Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. NAVRÁTILOVÁ, Jarmila, Martina KARASOVÁ, Martina KOHUTKOVÁ LÁNOVÁ, Ludmila JIRÁKOVÁ, Zuzana BUDKOVÁ, Jiří PACHERNÍK, Jan ŠMARDA a Petr BENEŠ. Selective elimination of neuroblastoma cells by synergistic effect of Akt kinase inhibitor and tetrathiomolybdate. Journal of Cellular and Molecular Medicine. Hoboken, NJ USA: Wiley, 2017, roč. 21, č. 9, s. 1859-1869. ISSN 1582-4934. doi:10.1111/jcmm.13106.
 2. 2009

 3. POTĚŠIL, David, Ludmila ROČŇOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Zbyněk ZDRÁHAL a Jan HAVLIŠ. Biomarker discovery - Detection of minor protein concentration changes using ICPL protein labeling and 2D GE. 2009.
 4. BOUCHAL, Pavel, Theodoros ROUMELIOTIS, Roman HRSTKA, Rudolf NENUTIL, Bořivoj VOJTĚŠEK a Spiros D. GARBIS. Biomarker discovery in low-grade breast cancer using isobaric stable isotope tags and two-dimensional liquid chromatography-tandem mass spectrometry (iTRAQ-2DLC-MS/MS) based quantitative proteomic analysis. Journal of Proteome Research. Washington, USA: ACS, 2009, roč. 8, č. 1, s. 362-373. ISSN 1535-3893. doi:10.1021/pr800622b.
 5. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Andrea ADÁMKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Integration of on-line protein digestion by trypsin in capillary electrophoresis by means of electrophoretically mediated microanalysis. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2009, roč. 30, č. 13, s. 2378-2384, 12 s. ISSN 0173-0835.
 6. HÚSKA, Dalibor, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. METALOMIKA A PROTEOMIKA. MÁ ELEKTROCHEMIE V TOMTO VÝZKUMU SVÉ MÍSTO? In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 4 s. ISBN 978-80-7375-309-2.
 7. POTÁČOVÁ, Anna, Jana ČUMOVÁ, Irena KASALOVÁ, Ondrej ŠEDO, Zbyněk ZDRÁHAL a Roman HÁJEK. The effect of bortezomib on myeloma cell line. In XII. International Myeloma Workshop. 2009. ISBN 1557-9190.
 8. 2008

 9. POTÁČOVÁ, Anna, Jana ČUMOVÁ a Roman HÁJEK. Aplikace proteomiky u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2008, roč. 21, s1, s. 247-248. ISSN 0862-495X.
 10. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Andrea KLIMÍČKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Application of EMMA methodology for on-capillary protein digestion in proteomic research. In Book of Abstracts 22nd International Symposium on MicroScale Bioseparations and Methods for Systems Biology. 1. vyd. Berlin: Prof. Manz, 2008. s. 361-361.
 11. ZEISBERGEROVÁ, Marta, Andrea KLIMÍČKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis as a tool in proteomic research as a tool in proteomic research. In Book of abstracts 16th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques. Italy: Prof. V. Cucinotta, University of Catania, 2008. s. 23-23.
 12. HÁJEK, Roman, Jana ČUMOVÁ, Anna POTÁČOVÁ, Irena KASALOVÁ, Ondrej ŠEDO a Zbyněk ZDRÁHAL. Proteomic Analysis of Multiple Myeloma Cells Targeted with Bortezomib. In ESH Conference. Mechanisms of cell death and disease: advances in therapeutic intervention and drug development. 2008.
 13. ČUMOVÁ, Jana, Anna POTÁČOVÁ, Irena KASALOVÁ, Ondrej ŠEDO, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Roman HÁJEK. Proteomic Analysis of Multiple Myeloma Cells Targeted with Bortezomib. In Proteomics Europe. 2008.
 14. POTÁČOVÁ, Anna, Jana ČUMOVÁ a Roman HÁJEK. Proteomická analýza a její využití ve výzkumu mnohočetného myelomu. Klinická onkologie Supplement 2008. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 21, s1, s. 243-246. ISSN 0862-495X.
 15. ČUMOVÁ, Jana, Anna POTÁČOVÁ, Irena KASALOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Roman HÁJEK. Proteomická analýza lidských myelomových buněk ovlivněných přídavkem bortezomibu. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 16. POTĚŠIL, David, Soňa ČEJKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Martin TRBUŠEK, Zbyněk ZDRÁHAL a Jan HAVLIŠ. Sensitization of B-CLL lymphocytes, quest for a protein marker. Which mass spectrometry quantitative technique will give answer? 2008.
 17. BOUCHAL, Pavel, Tereza VYHLÍDALOVÁ, Iva STRUHÁROVÁ, Ondrej ŠEDO, Zbyněk ZDRÁHAL, Willem REIJNDERS, Rob VAN SPANNING a Igor KUČERA. The study on the FnrP, NNR and NarR transcription regulator function in bacterium Paracoccus denitrificans at global proteome level. In 8th Siena Meeting: From Genome To Proteome: Integration and Proteome Completion. 2008.
 18. 2007

