Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

 1. URBANOVÁ, Petra, Silvia DIAS PINTO and Roberto CESAR JR. Analysis of supraorbital margins in human skull for characterization of sexual dimorphism. In Alex Cuadros-Vargas, Edward J. Y. Cayllahua Cahuina. Workshop of Works in Progress (WIP) in SIBGRAPI 2013 (XXVI Conference on Graphics, Patterns and Images). 2013th ed. Arequipa Peru: SIBGRAPI (The Conference on Graphics, Patterns, and Images) 2013 – WIP / WIP, 2013. p. 1-4. ISSN 2176-0853.
 2. RICHTROVÁ, Dagmar. Analýza synkinematické mineralizace na Drahanské vrchovině (Analysis of synkinematic mineralization in the Drahany upland). In Výroční studentská geologická konference 2013, Hnanice, 15.-16.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6217-7.
 3. GELBÍČOVÁ, Tereza and Renata KARPÍŠKOVÁ. Antimicrobial resistance of Listeria monocytogenes strains isolated from humans in the Czech Republic (Antimikrobiální rezistence kmenů Listeria monocytogenes izolovaných od lidí v České republice). In FEMS 2013 - the 5th congress of European microbiologists. 2013.
 4. GELBÍČOVÁ, Tereza and Renata KARPÍŠKOVÁ. Antimikrobiální rezistence kmenů Listeria monocytogenes pocházejících od lidí a z potravin v České republice (Antimicrobial resistance of Listeria monocytogenes strains of human and food origin in the Czech Republic). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, spol. s r. o., 2013, vol. 19, No 2, p. 32-35. ISSN 1211-264X.
 5. ŘEMÍNEK, Roman, Jochen PAUWELS, Xu WANG, Jos HOOGMARTENS, Zdeněk GLATZ and Ann VAN SCHEPDAEL. Application of capillary electrophoresis for high-throughput screening of drug metabolism. In Carlos D. García, Karin Y. Chumbimuni-Torres, Emanuel Carrilho. Capillary Electrophoresis and Microchip Capillary Electrophoresis: Principles, Applications, and Limitations. 1st ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2013. p. 309-317. ISBN 978-0-470-57217-7. doi:10.1002/9781118530009.ch17.
 6. BARTUŠEK, Miroslav and Zuzana DOŠLÁ. Asymptotic problems for fourth-order nonlinear differential equations. Boundary Value Problems. USA: Hindawi Publishing Corporation, 2013, vol. 2013, No 89, p. 1-15. ISSN 1687-2770. doi:10.1186/1687-2770-2013-89.
 7. ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka, Michaela SEDLÁČKOVÁ, Eva KREJČÍ and Ivo SEDLÁČEK. Classification of Aeromonas veronii bv. sobria strains isolated from human clinical material. In ECCMID 2013, Berlin, Germany. 2013.
 8. GADAS, Petr, Milan NOVÁK, Dominik TALLA and Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Compositional evolution of grossular garnet from leucotonalitic pegmatite at Ruda nad Moravou, Czech Republic; a complex EMPA, LA-ICP-MS, IR and CL study. Mineralogy and Petrology. Wien: Springer-Verlag, 2013, vol. 107, No 2, p. 311-326. ISSN 0930-0708. doi:10.1007/s00710-012-0232-8.
 9. KOSINA, Marcel, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Andrea VÁVROVÁ PASCUTTI, Ondrej ŠEDO, Matej LEXA, Pavel ŠVEC and Ivo SEDLÁČEK. Description of Pseudomonas jessenii subsp. pseudoputida subsp. nov., amended description of Pseudomonas jessenii and description of Pseudomonas jessenii subsp. jessenii subsp. nov. Folia Microbiologica. Praha: Czechoslovak Society for Microbiology, 2013, vol. 58, No 6, p. 631-639. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-013-0236-8.
 10. ŘEZÁČ, Martin. Determining the Target Variable in Credit Scoring Models. The GSTF Journal of Mathematics, Statistics and Operations Research. 2013, vol. 2, No 1, p. 125-130. ISSN 2251-3388. doi:10.5176/2251-3388_.
 11. PIVETTA, Tiziana, Francesco ISAIA, Federica TRUDU, Alessandra PANI, Matteo MANCA, Daniela PERRA, Filippo AMATO and Josef HAVEL. Development and validation of a general appoach to predict and quantify the synergism of anti-cancer drugs using experimental design and artificial neural networks. Talanta. Elsevier, 2013, vol. 115, No 2013, p. 84-93. ISSN 0039-9140. doi:10.1016/j.talanta.2013.04.031.
 12. CHALUPOVÁ, Lenka, Alena ŽÁKOVSKÁ and K. ADAMCOVÁ. Development of a novel enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for measurement of serum CTRP1 A pilot study: Measurement of serum CTRP1 in healthy donors and patients with metabolic syndrome. Clinical Biochemistry. ELSEVIER, 2013, vol. 46, 1-2, p. 73-78. ISSN 0009-9120. doi:10.1016/j.clinbiochem.2012.09.006.
 13. KŠICOVÁ, Kateřina, Marta DUŠKOVÁ and Renata KARPÍŠKOVÁ. Differentiation of Lactobacillus Species by ARDRA. Czech Journal of Food Science. 2013, vol. 31, No 2, p. 180-188. ISSN 1212-1800.
 14. BOCKOVÁ, Eva, Ivo RUDOLF, Alica KOČIŠOVÁ, Lenka BETÁŠOVÁ, Kristýna VENCLÍKOVÁ, Jan MENDEL and Zdeněk HUBÁLEK. Dirofilaria repens microfilariae in Aedes vexans mosquitoes in Slovakia. Parasitology Research. 2013, vol. 112, No 10, p. 3465-3470. ISSN 0932-0113. doi:10.1007/s00436-013-3526-9.
 15. BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ, Miroslav TRNKA, Oldřich KOTYZA, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Hubert VALÁŠEK, Pavel ZAHRADNÍČEK and Petr ŠTĚPÁNEK. Droughts in the Czech Lands, 1090–2012 AD. Climate of the Past. European Geosciences Union, 2013, vol. 9, No 4, p. 1985-2002. ISSN 1814-9324. doi:10.5194/cp-9-1985-2013.
 16. FROLKOVÁ, Petra, Pavel ŠVEC, Ivo SEDLÁČEK, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Anuradha GHOSH, Ludek ZUREK, Tomáš RADIMĚŘSKÝ and Ivan LITERÁK. Enterococcus alcedinis sp. nov., isolated from common kingfisher (Alcedo atthis). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Reading, United Kingdom: Society for General Microbiology, 2013, vol. 63, No 8, p. 3069-3074. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijs.0.049833-0.
 17. SEDLÁČEK, Ivo, Pavla HOLOCHOVÁ, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Marcel KOSINA, Cathrin SPRÖER, Hana BRYNDOVÁ, Peter VANDAMME, Ivo RUDOLF, Zdeněk HUBÁLEK and Pavel ŠVEC. Enterococcus ureilyticus sp. nov. and Enterococcus rotai sp. nov., two urease-producing enterococci from the environment. International Journal of systematic and Evolutionary Microbiology. 2013, vol. 63, No 2, p. 502-510. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijs.0.041152-0.
 18. KUBOVÁ, Nela, Jana SCHENKOVÁ and Michal HORSÁK. Environmental determinants of leech assemblage patterns in lotic and lenitic habitats. Limnologica. Elsevier, 2013, vol. 43, No 6, p. 516-524. ISSN 0075-9511. doi:10.1016/j.limno.2013.05.001.
 19. DOŠLÝ, Ondřej and Hana FUNKOVÁ. Euler type half-linear differential equation with periodic coefficients. Abstr. Appl. Anal. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2013, vol. 2013, ID 714 263, p. nestránkováno, 11 pp. ISSN 1085-3375. doi:10.1155/2013/714263.
 20. LIPNEROVÁ, Ivana, Petr BUREŠ, Lucie HOROVÁ and Petr ŠMARDA. Evolution of genome size in Carex (Cyperaceae) in relation to chromosome number and genomic base composition. Annals of Botany. Oxford: Oxford University Press, 2013, vol. 111, No 1, p. 79-94. ISSN 0305-7364. doi:10.1093/aob/mcs239.
 21. JANDA, Jiří and Zdenka RIEČANOVÁ. Extensions of Ordering Sets of States from Effect Algebras onto Their MacNeille Completions. International Journal of Theoretical Physics. Springer, 2013, vol. 52, No 6, p. 2171-2180. ISSN 0020-7748. doi:10.1007/s10773-013-1532-4.
 22. ŠMARDOVÁ, Jana, Květoslava LIŠKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Lenka KUBICZKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Miluše SVITÁKOVÁ, Václav VYBÍHAL, Leoš KŘEN and Jan ŠMARDA. High Frequency of Temperature-Sensitive Mutants of p53 in Glioblastoma. PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH. DORDRECHT (Netherlands): Springer, 2013, vol. 19, No 3, p. 421-428. ISSN 1219-4956. doi:10.1007/s12253-012-9596-7.
 23. BEZVITNAYA, Natalia. Holonomy algebras of pseudo-hyper-Kählerian manifolds of index 4. Differential Geometry and its Applications. 2013, vol. 31, No 2, p. 284--299. ISSN 0926-2245. doi:10.1016/j.difgeo.2012.11.001.
 24. PAŘIL, Petr, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Michal STRAKA, Pavla ŘEZNÍČKOVÁ, Lenka TAJMROVÁ, Vít SYROVÁTKA, Pavel TREML, Marek POLÁŠEK, Denisa NĚMEJCOVÁ and Jiří KOKEŠ. Indikace vysychání toků pomocí vodních bezobratlých a tvorba map toků ohrožených rizikem vyschnutí (Indication of drying up of streams using aquatic macroinvertebrates and development of risk map for streams threatened by drought). In Sborník abstraktů z odborného semináře Sucho a jak mu čelit, Praha 15. května 2013. 1st ed. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2013. p. 64-67. ISBN 978-80-02-02465-1.
