Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2018

  1. BEGANOVIĆ, Velid. ‘God Damn This War’ : Virginia Woolf’s Struggle for Peace between the Wars. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
  2. 2007

  3. KŘÍSTEK, Michal. Tematizace války v přirovnáních Poláčkovy pentalogie. (War as a topic of comparisons in Poláček's pentalogy). TYDLITÁT, J. (ed.). In Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. Boskovice: František Šalé – ALBERT, 2007. p. 26-35, 10 pp. ISBN 80-7326-119-7.
  4. 2005

  5. DOKULIL, Miloš. Pokus o retrospektivu: O čem Masarykova "Světová revoluce" (možná dosud) je (An Essay in Retrospect: What Masaryk's "World Revolution" (possibly still) is about). In T. G. Masaryk a Světová revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo mizeum v Hodoníně, 2005. p. 3-35, 33 pp. ISBN 80-903628-1-8.
Display details
Displayed: 3. 6. 2020 19:29