 19. ZELENÁ, Jana, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Ondrej ŠEDO, Jana MORAVCOVÁ, Marcela RYCOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ a Roman HÁJEK. Dvourozměrná elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (2D-PAGE), technika pro studium proteomu mnohočetného myelomu. In In XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno. 2007. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 20. KAPLANOVÁ, Alexandra, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Ondrej ŠEDO, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. GRAFT VERSUS HOST DISEASE AFTER ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION AND ITS PREDICTION BY USING PROTEOMIC APPROACHES. In XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2007. ISBN 978-80-210-4234-6.
 21. KAPLANOVÁ, Alexandra, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Ondrej ŠEDO, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. GRAFT VERSUS HOST DISEASE AFTER ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION AND ITS PREDICTION BY PROTEOMIC APPROACHES. In Hematologica the hematology journal volume 92 (s1 June 2007). 2007. ISSN 0390-6078.
 22. ZDRÁHAL, Zbyněk a Jiří FAJKUS. Hmotnostní spektrometrie a proteomika. Klin. Biochem. Metab. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2007, roč. 15/36, č. 3, s. 132-137. ISSN 1210-7921.
 23. PEŠ, Ondřej, Jan PŘIKRYL, Radek VYHNÁNEK a Jan PREISLER. On-target (time-resolved) laser induced fluorescence detection. In Book of Abstracts and Abbreviated Papers 4th CECE International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Institute of Analytical Chemistry ASCR, Brno, Czech Republic, 2007. s. 40-41. ISBN 978-80-254-0427-0.
 24. KAPLANOVÁ, Alexandra, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Ondrej ŠEDO, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prediction of Graft versus Host Disease after Allogeneic Stem Cell Transplantation Using Proteomic Approaches. In The 3rd Symposium and Workshop on Molecular Pathology. 2007. ISBN 978-80-244-1677-9.
 25. HAVLIŠ, Jan a Lenka MONINCOVÁ. Prediction of tryptic peptide retention times by means of soft modelling as a tool for liquid chromatography-mass spectrometry driven proteomics. Trends in Chromatography. Indie: Research Trends (P) Ltd., 2007, roč. 3, -, s. 65-72. ISSN 0972-8635.
 26. ZELENÁ, Jana, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Ondrej ŠEDO, Jana MORAVCOVÁ, Marcela RYCOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ a Roman HÁJEK. Proteomická analýza markerů rezistence buněk k bortezomibu a thalidomidu u mnohočetného myelomu. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
 27. ZELENÁ, Jana a Roman HÁJEK. Proteomické techniky a jejich aplikace u hematoonkologických onemocnění. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 7., č. 146, s. 586-592. ISSN 0008-7335.
 28. BOUCHAL, Pavel. Proteomics: Technology, science, or a thing of future? In 1st Central and Eastern European Proteomic Conference and 3rd Czech Proteomic Conference. Praha: Česká proteomická společnost, 2007. s. 30.
 29. ZELENÁ, Jana, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Ondrej ŠEDO, Jana MORAVCOVÁ, Marcela RYCOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Božena HANÁKOVÁ a Roman HÁJEK. Two-dimensional molecular profiling of multiple myeloma. In 1st Central and Eastern European Proteomic Conference and 3rd Czech Proteomic Conference. 2007.
 30. ZELENÁ, Jana, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Ondrej ŠEDO, Jana MORAVCOVÁ, Marcela RYCOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Božena HANÁKOVÁ a Roman HÁJEK. Two-dimensional molecular profiling of multiple myeloma. 2007.
 31. 2006