 25. AMATO, Filippo, Nagender Reddy PANYALA, Petr VAŠINA, Pavel SOUČEK and Josef HAVEL. Laser desorption ionisation quadrupole ion trap time-of-flight mass spectrometry of titanium-carbon thin films. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 2013, vol. 27, No 11, p. 1196 - 1202. ISSN 0951-4198. doi:10.1002/rcm.6564.
 26. HOŠKOVÁ - MAYEROVÁ, Šárka, Václav TALHOFER, Alois HOFMANN and Petr KUBÍČEK. Mathematical model used in decision-making process with respect to the reliability of geodatabase. In Studies in Computational Intelligence. Berlin: Springer Verlag, 2013. p. 143-162. ISBN 978-3-642-32902-9. doi:10.1007/978-3-642-32903-6_11.
 27. ŘEMÍNEK, Roman, Marta ZEISBERGEROVÁ and Zdeněk GLATZ. Možnosti studia enzymových reakcí pomocí kapilární elektroforézy v on-line uspořádání (Study of Enzymatic Reaction by On-line Capillary Electrophoresis.). Chemické listy. Praha (Czech Republic): Česká společnost chemická, 2013, vol. 107, No 12, p. 914-920. ISSN 0009-2770.
 28. TICHÁ, Lenka Angelika. Nečekaný objev v Jeskyni Na Turoldu (Unexpected discovery in a cave Na Turoldu). SPELEO. 2013, 63/2013, No 63, p. 4-8. ISSN 1213-4724.
 29. ŘEMÍNEK, Roman, Marta ZEISBERGEROVÁ, Monika LANGMAJEROVÁ and Zdeněk GLATZ. New Capillary Electrophoretic Method for On-line Screenings of Drug Metabolism Mediated by Cytochrome P450 Enzymes. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2013, vol. 34, No 18, p. 2705-2711. ISSN 0173-0835. doi:10.1002/elps.201300124.
 30. BUCHLOVIČ, Marian, Zdeněk KŘÍŽ, Ctirad HOFR and Milan POTÁČEK. New PAH derivatives functionalized by cyclic nitrone framework: Synthetic design, anti-proliferative activity and interaction with DNA. Bioorganic & Medicinal Chemistry. Elsevier, 2013, vol. 21, No 5, p. 1078-1081. ISSN 0968-0896. doi:10.1016/j.bmc.2013.01.004.
 31. GALAEV, Anton. Note on the Holonomy Groups of Pseudo-Riemannian Manifolds. Mathematical Notes. 2013, vol. 93, 5-6, p. 810--815. ISSN 0001-4346. doi:10.1134/S0001434613050209.
 32. MAJARD, Dany. N-TUPLE GROUPOIDS AND OPTIMALLY COUPLED FACTORIZATIONS. Theory and Applications of Categories. 2013, vol. 28, No 12, p. 304-331. ISSN 1201-561X.
 33. KOLÁŘ, Ivan. On special types of semiholonomic 3-jets. Czechoslovak Mathematical Journal. 2013, vol. 63, No 1, p. 165-175. ISSN 0011-4642. doi:10.1007/s10587-013-0011-7.
 34. CECCHI, Mariella, Zuzana DOŠLÁ, Ondřej DOŠLÝ and Mauro MARINI. On the integral characterization of principal solutions for half-linear ODE. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. Szeged, 2013, vol. 2013, No 12, p. nestránkováno, 14 pp. ISSN 1417-3875.
 35. HASIL, Petr and Michal VESELÝ. Oscillation of half-linear differential equations with asymptotically almost periodic coefficients. Advances in Difference Equations. U. S. A.: Springer, 2013, vol. 2013, No 122, p. 1-15. ISSN 1687-1847. doi:10.1186/1687-1847-2013-122.
 36. KREJČOVÁ, Ludmila, David HYNEK, Pavel KOPEL, Vojtech ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Paramagnetic Particles Isolation of Influenza Oligonucleotide Labelled with CdS QDs. Chromatographia. 2013, vol. 76, 7-8, p. 355-362. ISSN 0009-5893. doi:10.1007/s10337-012-2327-0.
 37. HNILICA, Jaroslav, Jan SCHÄFER, Rüdiger FOEST, Lenka ZAJÍČKOVÁ and Vít KUDRLE. PECVD of nanostructured SiO2 in a modulated microwave plasma jet at atmospheric pressure. J. Phys. D: Appl. Phys. 2013, vol. 46, No 33, p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/0022-3727/46/33/335202.
 38. KUBÍČEK, Petr, Jiří KOZEL, Radim ŠTAMPACH and Vojtěch LUKAS. Prototyping the visualization of geographic and sensor data for agriculture. Computers and Electronics in Agriculture. Elsevier, 2013, vol. 97, No 9, p. 83-91. ISSN 0168-1699. doi:10.1016/j.compag.2013.07.007.
 39. BARTONIČKA, Tomáš and Lucie RŮŽIČKOVÁ. Recolonization of bat roost by bat bugs (Cimex pipistrelli): could be parasite load a cause of bat roost switching? Parasitology Research. Springer, 2013, vol. 112, No 4, p. 1615-1622. ISSN 0932-0113. doi:10.1007/s00436-013-3316-4.
 40. BATALIN, Igor and Klaus BERING LARSEN. Reparametrization-Invariant Effective Action in Field-Antifield Formalism. International Journal of Modern Physics A (IJMPA). Singapore: World Scientific, 2013, vol. 28, No 9, p. 1-15. ISSN 0217-751X. doi:10.1142/S0217751X13500279.
 41. HOŠKOVÁ - MAYEROVÁ, Šárka, Václav TALHOFER, Alois HOFMANN and Petr KUBÍČEK. Spatial database quality and the potential uncertainty sources. In Studies in Computational Intelligence. Berlin: Springer Verlag, 2013. p. 127-142. ISBN 978-3-642-32902-9. doi:10.1007/978-3-642-32903-6_10.
 42. ŠVEC, Pavel, Oto MELTER, Jan TKADLEC and Roman PANTŮČEK. Staphylococcus spp. inhabiting backyard rabbits. In XXXII Annual Meeting of the European Culture Collections' Organization (ECCO XXXI). 2013.
 43. KADAM, Shivaji Sambhaji, Lukáš MAIER, Tomáš ŠOLOMEK, Marek NEČAS, Karel ŠMEJKAL, Jiří DOSTÁL, Vladimír SKLENÁŘ and Radek MAREK. Structure and NMR properties of 6-substituted-5,6-dihydrobenzo[c]phenanthridine alkaloids. Journal of Physical Organic Chemistry. Wiley, 2013, vol. 26, No 10, p. 814-821. ISSN 0894-3230. doi:10.1002/poc.3175.
 44. KUBÁT, Václav, Gabriel DEMO, Lukáš JEREMIAS and Josef NOVOSAD. Synthesis and structure of tris(dimethyldithiocarbamato)(1,10-phenanthroline)lanthanide complexes. Zeitschrift für Kristallographie. Mnichov: R. Oldenbourg Verlag, 2013, vol. 228, No 8, p. 369-373. ISSN 0044-2968. doi:10.1524/zkri.2013.1625.
 45. BALARINOVÁ, Kateřina, Peter VÁCZI, Miloš BARTÁK, Jana HAZDROVÁ and Marie FORBELSKÁ. Temperature-dependent growth rate and photosynthetic performance of Antarctic symbiotic alga Trebouxia sp. cultivated in a bioreactor. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 3, No 1, p. 19-27. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2013-1-4.
 46. KVÍDEROVÁ, Jana, Josef HÁJEK and Roger M WORLAND. The ice nucleation activity of extremophilic alga. CryoLetters. 2013, vol. 34, (2), p. 137-148. ISSN 0143-2044.
 47. URBANOVÁ, Petra, Petr HEJNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ and Miroslav ŠAFR. The morphology of human hyoid bone in relation to sex, age and body proportions. HOMO - Journal of Comparative Human Biology. 2013: Elsevier, 2013, vol. 64, No 3, p. 190-204. ISSN 0018-442X. doi:10.1016/j.jchb.2013.03.005.
 48. KAUCKÁ, Markéta, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Pavlína JANOVSKÁ, Archana SHAIK, Jan VERNER, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Pavel KREJČÍ, Jana KOTAŠKOVÁ, Petra OVESNÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Alois KOZUBÍK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Vítězslav BRYJA. The Planar Cell Polarity Pathway Drives Pathogenesis of Chronic Lymphocytic Leukemia by the Regulation of B-Lymphocyte Migration. Cancer Research. USA: American Association for Cancer Research, 2013, vol. 73, No 5, p. 1491-1501. ISSN 0008-5472. doi:10.1158/0008-5472.CAN-12-1752.
 49. ČAJÁNEK, Lukáš, Sri Ranjani GANJI, Catarina HENRIQUES-OLIVIA, Spyridon THEOFILOPOULOS, Peter KONÍK, Vítězslav BRYJA and Ernest ARENAS. Tiam1 regulates the Wnt/Dvl/Rac1 signaling pathway and the differentiation of midbrain dopaminergic neurons. Molecular and cellular biology. 2013, vol. 33, No 1, p. 59-70. ISSN 0270-7306. doi:10.1128/MCB.00745-12.
 50. BALVÍN, Ondřej, Martin ŠEVČÍK, Helena JAHELKOVÁ, Tomáš BARTONIČKA, Maria ORLOVA and Jitka VILÍMOVÁ. Transport of bugs of the genus Cimex (Heteroptera: Cimicidae) by bats in western Palaearctic. Vespertilio. Praha, Revúca: ČESON Praha, SON Revúca, 2013, vol. 16, No 1, p. 43-54. ISSN 1213-6123.
 51. ŠIMON HILSCHER, Roman and Petr ZEMÁNEK. Weyl disks and square summable solutions for discrete symplectic systems with jointly varying endpoints. Advances in Difference Equations. Berlín: Springer, 2013, vol. 2013, No 232, p. 1-18. ISSN 1687-1847. doi:10.1186/1687-1847-2013-232.
