Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 1.dotisk 4.aktualiz.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 477 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 346. ISBN 978-80-210-4619-1.
 2. 2008

 3. MAREK, Karel. Obchodněprávní licenční smlouva. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008, roč. 60, č. 12, s. 1760-1765. ISSN 1335-6461.
 4. MAREK, Karel. Smlouva úvěrová (obecné otázky, úplata, úroky, úroky při nesplacení částky). In Aktuálne otázky obchodného práva : materiály z vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-25. apríla 2008 v Bratislave v rámci riešenia projektu APVV „Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie... 1. vyd. Bratislava: SAP – Slovak Academic Press, 2008. s. 101-112, 12 s. ISBN 978-80-8095-033-0.
 5. MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 4., aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 477 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 326. ISBN 978-80-210-4619-1.
 6. 2007

 7. ŠILHÁN, Josef. Inominátní smlouvy a přípustnost analogie v obchodních závazkových vztazích. Právní rozhledy, Praha: C.H.Beck, 2007, roč. 2007, č. 13, s. 465-473. ISSN 1210-6410.
 8. 1999

 9. MAREK, Karel. Smlouva o tichém společenství. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1999, roč. 8, č. 11, s. 19-20. ISSN 2100-0765.
 10. MAREK, Karel. Smlouva zasílatelská. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 11, s. 566-569. ISSN 1210-6410.
 11. MAREK, Karel. Smluvní typy druhé hlavy třetí části obchodního zákoníku : smlouva o prodeji podniku, smlouva o koupi najaté věci, smlouva o úvěru, licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva mandátní, smlouva komisionář. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 347 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 223. ISBN 80-210-1749-X.
 12. MAREK, Karel. Teoretické a praktické poznámky ke smlouvě o úvěru. Causa privata : české obchodní právo : časopis pro teoretické i praktické otázky obchodněprávní legislativy v České republice, Praha: Newsletter, 1999, roč. 1, č. 5-6, s. 481-490. ISSN 1212-382X.
 13. MAREK, Karel. Uložení věci a skladování : k rozdílům mezi dvěma smluvními typy. Causa privata : české obchodní právo : časopis pro teoretické i praktické otázky obchodněprávní legislativy v České republice, Praha: Newsletter, 1999, roč. 1, č. 5-6, s. 521-537. ISSN 1212-382X.
 14. 1997

 15. MAREK, Karel. Smlouva mandátní a smlouva komisionářská. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1997, roč. 6, č. 6, s. 15-17. ISSN 2100-0765.
 16. MAREK, Karel. Smlouva o kontrolní činnosti. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1997, roč. 6, č. 5, s. 21-25. ISSN 1210-4043.
 17. MAREK, Karel. Smlouva o úvěru. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo, Praha: Orac, 1997, roč. 6, č. 4, s. 2-4. ISSN 1211-1120.
 18. MAREK, Karel. Smlouva o zprostředkování a smlouva o obchodním zastoupení. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 1997, roč. 6, č. 5, s. 2-9. ISSN 1211-8278.
 19. MAREK, Karel. Smluvní typy druhé hlavy třetí části obchodního zákoníku : smlouva o prodeji podniku, smlouva o koupi najaté věci, smlouva o úvěru, licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva mandátní, smlouva komisionář. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 340 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 195. ISBN 80-210-1670-1.
 20. MAREK, Karel. Tiché společenství. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo, Praha: Orac, 1997, roč. 6, č. 6, s. 2-3. ISSN 1211-1120.
 21. 1996

 22. MAREK, Karel. K některým otázkám smlouvy o dílo ve výstavbě podle obchodního zákoníku. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1996, roč. 5, č. 7-8, s. 23-28. ISSN 1210-4043.
 23. MAREK, Karel. K realizaci dodávky investičního celku uzavřením komisionářské smlouvy. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1996, roč. 5, č. 10, s. 1-6. ISSN 1210-4043.
 24. 1995