 32. MALČÍKOVÁ, Jitka, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Od genomu k proteomu - využití proteinových čipů v onkologii. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, roč. 19, supp 2, s. 342-350, 5 s. ISSN 0862-495X.
 33. KAPLANOVÁ, Alexandra, Jana KOTAŠKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Gabriela LOCHMANOVÁ, Ondrej ŠEDO, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Predikce klinického projevu reakce štěpu proti hostiteli po allogenní transplantaci kostní dřeně s využitím proteomických přístupů. In XX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2006. s. 90. ISBN 80-7346-065-3.
 34. DOŠKAŘ, Jiří, Luděk EYER, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Lenka HERNYCHOVÁ a Jan PREISLER. Proteomic characterization of the polyvalent staphylophage 812. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. 2006.
 35. PILNÝ, Radomír, Pavel BOUCHAL, Šárka BOŘILOVÁ, Pavla ČEŠKOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Bořivoj VOJTĚŠEK a Dalibor VALÍK. Surface-enhanced laser desorption-ionization/time-of-flight mass spectrometry reveals significant artifacts in serum obtained from clot activator-containing collection devices. Clinical Chemistry. Washington, USA: Amer. Assoc. Clinical Chemistry, 2006, roč. 52, č. 11, s. 2015-2016. ISSN 0009-9147.
 36. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Branislav KUSENDA, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Využití genomiky a proteomiky při analýze antionkogenu p53 v nádorových buňkách. ČR: Bibliographia Medica Čechoslovaca, 2006.
 37. 2005

 38. EYER, Luděk, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Petr KAŠPÁREK, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Jan PREISLER a Jiří DOŠKAŘ. Analýza genomu a proteomu polyvalentního stafylokokového bakteriofága 812. Informační listy Česko-Slovenské genetické společnosti Gregora Mendela. Brno: Brno MU Přírodovědecká fakulta., 2005, roč. 28, č. 1, s. 7. ISSN 1210-6267.
 39. EYER, Luděk, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan PREISLER, L. HERNYCHOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Analýza proteomu polyvalentního fága. In Študentská vedecká konferencia. KARTPRINT Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2005. s. 25. ISBN 80-88870-46-1.
 40. BÖHMOVÁ, Gabriela, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Šárka KOUKALOVÁ a Břetislav BRZOBOHATÝ. PROTEOMIC STRATEGY FOR INVESTIGATIGATION OF CYTOKININ ACTION IN ARABIDOPSIS THALIANA. In Molecular and cellular proteomics. Irvine: American society for biochemistry and molecular biology, 2005. s. 256. ISSN 1535-9476.
 41. 2004

