Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2005

  1. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové. (The Circle of the Ring: From the work of sculptor Zdeněk Macháček and artist Marta Taberyová). 2005.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Nina and Jaroslav MALINA. Zdeněk Macháček. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2005. 276 pp. Osobnosti, 1. vydání. ISBN 80-7204-393-5.
Display details
Displayed: 2/10/2023 11:29