 25. BEJČEK, Josef. K otázce závaznosti obchodních smluv. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi, Praha: Orac, 1995, roč. 3, č. 8, s. 12-18. ISSN 1210-8103.
 26. BEJČEK, Josef. Odstoupení od smlouvy a odstupné. Daňová a hospodářská kartotéka, Praha: Linde, 1995, roč. 3, č. 5, s. 35-41. ISSN 1210-6739.
 27. MAREK, Karel. Poznámky k smluvním vztahům ve výstavbě, smlouvy o dílo. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1995, roč. 5, č. 48, s. 65-66. ISSN 1210-0714.
 28. BEJČEK, Josef. Právní úprava a interpretační problémy smluvních pokut a úroků z prodlení. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, s. 31-47. ISSN 1210-9126.
 29. MAREK, Karel. Tiché společenství. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1995, roč. 4, č. 11, s. 12-13. ISSN 2100-0765.
 30. 1994

 31. MAREK, Karel. K obchodním závazkovým vztahům : (smlouva o prodeji podniku, smlouva o koupi najaté věci ... ). Vyd. 2., dopl. a upr. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 211 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 116. ISBN 80-210-0651-X.
 32. BEJČEK, Josef. Nad přípustností smluvních odchylek od zákona. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1994, roč. 3, č. 9, s. 8-13. ISSN 1210-4043.
 33. BEJČEK, Josef. Předsmluvní stádium. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1994, roč. 3, č. 1, s. 10-11. ISSN 2100-0765.
 34. BEJČEK, Josef. Režim smluvních pokut a úroků z prodlení. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi, Praha: Orac, 1994, roč. 2, č. 7, s. 1-7. ISSN 1210-8103.
 35. MAREK, Karel a J. MALANÍK. Smlouva zasílatelská. Obchodník : Měsíčník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1994, roč. 2, č. 8, s. 24-26. ISSN 1210-6178.
 36. MAREK, Karel. Smlouvy bankovních služeb. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 40-54. ISSN 1210-9126.
 37. 1993

 38. BEJČEK, Josef. Jistota nebo pružnost obchodní smlouvy? Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, s. 47-71. ISSN 1210-9126.
 39. MAREK, Karel. K obchodním závazkovým vztahům : (smlouva o prodeji podniku, smlouva o koupi najaté věci ...). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 209 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 116. ISBN 80-210-0651-X.
 40. BEJČEK, Josef. K působnosti obchodního zákoníku v závazkových vztazích. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 132, č. 2, s. 173-183. ISSN 0324-7007.
 41. BEJČEK, Josef. Než vznikne smlouva. Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele, Praha: Economia, 1993, roč. 28, č. 12, s. 73-78. ISSN 0026-8720.
 42. BEJČEK, Josef. Obchodní podmínky a obchodní smlouvy. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1993, roč. 3, č. 12, s. 76-77. ISSN 1210-0714.
 43. BEJČEK, Josef. Odpovědnost za vady a kupní smlouva. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 1993, roč. 2, č. 5, s. 2-10. ISSN 1211-8278.
 44. BEJČEK, Josef. Povinnosti kupujícího z kupní smlouvy. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 1993, roč. 2, č. 7, s. 2-8. ISSN 1211-8278.
 45. BEJČEK, Josef. Povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 1993, roč. 2, č. 6, s. 2-9. ISSN 1211-8278.
 46. BEJČEK, Josef. Právní jistota v (před)smluvním jednání. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1993, roč. 2, č. 11, s. 1-6. ISSN 1210-4043.
 47. MAREK, Karel. Smlouva mandátní a smlouva komisionářská. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1993, roč. 76, č. 3, s. 262-268. ISSN 0032-6984.
 48. MAREK, Karel. Smlouva zasílatelská, smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o provozu dopravního prostředku. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 1993, roč. 2, č. 2, s. 2-13. ISSN 1211-8278.
 49. BEJČEK, Josef. Smluvní pokuta. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1993, roč. 2, č. 19, s. 56-57. ISSN 1210-0714.
 50. BEJČEK, Josef. To the changes of the Czech law of contract. In Introduction to Czech law. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 105-116. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 78. ISBN 80-210-0768-0.
 51. BEJČEK, Josef. Ujednání související s kupní smlouvou. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo, Praha: Orac, 1993, roč. 2, č. 6, s. 9-16. ISSN 1211-1120.
 52. 1992

 53. HAJN, Petr. Jak uzavírat obchodní smlouvy. Praha: Linde, 1992. 181 s. ISBN 80-901210-8-X.
 54. MAREK, Karel. Smlouva o prodeji podniku. Kontrola, Praha: Orbis, 1992, roč. 1992, 11-12, s. 24-27. ISSN 0322-9505.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2020 11:55