Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Tomáš PITNER. DEEP THOUGHT Web based System for Managing and Presentation of Research and Student Projects. In CSEDU 2009 - Proceedings of the first International Conference on Computer Supported Education. Lisboa, Portugal: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2009, p. 443-447. ISBN 978-989-8111-82-1.
  2. GREGAR, Tomáš and Tomáš PITNER. E-learning a sémantika (E-learning and semantics). In Sborník šestého ročníku konference o e-learningu - SCO 2009. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2009, p. 214-219. ISBN 978-80-210-4878-2.
  3. GREGAR, Tomáš and Tomáš PITNER. Lightweight Document Semantics Processing in E-learning. In Proceedings of I-KNOW ’09 9th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies. 1st ed. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz, 2009, p. 379-384. ISBN 978-3-85125-060-2.

  2008

  1. SLABÝ, Jiří. MODERNÍ WIKI SYSTÉMY VE VZDĚLÁVÁNÍ (RECENT WIKI SYSTEMS IN EDUCATION). In Trendy Ve Vzdělávání 2008. Olomouc: VOTOBIA, 2008, p. 463-468, 5 pp. ISBN 978-80-7220-311-6.
  2. SLABÝ, Jiří. MODERNÍ WIKI SYSTÉMY VE VZDĚLÁVÁNÍ (RECENT WIKI SYSTEMS IN EDUCATION). In Trendy Ve Vzdělávání 2008. Olomouc: VOTOBIA, 2008, p. 463-468, 5 pp. ISBN 978-80-7220-311-6.
  3. SLABÝ, Jiří. NÁSTROJE PRO ONLINE SPOLUPRÁCI STUDENTŮ (Online collaboration tools for students). In PEDAGOGICKÝ SOFTWARE 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008, p. 273-276. ISBN 80-85645-59-9.
  4. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Tomáš PITNER. Správa více projektů a prezentace jejich výsledků (Multiple Projects Management and Presentation). In Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání. 1st ed. Praha, ČR: ČVUT v Praze, 2008, p. 30-37. ISBN 978-80-248-1704-0.
  5. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Tomáš PITNER. SPRÁVA VÍCE PROJEKTŮ A PREZENTACE JEJICH VÝSLEDKŮ (MULTIPLE PROJECTS MANAGEMENT AND PRESENTATION). In Sborník X. ročníku mezinárodní konference MEKON 2008. 1st ed. Ostrava, ČR: Ekonomická fakulta, VŠB –Technická univerzita Ostrava, 2008, p. 1-7. ISBN 978-80-248-1704-0.

  2007

  1. PAVLOVIČ, Jan. Creating Reusable Object within Community Learning. In Information and Communication Technology in Education. 1st ed. Ostrava: University of Ostrava, 2007, p. 63-66, 257 pp. ISBN 978-80-7368-388-7.
  2. PITNER, Tomáš, Michael DERNTL, Thorsten HAMPEL and Renate MOTSCHNIG. Web 2.0 as Platform for Inclusive Universal Access in Cooperative Learning and Knowledge Sharing. Journal of Universal Computer Science. Graz, Austria: Know-Center, 2007, vol. 2007, No 1, p. 49-56. ISSN 0948-695X.

  2006

  1. PITNER, Tomáš and Pavel DRÁŠIL. An E-learning 2.0 Environment - Principles, Technology and Prototype. Journal of Universal Computer Science. Graz: Graz University of Technology, 2006, vol. 2006, I-KNOW, p. 543-550. ISSN 0948-6968.
  2. PAVLOVIČ, Jan. Efektivní metody vedení závěrečných prací (Efective Methodology for Thesis Supervision). In sborník Technologie pro e-vzdělávání. první. Praha: ČVUT Praha, 2006, p. 14-20, 90 pp. ISBN 80-01-03512-3.
Display details
Displayed: 22/6/2024 21:05