Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. KUBÍČEK, Petr, Karel CHARVÁT, Paolo CAPODIECI, Milan KONEČNÝ, Václav TALHOFER, Ota ČERBA and Zbyněk KŘIVÁNEK. Dynamic Geospatial Infrastructure for Forest Fires. In MUSIL, Marek and Jan JEŽEK. Proceedings of IST-Africa. Windhoek: IIMC International Information Management Corporation Ltd, 2008. p. 60-67, 260 pp. ISBN 978-1-905824-07-6.
 2. ŘEZNÍK, Tomáš. Metadata in Risk Management. In Geography in Czechia and Slovakia. first. Brno: Masaryk University, 2008. p. 421-426, 5 pp. ISBN 978-80-210-4600-9.
 3. 2007

 4. CHARVÁT, Karel, Milan KOCÁB, Milan KONEČNÝ and Petr KUBÍČEK. Geografická data v informační společnosti (Geographic Data in Information Society). 1st ed. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 250 66 Zdiby 98, 2007. 280 pp. VÚGTK, ročník 53, publikace č. 43. ISBN 978-80-85881-28-8.
 5. KOUŘIL, Daniel, Ondřej KRAJÍČEK, Martin KUBA and Michal PROCHÁZKA. Message Level Security For Grid Services Using S/MIME. In Distributed and Parallel Systems (DAPSYS). Springer US, 2007. p. 123-131. ISBN 978-0-387-69857-1.
 6. ŘEZNÍK, Tomáš, Zdeněk STACHOŇ, Jiří KOZEL and Věroslav KAPLAN. Practical Risk Management Online. In XXIII International Cartographic Conference Abstract of Papers. Moskva: Roskartografia, 2007. p. 1-9.
 7. ŘEZNÍK, Tomáš. Standard ISO 19115 pro krizové řízení (ISO 19115 standard for Risk Management). In Sborník přednášek 1. národní kongres geoinformatiky v Česku, Geoinformatika pro každého. Mikulov: MSD, 2007. p. 1-6. ISBN 978-80-86633-79-4.
 8. PITNER, Tomáš. Web 2.0 - příklady, technologie a problémy (Web 2.0 - Examples, Technology, and Issues). In Sborník konference Tvorba software. 1st ed. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. p. 164-171. ISBN 978-80-248-1427-8.
 9. 2006

 10. KUBÁSEK, Miroslav, Jan PAVLOVIČ and Tomáš GREGAR. Performance Solution of SOA Infrastructure for Knowledge Computing. 6th International Conference on Knowledge Management. Graz: IICM, 2006, vol. 6, No 1, p. 120-128, 260 pp. ISSN 0948-6968.
 11. KUBÁSEK, Miroslav, Jan PAVLOVIČ and Tomáš GREGAR. Performance Solution of SOA Infrastructure for Knowledge Computing. Journal on Universal Knowledge Management (J.UKM). Graz: Graz University of Technology, 2006, 3/2006, No 9, p. 271-181, 290 pp. ISSN 0948-6968.
 12. KUBA, Martin and Miloš LIŠKA. Web Service Based Knowledge Grid for Biomedicine. In Proceedings of MIPRO 2006 / Hypermedia and Grid Systems. Opatija (Croatia): Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2006. p. 191-193. ISBN 953-233-018-6.
 13. 2005

 14. PITNER, Tomáš and Jaroslav RÁČEK. Blended Learning: Concepts and Frameworks and Tools. In Information and Communication Technology in Education. 1st ed. Ostrava: University of Ostrava, 2005. p. 189-192. ISBN 80-7368-081-5.
 15. PAVLOVIČ, Jan, Tomáš PITNER and Miroslav KUBÁSEK. Digital Library for PDA Facilities. In PROCEEDINGS OF THE IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2005. Qawra, Malta: IADIS Press, 2005. p. 169-175, 329 pp. ISBN 972-8939-02-7.
 16. KRAJÍČEK, Ondřej. GSIP -- Invocation Architecture for Scalable High-Performance Web Services. 1st ed. 2005. 67 pp.
 17. KUBA, Martin. Tutoriál Web Services (Web Services Tutorial). XXVI. konference EurOpen.CZ. Monínec, 2005.
 18. 2004

 19. KRAJÍČEK, Ondřej and Petr HOLUB. GSIP - An Alternative Web Services Invocation Protocol. In Proceedings of the 10th International Conference of European University Information Systems (EUNIS). 1st ed. 2004. 6 pp. ISBN 961-6209-46-9.
 20. 2003

 21. KRAJÍČEK, Ondřej and Petr HOLUB. Portable and Efficient Replacement for Web Services Messaging Protocol. Budapest, Hungary: Microsoft Research, 2003. MSR Academic Conference.
 22. KUBA, Martin. Web Services. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. 2003, roč. 13, č. 3, p. 9-14. ISSN 1212-0901.
 23. KUBÁSEK, Miroslav. Web services for environment e-society. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability, The 3rd. International Symposium on Digital Earth Brno, Czech Republic, September 21-25.9.2003 - proceedings. Brno: Masaryk University Brno, 2003. p. 239. ISBN 80-210-3223-5.
 24. 2002

 25. PITNER, Tomáš. Webové služby - co, proč, jak a za kolik (Web Services - what, why, how?). In Informační technologie pro praxi. 1st ed. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2002. p. 75-81. ISBN 80-85988-79-8.
Display details
Displayed: 23/9/2023 13:29