 52. ANDERSSON, Emma R., Carmen SALTO, Juan Carlos VILLAESCUSA RAMIREZ, Lukáš ČAJÁNEK, Shanzheng YANG, Lenka BRYJOVÁ, Irina NAGI, Seppo J. VAINIO, Carmen RAMIREZ, Vítězslav BRYJA and Ernest ARENAS. Wnt5a cooperates with canonical Wnts to generate midbrain dopaminergic neurons in vivo and in stem cells. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. WASHINGTON: NATL ACAD SCIENCES, 2013, vol. 110, No 7, p. E602–E610, 9 pp. ISSN 0027-8424. doi:10.1073/pnas.1208524110.
 53. 2012

 54. HLAVÁČEK, Antonín, Pavel BOUCHAL and Petr SKLÁDAL. Biotinylation of quantum dots for application in fluoroimmunoassays with biotin-avidin amplification. Microchimica Acta. Wien: Springer-Verlag, 2012, vol. 176, 3-4, p. 287-293. ISSN 0026-3672. doi:10.1007/s00604-011-0729-6.
 55. ZVARA, Jan. Metropolitní rozvoj města Brna (Metropolitan development of City of Brno). In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2012. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 341-366. ISBN 978-80-7375-652-9.
 56. CHOMOUCKA, Jana, Jan PRASEK, Petra BUSINOVA, Libuše TRNKOVÁ, Jana DRBOHLAVOVÁ, Jan PEKAREK, Radim HRDY and Jaromír HUBÁLEK. Novel Electrochemical Biosensor for Simultaneous Detection of Adenine and Guanine Based on Cu2O Nanoparticles. In 26th European Conference on Solid-State Transducers, EUROSENSOR 2012. 47th ed. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2012. p. 702-705. ISSN 1877-7058. doi:10.1016/j.proeng.2012.09.244.
 57. WANG, Y., X. ZHOU, K. OBEROI, R. PHELPS, R. COUWENHOVEN, M. SUN, A. REZZA, G. HOLMES, Ch.J. PERCIVAL, J. FRIEDENTHAL, Pavel KREJČÍ, J.T. RICHTSMEIER, D.L. HUSO, Michael RENDL and E. WANG JABS. p38 Inhibition ameliorates skin and skull abnormalities in Fgfr2 Beare-Stevenson mice. The journal of clinical investigation. [New York, N.Y.]: American Society for Clinical Investigation, 2012, vol. 122, No 6, p. 2153-2164. ISSN 0021-9738. doi:10.1172/JCI62644.
 58. BREITER, Karel, Martin SVOJTKA, Lukáš ACKERMAN and Kateřina ŠVECOVÁ. Trace element composition of quartz from the Variscan Altenberg–Teplice caldera (Krušné hory/Erzgebirge Mts, Czech Republic/Germany): Insights into the volcano-plutonic complex evolution. Chemical Geology: Isotope Geoscience Section. 2012, vol. 326, 9 October 2012, p. 36–50. ISSN 0009-2541. doi:10.1016/j.chemgeo.2012.07.028.
 59. RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Michaela. Traseologická analýza industrie z tvrdých živočišných materiálů z Hoštic I (Use-wear analysis of hard animal material industry from Hoštice I). In Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov - Mořice. Brno: ÚAPP Brno, 2012. p. 273-280. Pravěk Supplementum 24. ISBN 978-80-86399-84-3.
 60. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA and Zdeněk STACHOŇ. UNCERTAINTY VISUALIZATION TESTING. In Bandrova, T., Konecny, M., Zhelezov, G. Proceedings of the 4th conference on Cartography and GIS. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2012. p. 247-256. ISSN 1314-0604.
 61. 2011

 62. KRAJÍČKOVÁ, Pavla. A Confidence Interval for the Probability Difference of Overall Treatment Effect – Simulation Study. In Acta Universitatis Matthiae Belii, Series mathematics. 18th ed. Banska Bystrica, Slovakia: Matej Bel University, 2011. p. 7 - 16. ISBN 978-80-557-0160-8.
 63. MÁČKA, Zdeněk, Lukáš KREJČÍ, Blanka LOUČKOVÁ and Lucie PETERKOVÁ. A critical review of field techniques employed in the survey of large woody debris in river corridors: a central European perspective. Environmental Monitoring and Assessment. 2011, vol. 181, 1-4, p. 291-316. ISSN 0167-6369. doi:10.1007/s10661-010-1830-8.
 64. ANNONI, A., M. CRAGLIA, M. EHLERS, Y. GEORGIADOU, A. GIACOMELLI, Milan KONEČNÝ, N. OSTLAENDER, G. REMETEY-FULOPP, D. RHIND, P. SMITS and S. SCHADE. A European perspective on Digital Earth. International Journal of Digital Earth. Abingdon, Oxon, UK: Taylor and Francis, 2011, July 2011, 4/4, p. 271-284, 95 p. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2011.582888.
 65. ORTOLANI, Sergio, Beatriz BARBUY, Yazan MOMANY, Ivo SAVIANE, Eduardo BICA, Lucie JÍLKOVÁ, Gustavo Malta SALERNO and Bruno JUNGWIERT. A Fossil Bulge Globular Cluster revealed by VLT Multi-Conjugate Adaptive Optics. Astrophysical Journal. Chicago: University of Chicago Press, 2011, vol. 737, No 1, p. 310-341, 31 pp. ISSN 0004-637X. doi:10.1088/0004-637X/737/1/31.
 66. FRIEDMANNOVÁ, Lucie and Karel STANĚK. A Map in a Movie – the Role and the Usage. In Advances in Cartography and GIScience. Volume 1. 1st ed. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011. p. 91-107. Lecture Notes in Geoinformatics and Cartography. ISBN 978-3-642-19142-8.
 67. TENORA, Lukáš, Marian BUCHLOVIČ, Stanislav MAN and Milan POTÁČEK. A new and facile synthesis of methyl 3-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 2011, vol. 2011, No 52, p. 401-403. ISSN 0040-4039.
 68. PAVLIŇÁK, David, Veronika ŠVACHOVÁ, Alena STEHLÍKOVÁ, Milan ALBERTI and Miloš KLÍMA. A new way to production of oxycellulose via plasma-chemical reaction. In International Days of Materials Science 2011 Book of Abstracts. Pardubice: University of Pardubice, 2011. p. 57-58. ISBN 978-80-7395-419-2.
 69. ADAMEC, Ladislav. A Note on Continuous Dependence of Solutions of Dynamic Equations on Time Scales. Journal of Difference Equations and Applications. Taylor and Francis, 2011, vol. 17, No 5, p. 647-656. ISSN 1023-6198.
 70. BEHRENDT, Andreas, Sandip PAL, Volker WULFMEYER, Alvaro M. VALDEBENITO and Gerhard LAMMEL. A novel approach for the characterization of transport and optical properties of aerosol particles near sources – I. Measurement of particle backscatter coefficient maps with a scanning UV lidar. Atmospheric Environment. Oxford: Elsevier, 2011, vol. 45, No 16, p. 2795-2802. ISSN 1352-2310. doi:10.1016/j.atmosenv.2011.02.061.
 71. VALDEBENITO, Alvaro M., Sandip PAL, Andreas BEHRENDT, Volker WULFMEYER and Gerhard LAMMEL. A novel approach for the characterization of transport and optical properties of aerosol particles near sources – II. Microphysics-chemistry-transport model development and application. Atmospheric Environment. Oxford: Elsevier, 2011, vol. 45, No 17, p. 2981-2990. ISSN 1352-2310. doi:10.1016/j.atmosenv.2010.09.004.
 72. BUCHLOVIČ, Marian and Milan POTÁČEK. A novel multicomponent approach to functionalized 5-membered cyclic nitrones. In 14th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Podbanské, Slovak Republic. 2011. ISBN 978-80-227-3529-2.
 73. KORENKO, Stanislav and Stanislav PEKÁR. A parasitoid wasp induces overwintering behaviour in its spider host. PLoS ONE. 2011, vol. 6, No 9, p. "nestrankovano", 5 pp. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0024628.
 74. ROLEČEK, Jan. A record of Juncus sphaerocarpus from dry grasslands near Rokytná (Moravia, Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. Brno, 2011, vol. 96, No 1, p. 199-204. ISSN 1211-8788.
 75. STANCULESCU, Alexandru Emil. A remark on the Morita theorem for operads. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 2011, vol. 47, No 2, p. 139-150. ISSN 1212-5059.
 76. MASON, Franco and Rudolf ROZKOŠNÝ. A review of the Oriental and Australasian Ptilocera species (Diptera: Stratiomyidae). Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2011, vol. 2011, No 3007, p. 1-49. ISSN 1175-5326.
 77. ADAMEC, Ladislav. A routhe to Routh -- the classical setting. Journal of Nonlinear Mathematical Physic. 2011, vol. 18, No 1, p. 87-107. ISSN 1402-9251. doi:10.1142/S1402925111001180.
 78. LUBAL, Přemysl, Sylvie HOLUBOVÁ and Libuše TRNKOVÁ. A solution study of protonation chemical equlibria of nucleobases and short oligonucleotides. In Biopolymers: Structure and dynamics, A biophysical workshop. 2011. ISBN 978-80-263-0050-2.
 79. BALCAROVÁ, Zdeňka, Sylvie HOLUBOVÁ, Radka CHALOUPKOVÁ and Libuše TRNKOVÁ. A Study of Cytosine Oligonucleotides by Voltammetric and Spectral Methods. In Biopolymers: Structure and dynamics, A biophysical workshop. 2011. ISBN 978-80-263-0050-2.
 80. KALETA, Jiří and Ctibor MAZAL. A Triangular Macrocycle Altering Planar and Bulky Sections in Its Molecular Backbone. Organic Letters. Washington D.C., USA: American Chemical Society, 2011, vol. 13, No 6, p. 1326-1329. ISSN 1523-7060. doi:10.1021/ol1031816.
