : 2. ročník konference. Brno: Tribun EU, 2008, p. 136-153, 183 pp. ISBN 978-80-7399-591-1.
  2. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In MEKON 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, p. 35-40, 5 pp. ISBN 978-80-248-1704-0.
  3. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In Third International Conference on Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, Torun, Poland. 2008.
  4. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole (Literate Programming at Secondary School). Sovremennyj naučnyj vestnik. Belgorod: Rusnaučkniga, 2008, 29/2008, No 3, p. 30-36. ISSN 1561-6886.
  5. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí (Masaryk University Students Point of View at Prevention of Pathological Addictions). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, 2008, p. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.

  2007

  1. COLLIER, Aaron Marc. Accessibility Online. The Messenger. Brno: PdF MU, 2007, 3 pp. ISSN 1214-6676.
  2. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole (Literate Programming at Secondary School). In Tvorba softwaru 2007. 1st ed. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007, p. 40-44. ISBN 978-80-248-1427-8.
  3. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole (Literate Programming at Secondary School). In Poškole 2007. Lázně Sedmihorky: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2007, 5 pp. ISBN 978-80-239-9126-0.
  4. POMIKÁLEK, Jan. MetaTrans -- Multilingual Meta-Translator. In RASLAN 2007 Proceedings. Brno: Masaryk University, Brno, 2007, p. 109-115. ISBN 978-1-56592-479-6.

  2006

  1. MISÁKOVÁ, Miroslava. Budování formátů běžných i speciálních e-kurzů na MU v Brně v roce 2005 (Typical and special e-courses formats at MU in Brno in 2005). In E-learning přichází: sborník SCO 2006. Sborník 3. ročníku konference o e-learningu --- SCO 2006. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2006, p. 150-153. ISBN 80-210-3923-X.
  2. PITNER, Tomáš and Tomáš GREGAR. Technologie sémantického webu pro vzdělávání (Semantic web technology for e-learning). 2006.
  3. BARONI, Marco, Adam KILGARRIFF, Jan POMIKÁLEK and Pavel RYCHLÝ. WebBootCaT: instant domain-specific corpora to support human translators. In Proceedings of EAMT 2006 - 11th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. Oslo: The Norwegian National LOGON Consortium and The Deparments of Computer Science and Linguistics and Nordic Studies at Oslo University (Norway), 2006, p. 247-252, 252 pp. ISBN 82-7368-294-3.

  2005

  1. KOPEČEK, Ivan and Luděk BÁRTEK. Adapting Web-Based Educational Systems for the Visually Impaired. In CIAH 2005, Proceedings of International Workshop. Salzburg: Neuveden, 2005, p. 11-16.

  2004

  1. OCELKOVÁ, Šárka. Principy tvorby www prezentací na příkladě webu obecné konference. In Tvorba softwaru 2004. první. Ostrava: Tanger s.r.o Ostrava ve spolupráci s MARQ, 2004, p. 208-216. ISBN 80-85988-96-8.

  2000

  1. KOŘÍNEK, David and Josef MECH. Flash. Praha: trade&leisure publication, 2000, 2 pp.

  1998

  1. KROB, Josef. Je Internet téma pro filosofii? (Is the Internet a Subject for Philosophy?). Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, vol. 46, No 1, p. 59-66. ISSN 0015-1831.

  1996

  1. PLCH, Roman. Informační technologie v matematice. Informace Matematické Vědecké Sekce. Praha, 1996, No 47, p. 15-24.
  2. PLCH, Roman. Internet a matematika. Zpravodaj ÚVT MU : Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Ústav výpočení techniky MU, 1996, roč. VI, No 4, p. 4-8.
Display details
Displayed: 23/5/2024 16:50