Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HOLOCHOVÁ, Pavla a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Nové přístupy v molekulární diagnostice kmenů Staphylococcus aureus produkujících exfoliatin. Centrum laboratorních činností (CLČ-OML), Státní zdravotní ústav, Praha. In Jednodenní konference Národní referenční laboratoře pro stafylokoky - "Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí". 2008.
 2. KAHÁNKOVÁ, Jana a Roman PANTŮČEK. Role bakteriofágů v patogenezi Staphylococcus aureus. Centrum laboratorních činností (CLČ-OML), Státní zdravotní ústav, Praha. In Jednodenní konference Národní referenční laboratoře pro stafylokoky - "Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí". 2008.
 3. 2007

 4. EYER, Luděk, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Nové perspektivy fágové terapie. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o, 2007, roč. 13, č. 6, s. 231-235. ISSN 1211-264X.
 5. EYER, Luděk, Roman PANTŮČEK, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Petr KAŠPÁREK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Lenka HERNYCHOVÁ, Jan PREISLER a Jiří DOŠKAŘ. Structural protein analysis of the polyvalent staphylococcal bacteriophage 812. Proteomics. Weinheim: Wiley-VCH, 2007, roč. 7, č. 1, s. 64-72. ISSN 1615-9853.
 6. EYER, Luděk, Roman PANTŮČEK, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Petr KAŠPÁREK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Lenka HERNYCHOVÁ, Jan PREISLER a Jiří DOŠKAŘ. Structural proteins of the polyvalent staphylococcal bacteriophage 812. In XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 22-23. ISBN 978-80-210-4234-6.
 7. 2006

 8. EYER, Luděk, Zbyněk ZDRÁHAL, Ondrej ŠEDO, Hana KONEČNÁ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan PREISLER, Lenka HERNYCHOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Proteom polyvalentního stafylokokového bakteriofága 812. In SIROTIAK, Maroš. Študentská vedecká konferencia 2006. Zborník recenzovaných príspevkov - biologická a environmentálna sekcia. 1. zväzok. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, KARTPRINT, 2006. s. 41-43. ISBN 80-88870-58-5.
 9. DOŠKAŘ, Jiří, Luděk EYER, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Lenka HERNYCHOVÁ a Jan PREISLER. Proteomic characterization of the polyvalent staphylophage 812. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. 2006.
 10. 2005

 11. EYER, Luděk, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Petr KAŠPÁREK, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Jan PREISLER a Jiří DOŠKAŘ. Analýza genomu a proteomu polyvalentního stafylokokového bakteriofága 812. Informační listy Česko-Slovenské genetické společnosti Gregora Mendela. Brno: Brno MU Přírodovědecká fakulta., 2005, roč. 28, č. 1, s. 7. ISSN 1210-6267.
 12. EYER, Luděk, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan PREISLER, L. HERNYCHOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Analýza proteomu polyvalentního fága. In Študentská vedecká konferencia. KARTPRINT Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2005. s. 25. ISBN 80-88870-46-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 1. 2022 00:40