 81. KÁŇA, Tomáš, Mojmír ŠOB and Vaclav VITEK. Ab initio study of phase transformations in transition-metal disilicides. Intermetallics. Netherlands: Elsevier, 2011, vol. 19, No 7, p. 919-926. ISSN 0966-9795. doi:10.1016/j.intermet.2011.02.010.
 82. TYC, Tomáš, Lenka HERZÁNOVÁ, Martin ŠARBORT and Klaus BERING LARSEN. Absolute instruments and perfect imaging in geometrical optics. New Journal of Physics. Velká Británie: IOP, 2011, vol. 13, No 115004, p. 1-24. ISSN 1367-2630. doi:10.1088/1367-2630/13/11/115004.
 83. SERRANO, Nuria, Sylvie HOLUBOVÁ and Libuše TRNKOVÁ. Acid-Base Equilibrium of 6-Benzylaminopurine and Its 4-Chloro and 4-Methoxy Derivatives in Water-Ethanol Solutions Studied by Voltammetry and Spectrophotometry. Electroanalysis. 2011, vol. 23, No 9, p. 2217-2225. ISSN 1040-0397. doi:10.1002/elan.201100282.
 84. MULÍČKOVÁ, Eva and Petr KUBÍČEK. Adaptive mapping in flood management. In Geoinformation Support for Flood Management in China and the Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 93-103. ISBN 978-80-210-5751-7.
 85. ŘEZÁČ, Martin and Jan KOLÁČEK. Adjusted Empirical Estimate of Information Value for Credit Scoring Models. In PROCEEDINGS ASMDA 2011. Rome: Edizioni ETS, 2011. p. 1162-1169. ISBN 978-88-467-3045-9.
 86. ŘEZÁČ, Martin. Advanced empirical estimate of information value for credit scoring models. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011, LIX, No 2, p. 267-273. ISSN 1211-8516.
 87. PRYSIAZHNYI, Vadym, Mirko ČERNÁK, Sven BORNHOLDT and Holger KERSTEN. AGING BEHAVIOR OF ALUMINIUM TREATED BY ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMAS. In Plasma Technology 15 Conference. 2011.
 88. PRYSIAZHNYI, Vadym, Vladimir ZAPOROJTCHENKO and Mirko ČERNÁK. Air plasma treatment of aluminium, steel and chromium surfaces. In CIP 2011, Nantes, Francie. 2011. ISBN 978-2-918641-09-4.
 89. PRYSIAZHNYI, Vadym, Vladimir ZAPOROJTCHENKO, Pavel SLAVÍČEK and Mirko ČERNÁK. Air plasma treatment of copper sheets. In CESPC 4, Serbia. 2011. ISBN 978-86-84539-08-5.
 90. STEMMLER, I. and Gerhard LAMMEL. Air-sea exchange of semivolatile organic compounds – wind and/or sea surface temperature control of volatilisation studied using a coupled general circulation model. Journal of Marine Systems. AMSTERDAM, NETHERLANDS: Elsevier, 2011, vol. 85, 1-2, p. 11-18. ISSN 0924-7963. doi:10.1016/j.jmarsys.2010.11.002.
 91. VALOUŠKOVÁ, Aneta, Juraj GALETA, Stanislav MAN and Milan POTÁČEK. Allenyl Synthon in Synthesis of Adamantane Substituted Heterocycles. In 14th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Podbanské, Slovak Republic. 2011. ISBN 978-80-227-3529-2.
 92. VELEV, Nikolay, Iva APOSTOLOVA and Zuzana FAJMONOVÁ. Alliance Arrhenatherion elatioris in West Bulgaria. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2011, vol. 17, No 1, p. 67-78. ISSN 1310-7771.
 93. VESELÝ, Michal. Almost periodic sequences and functions with given values. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 2011, 47/2011, No 1, p. 1-16. ISSN 0044-8753.
 94. SEKULOVÁ, Lucia, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Eva MIKULÁŠKOVÁ and Zuzana FAJMONOVÁ. Alpine wetlands in the West Carpathians: vegetation survey and vegetation–environment relationships. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2011, vol. 83, No 1, p. 1-24. ISSN 0032-7786.
 95. PLÁŠIL, Jakub, Karla FEJFAROVÁ, Milan NOVÁK, Michal DUŠEK, Radek ŠKODA, Jan HLOUŠEK, Jiří ČEJKA, Juraj MAJZLAN, Jiří SEJKORA, Vladimír MACHOVIČ and Dominik TALLA. Běhounekite, U(SO4)2(H2O)4, from Jáchymov (St Joachimsthal), Czech Republic: the first natural U4+ sulphate. Mineralogical Magazine. 2011, vol. 75, No 6, p. 2739-2753. ISSN 0026-461X. doi:10.1180/minmag.2011.075.6.2739.
 96. KLUSOŇ, Josef, Shin'ichi NOJIRI and Sergei ODINTSOV. Covariant Lagrange multiplier constrained higher derivative gravity with scalar projectors. Physics Letters B. Amsterdam: Elsevier, North-Holland, 2011, vol. 701, No 1, p. 117-126. ISSN 0370-2693. doi:10.1016/j.physletb.2011.05.025.
 97. LACINA, Aleš. Částicová struktura látek ab initio (Particle structure of matter ab initio). In Lepil O. Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky, Sborník seminárních materiálů II. Olomouc: Slovanské gymnázium, Olomouc, 2011. p. 33-52. ISBN 978-80-7329-270-6.
 98. FRANKOWSKI, Marcin, Anetta ZIOLA-FRANKOWSKA, Iwona KURZYCA, Karel NOVOTNÝ, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ, Marcin SIEPAK and Jerzy SIEPAK. Determination of aluminium in groundwater samples by GF-AAS, ICP-AES, ICP-MS and modelling of inorganic aluminium complexes. Environmental Monitoring and Assessment. 2011, vol. 182, 1-4, p. 71-84. ISSN 0167-6369. doi:10.1007/s10661-010-1859-8.
 99. FRIÁK, Martin, T. HICKEL, F. KORMANN, A. UDYANSKY, Mojmír ŠOB, A. DICK, J. VON PEZOLD, D. MA, O. KIM, W.A. COUNTS, D. GEBHARDT, D. MUSIC, J. SCHNEIDER, D. RAABE and J. NEUGEBAUER. Determining the Elasticity of Materials Employing Quantum-mechanical Approaches:. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL. 2011, vol. 82, No 2, p. 86-100. ISSN 1611-3683. doi:10.1002/srin.201000264.
 100. DWYER, Michael, Kamil PARUCH, Marc LABROLI, Carmen ALVAREZ, Kerry KEERTIKAR, Cory POKER, Randall ROSSMAN, Thierry FISCHMANN, Jose DUCA, Vincent MADISON, David PARRY, Nicole DAVIS, Wolfgang SEGHEZZI, Derek WISWELL and Timothy GUZI. Discovery of pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-based CHK1 inhibitors: A template-based approach-Part 1. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. Elsevier, 2011, vol. 21, No 1, p. 467-470. ISSN 0960-894X.
 101. DWYER, Michael, Kamil PARUCH, Marc LABROLI, Carmen ALVAREZ, Kerry KEERTIKAR, Cory POKER, Randall ROSSMAN, Thierry FISCHMANN, Jose DUCA, Vincent MADISON, David PARRY, Nicole DAVIS, Wolfgang SEGHEZZI, Derek WISWELL and Timothy GUZI. Discovery of pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-based CHK1 inhibitors: A template-based approach-Part 2. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. Elsevier, 2011, vol. 21, No 1, p. 471-474. ISSN 0960-894X. doi:10.1016/j.bmcl.2010.10.113.
 102. KYNICKÝ, Jindřich, Anton R. CHAKHMOURADIAN, Cheng XU, Lukáš KRMÍČEK and Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. DISTRIBUTION AND EVOLUTION OF ZIRCONIUM MINERALIZATION IN PERALKALINE GRANITES AND ASSOCIATED PEGMATITES OF THE KHAN BOGD COMPLEX, SOUTHERN MONGOLIA. CANADIAN MINERALOGIST. 2011, vol. 49, No 4, p. 947-965. ISSN 0008-4476. doi:10.3749/canmin.49.4.947.
 103. MARŠÍK, Přemysl, A. M. URBANOWICZ, P. VERDONCK, D. DE ROEST, H. SPREY and M. R. BAKLANOV. Effect of ultraviolet curing wavelength on low-k dielectric material properties and plasma damage resistance. Thin Solid Films. UK Oxford: Elsevier science, 2011, vol. 519, No 11, p. 3619-3626. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2011.01.339.
 104. BÁBEK, Ondřej, Martin FAMĚRA, Klára HILSCHEROVÁ, Jiří KALVODA, Petr DOBROVOLNÝ, Jan SEDLÁČEK, Jiří MACHÁT and Ivan HOLOUBEK. Geochemical traces of flood layers in the fluvial sedimentary archive; implications for contamination history analyses. Catena. AMSTERDAM, NETHERLANDS: Elsevier, 2011, vol. 87, No 2, p. 281-290. ISSN 0341-8162. doi:10.1016/j.catena.2011.06.014.
 105. KLUSOŇ, Josef. Hamiltonian Analysis of Lagrange Multiplier Modified Gravity. Classical and Quantum Gravity. Bristol, UK: Institute of Physics Publishing, 2011, vol. 28, No 12, p. 125025-125035. ISSN 0264-9381. doi:10.1088/0264-9381/28/12/125025.
 106. KLUSOŇ, Josef. Hamiltonian Analysis of Non-Relativistic Covariant RFDiff Horava-Lifshitz Gravity. Phys. Rev. D. ONE PHYSICS ELLIPSE, COLLEGE PK, MD 2074: AMER PHYSICAL SOC, 2011, vol. 83, No 4, p. "nestrankovano", 8 pp. ISSN 1550-7998. doi:10.1103/PhysRevD.83.044049.