 42. VÁŇOVÁ, Pavlína, François CHEVALIER, Gabriela BÖHMOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Michel ROSSIGNOL a Břetislav BRZOBOHATÝ. Effect of endogenous cytokinin levels on the Arabidopsis thaliana proteome. In Chemica 43S Supplement (Collected Reports of the Natural Science Faculty Palacký University Olomouc Czech Republic). Olomouc: Palacký University, 2004. s. 24. ISBN 80-244-0882-1.
 43. PANTŮČEK, Roman. Informační zdroje pro molekulární biologii. 2004.
 44. VÁŇA, Petr a Jan ŠMARDA. Optimalizace přípravy vzorku pro dvourozměrnou elektroforézu. Chemicke listy. Česká republika: Česká společnost chemická, 2004, roč. 98, č. 12, s. 1130-1134. ISSN 0009-2770.
 45. CHEVALIER, Francois, Valérie ROFIDAL, Pavlína VÁŇOVÁ, Alexis BERGOIN a Michel ROSSIGNOL. Proteomic capacity of recent fluorescent dyes for protein staining. Phytochemistry. Elsevier Science, 2004, roč. 65, č. 11, s. 1499-1506. ISSN 0031-9422.
 46. VÁŇOVÁ, Pavlína, Francois CHEVALIER, Gabriela BÖHMOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Michel ROSSIGNOL a Břetislav BRZOBOHATÝ. Struktura proteinových profilů rostlin Arabidopsis thaliana s rozdílnými hladinami endogenních cytokininů. In Česko-slovenská studentská vědecká konference 1.5.2004. Sborník abstraktů. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 90. ISBN 80-210-3376-2.
 47. PANTŮČEK, Roman. Využití informačních zdrojů na internetu v praktických cvičeních z bioinformatiky (URL: http://orion.sci.muni.cz/kgmb/bioinformat/) na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. In ŘEHOUT, V. Pedagogický software. První vydání. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004. s. 551-554. ISBN 80-85645-49-1.
 48. BÖHMOVÁ, Gabriela, Hana KONEČNÁ, Pavlína VÁŇOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Břetislav BRZOBOHATÝ. Změny proteinových spekter A. thaliana vyvolané zvýšením hladin endogenních cytokininů. In 1. Česká proteomická konference. Liběchov: Ústav živočisné fyziologie a genetiky AVČR, 2004. s. 20.
 49. BENEŠ, Petr, Eva ZAHRADNÍČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Jan ŠMARDA. ZVÝŠENÁ EXPRESE VIMENTINU JAKO MARKER DIFERENCIACE MONOBLASTŮ BM2. In VIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 3. ISBN 80-210-3321-5.
 50. 2003

 51. ŠMARDA, Jan, Eva ZAHRADNÍČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Jana ŠMARDOVÁ. Zrání monoblastů BM2 je doprovázeno zvýšenou expresí vimentinu. In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 68. ISBN 80-210-3053-4.
 52. 2002

 53. PREISLER, Jan, Ping HU, Barry, L. KARGER, Tomáš REJTAR a Eugene MOSKOVEETS. Capillary Array Electrophoresis-MALDI Mass Spectrometry Using a Vacuum Deposition Interface. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 2002, roč. 74, č. 1, s. 17-25. ISSN 0003-2700.
 54. FORET, Frantisek a Jan PREISLER. Liquid phase interfacing and miniaturization in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. Proteomics. Weinheim: Wiley-VCH, 2002, roč. 2, č. 4, s. 360-372. ISSN 1615-9853.
 55. REJTAR, Tomas, Hu PING, Peter JUHASZ, Jennifer M. CAMPBELL, Marvin L. VESTAL, Jan PREISLER a Barry, L. KARGER. Off-Line Coupling of High-Resolution Capillary Electrophoresis to MALDI-TOF and TOF/TOF MS. Journal of Proteome Research. Washington, USA: ACS, 2002, roč. 1, č. 2, s. 171-179. ISSN 1535-3893.
 56. PREISLER, Jan. Příprava vzorku pro MALDI MS metodou nanášení ve vakuu. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002. s. 465. ISSN 0009-2770.
 57. 2001

 58. PREISLER, Jan. CE/MALDI MS pro analýzu proteomu. In Spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (HPLC/MS). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. s. 148-151. ISBN 80-7194-390-8.
 59. KARGER, Barry, L., Ping HU, Tomáš REJTAR, Jan PREISLER a František FORET. High Throughput Liquid Phase Microseparation - MALDI/MS for Proteomics. In Proceedings of the 49th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics. Chicago, IL, USA: ASMS, 2001. s. 1510.
 60. REJTAR, Tomáš, Ping HU, Jan PREISLER, František FORET a Barry, L. KARGER. Performance of Vacuum Deposition Interface for Coupling of Capillary Electrophoresis to MALDI TOF/MS. In Proceedings of the 49th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics. Chicago: ASMS, 2001. s. 578.
 61. HU, Ping, Tomáš REJTAR, Jan PREISLER, František FORET a Barry, L. KARGER. Vacuum Deposition Interface for Coupling Microbore Liquid Chromatography to MALDI/TOF and TOF-TOF MS. In Proceedings of the 49th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics. Chicago: ASMS, 2001. s. 575.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2022 23:04