Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2017

  1. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Martina Pavlicová (2012) : On the Ways of Folk Dance. Zdenka Jelínková and Czech Ethno-Choreology. Гласник Етнографског института САНУ. Bělehrad, Srbsko, 2017, LXV, No 2, p. 484–485.
  2. 2005

  3. PAVLICOVÁ, Martina. Blahopřání Zdence Jelínkové (Congratulation to Zdenka Jelínková). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2005, vol. 2005, No 1, p. 60. ISSN 0862-8351.
  4. KAŠPAROVÁ, Klára and Lucie UHLÍKOVÁ. Doplněk k personální bibliografii Zdenky Jelínkové. (The Supplement to Personal Bibliography of Zdenka Jelínková.). In Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie : Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2005. p. 46–57. ISBN 80-85010-33-X.
  5. KAŠPAROVÁ, Klára. S tichou vzpomínkou za Zdenkou Jelínkovou. (With a Silent Remember up to Zdenka Jelínková.). Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 15, č. 2, p. 47–48. ISSN 1212-3382.
  6. PAVLICOVÁ, Martina. Zdenka Jelínková - etnochoreoložka a tanečnice (Zdenka Jelínková - ethnochoreologist and dancer). In Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie. Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha, 2005. p. 37-45. ISBN 80-85010-33-X.
Display details
Displayed: 25/6/2022 07:55