 107. KLUSOŇ, Josef. Hamiltonian analysis of the Higgs mechanism for gravity. Classical and Quantum Gravity. Bristol, UK: Institute of Physics Publishing, 2011, vol. 28, No 15, p. 155014-155027. ISSN 0264-9381. doi:10.1088/0264-9381/28/15/155014.
 108. STAFILOV, T., B. SKRBIC, Jana KLÁNOVÁ, Pavel ČUPR, Ivan HOLOUBEK, M. KOČOV and N. DURISIC-MLADENOVIC. Chemometric assessment of the semivolatile organic contaminants content in the atmosphere of the selected sites in the Republic of Macedonia. JOURNAL OF CHEMOMETRICS. MALDEN, MA USA: WILEY-BLACKWELL, 2011, vol. 25, No 5, p. 262-274. ISSN 0886-9383. doi:10.1002/cem.1374.
 109. ZAORÁLKOVÁ, Linda, Aleš HRDLIČKA, Vítězslav OTRUBA, Petr SULOVSKÝ, Nicole GILON, Detlef GÜNTHER and Viktor KANICKÝ. Investigation of multi-layered silicate ceramics using laser ablation optical emission spectrometry, laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry, and electron microprobe anal. Chemical Papers. Slovak Academy of Sciences, 2011, vol. 65, No 6, p. 769-781. ISSN 0366-6352. doi:10.2478/s11696-011-0085-3.
 110. VOPATOVÁ, Kamila. Kernel choice with respect to the bandwidth in kernel density estimates. In Acta Universitatis Matthiae Belii series Mathematics. Banska Bystrica, Slovakia: Matej Bel University, 2011. p. 48-53, 7 pp. ISBN 978-80-557-0160-8.
 111. KLUSOŇ, Josef. Lagrange Multiplier Modified Horava-Lifshitz Gravity. The European Physical Journal C - Particles and Fields. Berlin: Springer Berlin / Heidelberg, 2011, vol. 71, No 12, p. "nestrankovano", 10 pp. ISSN 1434-6044. doi:10.1140/epjc/s10052-011-1820-1.
 112. LÁSKA, Kamil, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ and Pavel PROŠEK. Method of estimating solar UV radiation in high-latitude locations based on satellite ozne retrieval with an improved algorithm. International Journal of Remote Sensing. Taylor & Francis, 2011, vol. 32, No 11, p. 3165-3177. ISSN 0143-1161. doi:10.1080/01431161.2010.541513.
 113. SVOBODA, Jiří, Martin NOVÁK, Sandra SÁZELOVÁ, Alena DOHNALOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Ivan HORÁČEK, Martin IVANOV, Miroslav KRÁLÍK and Piotr WOJTAL. Milovice (okr. Břeclav), Lokalita IV, centrum obce. Gravettien. Záchranný výzkum (Milovice (district Břeclav), Locality IV, centre of village. Gravettian. Rescue research.). Přehled výzkumů. 2011, vol. 52, No 1, p. 143-148. ISSN 1211-7250.
 114. KLUSOŇ, Josef. Non-Local Gravity from Hamiltonian Point of View. Journal of High Energy Physics (JHEP). The United Kingdom (UK): Institute of Physics (IOP) Publishing, 2011, vol. 2011, No 9, p. "nestrankovano", 15 pp. ISSN 1126-6708. doi:10.1007/JHEP09(2011)001.
 115. KLUSOŇ, Josef. Note About Weyl Invariant Horava-Lifshitz Gravity. Phys. Rev. D. ONE PHYSICS ELLIPSE, COLLEGE PK, MD 2074: AMER PHYSICAL SOC, 2011, vol. 84, No 4, p. "nestrankovano", 10 pp. ISSN 1550-7998. doi:10.1103/PhysRevD.84.044025.
 116. HARRIS, Adam and Martin KOLÁŘ. On infinitesimal deformations of the regular part of a complex cone singularity. Kyushu Journal of Mathematics. Fukioka (Japan): Kyushu University, 2011, vol. 65, No 1, p. 25-38. ISSN 1340-6116. doi:10.2206/kyushujm.65.25.
 117. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, František ZEDEK, Barbora RAVČUKOVÁ, Jan MUŽÍK, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Iva FALKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ and Jana ŠMARDOVÁ. Prognostic impact of p53 aberrations for R-CHOP-treated patients with diffuse large B-cell lymphoma. International Journal of Oncology. 2011, vol. 39, No 6, p. 1413-1420. ISSN 1019-6439. doi:10.3892/ijo.2011.1170.
 118. ULRYCH, Jaromír, Jaroslav DOSTAL, Jiří ADAMOVIČ, Emil JELÍNEK, Petr ŠPAČEK, Ernst HEGNER and Kadosa BALOGH. Recurrent Cenozoic volcanic activity in the Bohemian Massif (Czech Republic). Lithos. 2011, vol. 123, 1-4, p. 133-144. ISSN 0024-4937. doi:10.1016/j.lithos.2010.12.008.
 119. PLÁŠIL, Jakub, Michal DUŠEK, Milan NOVÁK, Jiří ČEJKA, Ivana CÍSAŘOVÁ and Radek ŠKODA. Sejkoraite-(Y), a new member of the zippeite group containing trivalent cations from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic: Description and crystal structure refinement. American Mineralogist. 2011, vol. 96, No 7, p. 983-991. ISSN 0003-004X. doi:10.2138/am.2011.3713.
 120. BERNATÍK, Ondřej, Sri Ranjani GANJI, Jacomijn DIJKSTERHUIS, Peter KONIK, Igor ČERVENKA, Tilman POLONIO, Pavel KREJČÍ, Gunnar SCHULTE and Vítězslav BRYJA. Sequential activation and inactivation of dishevelled in the Wnt/{beta}-catenin pathway by casein kinases. Journal of Biological Chemistry. Bethesda, USA: Amer. Soc. Biochem. Mol. Biol., 2011, vol. 286, No 12, p. 10396-10410. ISSN 0021-9258. doi:10.1074/jbc.M110.169870.
 121. TRACHTOVÁ, Štěpánka, Ondřel KAMAN, Alena ŠPANOVÁ, Pavel VEVERKA, Emil POLLERT and Bohuslav RITTICH. Silica coated La0.75Sr0.25MnO3 nanoparticles for magnetically driven DNA isolation. (Silica coated La0.75Sr0.25MnO3 nanoparticles for magnetically driven DNA isolation.). Journal of Separation Science. Weinheim: Wiley-VCH, 2011, vol. 34, No 21, p. 3077-3082. ISSN 1615-9306. doi:10.1002/jssc.201100442.
 122. RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Michaela. Spatula-like tools: Hide processing in the Pavlovian. In Svoboda Jiří A. Pavlov excavations 2007-2011. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology at Brno, 2011. p. 180-199. Dolnověstonické studie, sv. 18. ISBN 978-80-86023-85-4.
 123. BENEŠOVÁ, Linda, Vlastimil BROŽEK, Jan DOLEŽAL, Jan JANČA and Libor MASTNÝ. Syntéza nanoprášků v klouzavém elektrickém výboji (Nanopowders preparation in gliding plasma discharge). In ČSCHI R. Halfar. Sborník 58. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011. 1. vydání. Praha: Neuveden, 2011. p. 171 - 184. ISBN 978-80-905035-0-2.
 124. KLUSOŇ, Josef and Kamal PANIGRAHI. T Duality For String in Horava-Lifshitz Gravity. The European Physical Journal C - Particles and Fields. Berlin: Springer Berlin / Heidelberg, 2011, vol. 71, No 3, p. "nestrankovano", 10 pp. ISSN 1434-6044. doi:10.1140/epjc/s10052-011-1595-4.
 125. GUZI, Timothy J., Kamil PARUCH, Michael P. DWYER, Marc LABROLI, Frances SHANAHAN, Nicole DAVIS, Lorena TARICANI, Derek WISWELL, Wolfgang SEGHEZZI, Ervin PENAFLOR, Bhagyashree BHAGWAT, Wei WANG, Danling GU, Yunsheng HSIEH, Suining LEE, Ming LIU and David PARRY. Targeting the Replication Checkpoint Using SCH 900776, a Potent and Functionally Selective CHK1 Inhibitor Identified via High Content Screening. Molecular Cancer Therapeutics. Philadelphia: American Association for Cancer Research, 2011, vol. 10, No 4, p. 591–602. ISSN 1535-7163. doi:10.1158/1535-7163.
 126. KÁŇA, Tomáš, Mojmír ŠOB and Vaclav VITEK. Transformation paths in transition-metal disilicides. Key Engineering Materials. 2011, vol. 465, No 1, p. 61-64. ISSN 1013-9826. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.465.61.
 127. KLUSOŇ, Josef, Shin'ichi NOJIRI, Sergei ODINTSOV and Diego SAEZ-GOMEZ. U(1) Invariant F((R)-over tilde) Horava-Lifshitz Gravity. The European Physical Journal C - Particles and Fields. Berlin: Springer Berlin / Heidelberg, 2011, vol. 71, No 7, p. "nestrankovano", 16 pp. ISSN 1434-6044. doi:10.1140/epjc/s10052-011-1690-6.
 128. URBANOVÁ, Petra. Variation of the Orbital Rim by using the Elliptic Fourier Analysis. In Pete E. Lestrel. BIOLOGICAL SHAPE ANALYSIS Proceedings of the 1st International Symposium Tsukuba. Singapore: World Scientific, 2011. p. 221-241. ISBN 978-981-4355-23-0. doi:10.1142/9789814355247_0013.
 129. GILÍKOVÁ, Helena, Jindřich HLADIL, Miroslav BUBÍK, Jan ČERNÝ, David BURIÁNEK, I. J. DVOŘÁK, Martin FAMĚRA, Josef HAVÍŘ, Kristýna HRDLIČKOVÁ, Jiří KALVODA, T. KONEČNÝ, Lenka KOCIÁNOVÁ, Martin KOVÁČIK, Eva KRYŠTOFOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Eva KUNCEOVÁ, Tomáš KUMPAN, Lubomír MAŠTERA, Rostislav MELICHAR, Pavel MÜLLER, Slavomír NEHYBA, Jiří OTAVA, Vratislav PECINA, Tomáš PECKA, Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ, Ivan POUL, Denisa POULOVÁ, Jiří REZ, Darja SKÁCELOVÁ, Zuzana SKÁCELOVÁ, Marek SLOBODNÍK, Jan ŠIKULA, Josef ŠRÁMEK, Josef VEČEŘA and Jan VÍT. Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list Mokrá-Horákov (Explanation to basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000 sheet Mokrá-Horákov). Brno: Česká geologická služba, 2011. 74 pp. Vysvětlivky k základním geologickým mapám.
 130. BARTONIČKA, Tomáš and Petr JEDLIČKA. Zařízení pro sledování pohybu zvířat opatřených vysílači (Biological AutomAted RAdiotracking system). 2011.
 131. 2010

 132. PIKULA, Jiří, Hana BANĎOUCHOVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Veronika PAŠKOVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Ondřej ADAMOVSKÝ, Zora KNOTKOVÁ, Petr LANÝ, Jiří MACHÁT, Blahoslav MARŠÁLEK, Ladislav NOVOTNÝ, Miroslav POHANKA and František VITULA. Combined exposure to cyanobacterial biomass, lead and the Newcastle virus enhances avian toxicity. Science of the Total Environment. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2010, vol. 408, No 21, p. 4984-4992. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2010.07.050.
 133. ZVARA, Jan. HODNOCENÍ DÍLČÍCH POTENCIÁLŮ A PŘEDPOKLADŮ JIŽNÍ MORAVY PRO REKREACI A CESTOVNÍ RUCH (Evaluation of partial potentials and assumptions for recreation and tourism in). In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. p. 601-605. ISBN 978-80-7368-903-2.
 134. DOLEŽALOVÁ, Lenka, Pavel ODRÁŠKA, Lucie GORNÁ, Jan KUTA, Michal ORAVEC, Magda PRUDILOVÁ, Romana VEJPUSTKOVÁ and Luděk BLÁHA. Kontaminace chemoterapeutického stacionáře v Masarykově onkologickém ústavu - hodnocení účinnosti zavedených nápravných opatření (Contamination of the chemotherapeutic outpatient clinic in the Masaryk Memorial Cancer Institute - evaluation of efficiency of implemented corrective measure). Pracovní Lékařství. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 62, No 4, p. 158-163. ISSN 0032-6291.
 135. WITTE, Florian, Ondřej BERNATÍK, Katharina KIRCHNER, Jan MAŠEK, Annika MAHL, Pavel KREJČÍ, Stefan MUNDLOS, Alexandra SCHAMBONY, Vítězslav BRYJA and Sigmar STRICKER. Negative regulation of Wnt signaling mediated by CK1- phosphorylated Dishevelled via Ror2. FASEB JOURNAL. 2010, vol. 24, No 7, p. 2417-2426. ISSN 0892-6638. doi:10.1096/fj.09-150615.
 136. LEGUT, Dominik, Martin FRIÁK and Mojmír ŠOB. Phase stability, elasticity, and theoretical strength of polonium from first principles. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2010, vol. 81, No 21, p. "nestrankovano", 19 pp. ISSN 1098-0121. doi:10.1103/PhysRevB.81.214118.
 137. SYROVÁTKA, Vít and Karel BRABEC. The response of chironomid assemblages (Diptera: Chironomidae) to hydraulic conditions: a case study in a gravel-bed river. Fundamental and Applied Limnology, Archiv für Hydrobiologie. Německo: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlun, 2010, vol. 178, No 1, p. 43-57. ISSN 1863-9135. doi:10.1127/1863-9135/2010/0178-0043.
 138. KUMMEROVÁ, Marie, Lucie VÁŇOVÁ, Helena FIŠEROVÁ, Marek KLEMŠ, Štěpán ZEZULKA and Jana KRULOVÁ. Understanding the effect of organic pollutant fluoranthene on pea in vitro using cytokinins, ethylene, ethane and carbon dioxide as indicators. Plant Growth Regulation. Netherlands: Springer, 2010, vol. 61, No 2, p. 161-174. ISSN 0167-6903. doi:10.1007/s10725-010-9462-0.
 139. 2009

 140. HAZDRA, Pavel, Volodymyr KOMARNITSKYY and Vilma BURŠÍKOVÁ. Hydrogenation of platinum introduced in silicon by radiation enhanced diffusion. Materials Science and Engineering. Lausanne: ELSEVIER SCIENCE SA, 2009, vol. 2008, 159-60, p. 342-345. ISSN 0921-5107. doi:10.1016/j.mseb.2008.11.038.
 141. 2008

 142. BERNARDOVÁ, Kateřina, Pavel BABICA, Blahoslav MARŠÁLEK and Luděk BLÁHA. Isolation and endotoxin activities of lipopolysaccharides from cyanobacterial cultures and complex water blooms and comparison with effects of heterotrophic bacteria and green alga. Journal of Applied Toxicology. 2008, vol. 28, No 1, p. 72-77. ISSN 0260-437X. doi:10.1002/jat.1257.
 143. 2007

 144. ŠKAREK, Michal, Pavel ČUPR, Tomáš BARTOŠ, Jiří KOHOUTEK, Jana KLÁNOVÁ and Ivan HOLOUBEK. A combined approach to the evaluation of organic air pollution - A case study of urban air in Sarajevo and Tuzla (Bosnia and Herzegovina). Science ot the Total Environment. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2007, vol. 384, No 384, p. 182-193. ISSN 0048-9697.
 145. PŘIKRYLOVÁ, Iva and Milan GELNAR. A comparative analysis of the diagnostic features for identification of viviparous monogeneans from the genus Macrogyrodactylus Malmberg, 1957. In VII International Symposium of Fish Parasites. 2007.
 146. ZÍTKA, Ondřej, Dalibor HÚSKA, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Jaromír HUBÁLEK and René KIZEK. An investigation of glutathione-platinum (II) interactions by means of the flow injection analysis using glassy carbon electrode. Sensors. 2007, vol. 7, No 7, p. 1256-1270. ISSN 1424-8220. doi:10.3390/s7071256.
 147. HÚSKA, Dalibor, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Veronika ŠUPÁLKOVÁ, Petr BABULA, Vojtěch ADAM, Ladislav HAVEL, Aleš HORNA, Miroslava BEKLOVÁ, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Analýza nukleových kyselin pomocí uhlíkové pastové elektrody a průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí (Analysis of nucleic acids by using of carbon paste electrode and flow injection analysis with electrochemical detection). In VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, 2007. p. 66-67. ISBN 978-80-210-4235-3.
 148. ADAM, Vojtěch, Václav DIOPAN, Miroslava BEKLOVÁ, Aleš HORNA, Ladislav ZEMAN, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Application of coulometric detection to the molecular biochemistry. In Vitamins 2007- Nutrition and Diagnostics. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. p. 96-97. ISBN 978-80-7194-937-4.
 149. ŠIŠOVSKÝ, Vladimír, Ľudovít DANIHEL, Peter MARTANOVIČ, Michal PALKOVIČ, Ján JAKUBOVSKÝ, Pavel BABÁL, Ján PORUBSKÝ, Rudolf RIEDEL, Beata BUČEKOVÁ and Bohuslav UHER. Aspergillus sepsis and cellular immunity disorder in fifteen-year-old girl. In XIV. Aktuálne problémy humánnej parazitológie. 2007th ed. Bratislava: Slovenská parazitologická spoločnosť, Slovenská biologická spoločnosť, Parazitologický ústav LF UK, 2007. p. 63-65. ISBN 978-80-968473-5-8.
 150. GADAS, Petr, Miroslava GREGEROVÁ and Lukáš KRMÍČEK. Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska (Basic dykes with pyroxene in the vicinity of Blansko). Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XIV., No 1, p. 69-73, 4 pp. ISSN 1212-6209.
 151. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ and Šárka PALCROVÁ. Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989 (Brno and its hinterland: changes after 1989). In Česká geografie v evropském prostoru. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 583-588. ISBN 978-80-7040-986-2.
 152. VÁŇOVÁ, Lucie, Marie KUMMEROVÁ, Marek KLEMŠ, Helena FIŠEROVÁ and Štěpán ZEZULKA. Can organic pollutants influence quantity and quality of yield of cultivated plants? In Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín - Zborník zo 14. konferencie, Piešťany, VÚVR, 2007. Piešťany: SCPV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, 2007. p. 200-201. ISBN 978-80-88872-65-8.
 153. PEJCHALOVÁ, Kateřina, Pavel KREJČÍ and William R. WILCOX. C-natriuretic peptide: an important regulator of cartilage. Molecular Genetics and Metabolism. Elsevier, 2007, vol. 92, No 3, p. 210-215. ISSN 1096-7192. doi:10.1016/j.ymgme.2007.06.014.
 154. KRYŠTOFOVÁ, Olga, Jan HRADECKÝ, Josef ZEHNÁLEK, Ladislav HAVEL, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Comparison of spectrophotometry to electrochemical methods of urease determination. In Chemické zvesti. Slovenská republika: Institute of Chemistry Slovak Acedemy of Science, Bratislava, Slovak Chemical Society, Bratislava, 2007. p. 169-169. ISSN 1336-7242.
 155. KROUPA, Aleš, Alan DINSDALE, Andrew WATSON, Jan VŘEŠŤÁL and Adéla ZEMANOVÁ. COST531 Project - Study of the Advanced Materials for Lead-free Soldering. Journal of Mining and Metallurgy. Bor, Serbia: Faculty of Metallurgy, Bor, 2007, vol. 43, No 2, p. 113-123. ISSN 1450-5339. doi:10.2298/JMMB0702113K.
 156. HORNA, Aleš, Ondřej ZÍTKA, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vendula HRDINOVÁ, Johana NÁKIELNÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav ZEMAN and René KIZEK. Coupling of monolithic column sample preparation and flow injection analysis - Electrochemical detection for determination of lactoferrin: easy, low cost and structural distuinguishing. In 31st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2007. Belgické království: 31st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2007, 2007. p. 775-775.
 157. HÖNIG, Václav, Ivo RUDOLF and Zdeněk HUBÁLEK. Detekce Borrelia burgdorferi sensu lato v klíštěti obecném (Ixodes ricinus) (Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato in the tick Ixodes ricinus). In Tomáškovy dny 2007 XVI. konference mladých mikrobiologů, sborník abstraktů. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny, 2007. p. 20-21, 1 pp.
 158. MARCINKOVÁ, Andrea, Pavel JANDERKA and Bogdan YOSYPCHUK. Detekce polychlorovaných bifenylů, Deloru 103 a Deloru 106, pomocí elektroanalytických metod (Detection of polychlorinated biphenyls, Delor 103 and Delor 106, by electroanalytical methods). In VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2007th ed. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2007. p. 97-98. ISBN 80-210-4235-4.
 159. KIZEK, René, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM and Ondřej ZÍTKA. Determination of apo-metallothionein using adsorptive transfer stripping technique in connection with differential pulse voltammetry. Electroanalysis. Spolková republika Německo, 2007, vol. 19, 2-3, p. 339-347. ISSN 1040-0397. doi:10.1002/elan.200603738.
 160. MIKELOVÁ, Radka, Petr HODEK, Pavel HANUŠTIAK, Vojtěch ADAM, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Ladislav HAVEL, Marie STIBOROVÁ, Aleš HORNA, Miroslava BEKLOVÁ, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Determination of isoflavones using liquid chromatography with electrochemical detection. Acta Chimica Slovenica. 2007, vol. 54, No 1, p. 92-97. ISSN 1318-0207.
 161. HORNA, Aleš, Libuše TRNKOVÁ, Ondřej BLAŠTÍK, Ondřej ZÍTKA, René KIZEK, Richard PRŮŠA and Vojtěch ADAM. Determination of Metallothionein Content in Patients with Tumor Diseases. In Pittcon 2007. McCormick Place, Chicago, USA: The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, Inc., 2007. p. 1410-1410.
 162. ROZKOŠNÝ, Rudolf. Dvoukřídlí (Diptera). In HUDEC, Karel and Jiří KOLIBÁČ. Příroda České republiky - Průvodce faunou. 1st ed. Praha: Academia, 2007. p. 262-287. Příroda České republiky 1. ISBN 978-80-200-1569-3.
 163. KLUSOŇ, Josef and Kamal Lochan PANIGRAHI. D1-brane in beta-Deformed Background. Journal of High Energy Physics. CERN, 2007, vol. 2007, No 11, p. "nestrankovano", 23 pp. ISSN 1126-6708.
 164. HÚSKA, Dalibor, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Jiří BALOUN, Vojtěch ADAM, Aleš HORNA, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Easy and rapid separation and determination of mRNA from a biological sample by means of paramagnetic beads coupled with electrochemical detection. In 4th Nordic Separation Science Society (NoSSS) International Conference. Litevská republika: 4th Nordic Separation Science Society (NoSSS) International Conference, 2007. p. 79-79. ISBN 978-9955-12-232-6.
 165. ŠUPÁLKOVÁ, Veronika, Dalibor HÚSKA, Václav DIOPAN, Pavel HANUŠTIAK, Ondřej ZÍTKA, Karel STEJSKAL, Jiří BALOUN, Jiří PIKULA, Ladislav HAVEL, Josef ZEHNÁLEK, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ and René KIZEK. Electroanalysis of plant thiols. Sensors. 2007, vol. 7, No 6, p. 932-952. ISSN 1424-8220. doi:10.3390/s7060932.
 166. JEŽEK, Jan and Markéta OMELKOVÁ. Faunistic records from Czech Republic and Slovakia Psychodidae. Acta Zoologica Universitatis Comenianae. 2007, vol. 47, No 2, p. 250-253.
 167. KREJČÍ, Pavel, D. KRAKOW, P.B. MEKIKIAN and William R. WILCOX. Fibroblast growth factors 1, 2, 17, and 19 are the predominant FGF ligandsexpressed in human fetal growth plate cartilage. Pediatric Research. Rotterdam: Williams and Wilkins, 2007, vol. 61, No 3, p. 267-272. ISSN 0031-3998. doi:10.1203/pdr.0b013e318030d157.
 168. ŠIŠOVSKÝ, Vladimír, Ľudovít DANIHEL, Peter MARTANOVIČ, Pavel BABÁL, Ján JAKUBOVSKÝ, Ján PORUBSKÝ, Michal PALKOVIČ, Beata BUČEKOVÁ, Rudolf RIEDEL, Martin KOPÁNI and Bohuslav UHER. Generalized Aspergillosis in a Fifteen-Year-Old Child. In Konferencia Slovenskej mykopatologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská mykopatologická spoločnosť, 2007. p. 1-4.
 169. KLUSOŇ, Josef, Rashmi NAYAK and Kamal PANIGRAHI. Giant Magnon in NS5-brane Background. Journal of High Energy Physics. CERN, 2007, vol. 2007, No 4, p. "nestrankovano", 18 pp. ISSN 1126-6708.
 170. PŘIBYL, Jan, Petr SKLÁDAL, Daniel RENČIUK and Michaela VORLÍČKOVÁ. High resolution AFM as a tool for analysis of short-chain DNA structure and properties. In Biosurf 2007, Zurich. Zurich: ETH Zurich, CH, 2007. p. 41-42, 150 pp. ISSN 1473-2262.
 171. DANĚK, Petr. Hlavní charakteristiky vývoje regionů NUTS 2 České republiky (Main indicators of regional development of NUTS 2 regions in the Czech Republic). In Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2006. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2007. p. 17-21. Výroční zpráva SROP.
 172. VÁŇOVÁ, Lucie and Marie KUMMEROVÁ. Changes of level of endogenous phytohormones as new marker of environmental loading. In MendelNet 2007 Agro - Sborník z mezinárodní konference posluchačů postgraduálního doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. p. 115. ISBN 978-80-7375-119-7.
 173. PŘIBYL, Jan, Milan JÍLEK, Miloslav SUCHÁNEK, Marek PROUZA and Petr SKLÁDAL. Chemical synthesis of benzo[a]pyrene derivatives and their use in development of ELISA method. In WIMMEROVÁ, Michaela - BENEŠ, Petr. XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 31. – 1. února 2007. Brno: Masaryk university, 2007. p. 98-227. ISBN 978-80-210-4234-6.
 174. ROSZKOVÁ, Alena and Martin IVANOV. Konference 13. Kvartér 2007, Sborník abstrakt (13-th Quaternary 2007, Abstracts Book). 2007.
 175. VON UNGE, Rikard, Maxim ZABZINE, Ulf LINDSTRÖM and Martin ROCEK. Linearizing Generalized Kahler Geometry. Journal of High Energy Physics. CERN, 2007, vol. 2007, No 4, p. nestránkováno, 31 pp. ISSN 1126-6708.
 176. NOVOTNÝ, Ivan, Jiří KOŠNAR, Svatava KUBEŠOVÁ, Eva HOLÁ, Ivana MARKOVÁ, Eva MIKULÁŠKOVÁ, Vítězslav PLÁŠEK and Milena HANYCHOVÁ. Mechorosty zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologickolichenologické sekce v Ruprechtově na Drahanské vrchovině (Bryophytes recorded during the 14th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section of the ČBS in the Ruprechtov village in the Drahanská vrchovina Highland). Bryonora. Praha: Česká botanická společnost, 2007, vol. 39, červen, p. 25–38. ISSN 0862-8904.
 177. KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Libuše TRNKOVÁ, Dalibor HÚSKA and René KIZEK. mRNA isolation by using paramagnetic particles and its electrochemical quantification as a tool for transcriptome analysis. In Genetic toxicology and cancer prevention. Bratislava, Slovak republic: Genetic toxicology and cancer prevention, 2007. p. 27-30. ISBN 978-80-970128-5-4.
 178. ŠUPÁLKOVÁ, Veronika and Libuše TRNKOVÁ. Multi-instrumental investigation of affecting of early somatic embryos of Spruce by cadmium (II) and lead (II) ions. Sensors. Švýcarská konfederace: Sensors, 2007, vol. 7, No 5, p. 743-759. ISSN 1424-8220.
 179. LINDSTRÖM, Ulf, Martin ROCEK, Itai RYB, Maxim ZABZINE and Rikard VON UNGE. New N=(2,2) vector multiplets. Journal of High Energy Physics. CERN, 2007, vol. 2007, No 8, p. nestránkováno, 16 pp. ISSN 1126-6708.
 180. KLUSOŇ, Josef. Note about integrability and gauge fixing for bosonic string on AdS(5) x S(5). Journal of High Energy Physics. CERN, 2007, vol. 2007, No 7, p. 015-31. ISSN 1126-6708.
 181. HANŽLOVÁ, Romana, Vladimír NEHYBKA, Jan OTRUBA, Jan ŠVANCARA and Radim VLACH. Nová seismologická síť monitorující JE Temelín (A new seismological network to monitor the Temelín NPP site). Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2007. 4 pp. Bezp. jaderné energie,ročník 15(53), číslo 7/8.
 182. LAICHMANOVÁ, Monika. Novinky v nabídce kontrolních kmenů České sbírky mikroorganismů (News in offer of control strains by Czech collection of microorganisms). In Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. 48th ed. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2007. p. 223. ISSN 0009-0646.
 183. NAVRÁTIL, Zdeněk. Observing colours and spectra produced by a digital projector. Physics Education. Bristol, United Kingdom: IOP Publishing, 2007, vol. 42, No 3, p. 232-233. ISSN 0031-9120. doi:10.1088/0031-9120/42/3/F02.
 184. KLUSOŇ, Josef and Kamal PANIGRAHI. On the universal tachyon and geometrical tachyon. Journal of High Energy Physics. CERN, 2007, vol. 2007, No 6, p. 015-37. ISSN 1126-6708.
 185. ADAM, Vojtěch, Pavel HANUŠTIAK, René KIZEK, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Aleš HORNA and Bernd SURES. Palladium biosensor. Electroanalysis. Spolková republika Německo, 2007, vol. 19, No 18, p. 1909-1914. ISSN 1040-0397.
 186. BURIANOVÁ, Veronika and Tomáš MRKVIČKA. Portál pro učitele a studenty matematiky s využitím produktu webMathematica (Portal for teachers and students of mathematics with use of webMathematica). In Sborník příspěvků 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita České Budějovice, ČR, 2007. p. 21-25. ISBN 978-80-7394-048-5.
 187. ZÍTKA, Ondřej and Aleš HORNA. Průtoková injekční analýza s elektrochemickou detekcí jako nástroj pro studium strukturních změn laktoferinu (Flow injection analysis with electrochemical detection as a tool for distinguishing of structural changes of lactoferrin). In VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2007. Brno: VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, 2007. p. 142-143.
 188. ŠOTOVÁ, Jarmila and Lucie DOUDOVÁ. Příprava výuky matematiky v angličtině na FEM UO v Brně (Preparation for the Teaching of Mathematics in English at FEM UD in Brno). In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. Brno: UO, 2007. p. 1-5. ISBN 978-80-7231-228-3.
 189. KLUSOŇ, Josef and P.A. GRASSI. Pure spinor strings in TsT deformed background. Journal of High Energy Physics. CERN, 2007, vol. 2007, No 3, p. "nestrankovano", 35 pp. ISSN 1126-6708.
 190. ROSZKOVÁ, Alena. Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku (The pollen analysis of the chosen Quaternary localities (Stříbrná bystřina, Rýchory) from the Giant mountains.). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 2007, vol. 92, 25.5.2007, p. 157-168. ISSN 1211-8796.
 191. BÁBEK, Ondřej, Jiří KALVODA and Francois-Xavier DEVUYST. Redeposition patterns in Mississippian carbonate breccias (Moravo-Silesian Basin, Central Europe): from passive margin to foreland basin. In 25th IAS Meeting of Sedimentology 2007, Patras - Greece, Book of Abstracts. Patras, Greece: IAS, International Association of Sedimentologists, 2007. p. 198-198.
 192. KLUSOŇ, Josef. Reduced Sigma-Model on O(N): Hamiltonian Analysis and Poisson Bracket of Lax Connection. Journal of High Energy Physics. CERN, 2007, vol. 2007, No 9, p. 0709-725. ISSN 1126-6708.
 193. HUBÁČKOVÁ, Veronika and Tomáš KREJČÍ. Regionální vliv Slovácka pohledem Reillyho modelu (Regional influence of the Slovácko region utilizing the Reilly model). In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1st ed. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2007. p. 220-227. ISBN 978-80-210-4325-1.
 194. IVANOV, Martin. Representatives of the genus Varanus from the Early Miocene of Mokrá site (Moravia, Czech Republic) and their evolutionary significance. In Abstracts of the 1st International Palaeobiogeography Symposium. Paris: Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) and Muséum national d’Histoire naturelle, 2007. p. 51-51.
 195. NEVĚDĚL, Lukáš. Rurálně geografická studie Židlochovicka a Hustopečska (Rural geographical study of districts Židlochovicko and Hustopečsko). In BALÁŽ, I. et al.: VIII. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov - zborník príspevkov. Nitra: FPV UKF, 2007. p. 619-628, 924 pp. ISBN 978-80-8094-106-2.
 196. CHALOUPKA, Jiří and Dominik MUNZAR. Self-consistent gauge-invariant theory of the in-plane infrared response of high-Tc cuprate superconductors. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2007, vol. 76, No 21, p. 214502-1 - 214502-9, 9 pp. ISSN 1098-0121. doi:10.1103/PhysRevB.76.214502.
 197. ADAM, Vojtěch, Miroslava BEKLOVÁ, Jiří PIKULA and Jaromír HUBÁLEK. Shapes of differential pulse voltammograms and level of metallothionein at different animal species. Sensors. Švýcarská konfederace: Švýcarská konfederace, 2007, 7/2007, No 10, p. 2419-2429. ISSN 1424-8220.
 198. KREJČÍ, Pavel, Kateřina PEJCHALOVÁ and William R. WILCOX. Simple, mammalian cell-based assay for identification of inhibitors of the ErkMAP kinase pathway. Investigational New Drugs. 2007, vol. 25, No 4, p. 391-395. ISSN 0167-6997. doi:10.1007/s10637-007-9054-7.
 199. BONAVENTURA, Zdeněk and David TRUNEC. Space and Time Dependent Evolution of Microwave Discharge. In 16th Symposium on Application of Plasma Processes, Book of abstracts. Podbanské, Slovakia: Neuveden, 2007. p. 129.
 200. HUBÁLEK, Jaromír and Vojtěch ADAM. Spectrometric and voltammetric analysis of urease -- Nickel nanoelectrode as an electrochemical sensor. Sensors. Švýcarská konfederace, 2007, vol. 7, No 7, p. 1238-1255. ISSN 1424-8220.
 201. ZÍTKA, Ondřej, Soňa KŘÍŽKOVÁ, René KIZEK and Vojtěch ADAM. Spojení přípravy vzorků na monolithické koloně a průtokové injekční analyzy - elektrochemické detekce pro stanovení laktoferinu: jednoduché, nenákladné a strukturně poznávací (Coupling of monolithic column sample preparation and flow injection analysis -- electrochemical detection for determination of lactoferrin: easy, low cost and structural distinguishing). In Vitamins 2007 - Nutrition and Diagnostics. University of Pardubice: University of Pardubice, 2007. p. 235-236. ISBN 978-80-7194-937-4.
 202. DOUDOVÁ, Lucie. Srovnání výběrů z NB-rozdělení (Comparison of Samples from NB-Distribution). In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. Brno: UO, 2007. p. 1-8. ISBN 978-80-7231-228-3.
 203. KREJČÍ, Pavel, Kateřina PEJCHALOVÁ, B.E. ROSENBLOOM, F.P. ROSENFELT, E.L. TRAN, H. LAURELL and W.R. WILCOX. The antiapoptotic protein Api5 and its partner, high molecular weight FGF2, are up-regulated in B cell chronic lymphoid leukemia. Journal of Leukocyte Biology. New York: Society for Leukocyte Biology, 2007, vol. 82, No 6, p. 1363-1364. ISSN 0741-5400. doi:10.1189/jlb.0607425.
 204. CHROMÝ, Vratislav, Barbora HLAVÁČOVÁ and Lenka ŠVÁCHOVÁ. The determination of total protein in serum. Notes to the IFCC method, Biuret reaction mechanism. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Berlin: Walter de Gruyter, 2007, 45/2007, Spec. Supp, p. 445-445. ISSN 1437-8523.
 205. BOBEROVÁ, Kateřina and Eva DROZDOVÁ. Určování pohlaví u dětských kosterních pozůstatků z Pohanska - Jižního předhradí pomocí analýzy DNA (DNA based sex determination in children skeletal remains from Pohansko - The South Outer Precinct). 2007.
 206. STACHOŇ, Zdeněk. USABILITY OF AUTOMATED NAME PLACEMENT. In XXIII International Cartographic Conference Abstract of Papers. Moskva: Roskartografia, 2007. p. 1-7.
 207. MIKELOVÁ, Radka and Vojtěch ADAM. Utilizing of electrochemical detection coupled with liquid chromatography for isoflavones detection (Utilizing of electrochemical). Acta Chimica Slovenica. Slovenská republika, 2007, vol. 54, No 1, p. 92-97. ISSN 1318-0207.
 208. HORNA, Aleš, René KIZEK, Pavlína ŠOBROVÁ and Dalibor HÚSKA. Utilizing of electrochemical techniques coupled with liquid chromatography for thiols analysis. In 4th Nordic Separation Science Society (NoSSS) International Conference. Litevská republika: 4th Nordic Separation Science Society (NoSSS) International Conference, 2007. p. 78-78. ISBN 978-9955-12-232-6.
 209. UHER, Bohuslav. Výber významných taxónov nárastových siníc/cyanobaktérií vyskytujúcich sa v referenčných tokoch Slovenska so zreteľom na ich dôležité odlišovacie znaky (Choosing notable taxa of mat-forming cyanophytes/cyanobacteria inhabiting referential streams in Slovakia in regard of their significant differential characteristics). In Zborník z Hydrobiologického kurzu 2007. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave, 2007. p. 42-47, 5 pp. ISBN 978-80-89062-52-2.
 210. ADAM, Vojtěch and Soňa KŘÍŽKOVÁ. Vybrane analyticke metody pro studium peptidu a proteinu (Selected analytic methods for studying peptides and proteins). In XXXI. Brnenske onkologicke dny. Brno: XXXI. Brnenske onkologicke dny, 2007. p. 364-366.
 211. KOZEL, Jiří. Vývoj krajinného pokryvu v Brně od r.1850 s využitím současných geoinformačních technologií (Land Cover Changes in Brno since 1850 Using Current Geoinformation Technologies). In Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. p. 1180-1185. ISBN 978-80-7040-986-2.
 212. KLÍMA, Miloš, Milan ALBERTI, Tomáš SVOBODA, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SLAVÍČEK, Daniel FRANTA, Michal MAZÍK and Pavel HÁN. Způsob realizace polyreakcí, plazmo-chemických polyreakcí, jejich modifikace a modifikace makromolekulárních látek plazmovou tryskou s dielektrickou kapilárou obepnutou dutou katodou (Method of realisation of polyreactions, plasma-chemical polyreactions, their modification and modification of macromolecular substances by the plasma jet with a dielectric capillary enlaced by a hollow cathode). 2007.
Display details
Displayed: 28/1/2022 00:54