Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 1.dotisk 4.aktualiz.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 477 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 346. ISBN 978-80-210-4619-1.
 2. 2008

 3. MAREK, Karel. Přednášky na téma: Obchodní právo (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta - Projekt EU "Excelentní univerzita"). In Excelentní univerzita. Evropský program, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. 2008.
 4. MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 4., aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 477 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 326. ISBN 978-80-210-4619-1.
 5. 2007

 6. BEJČEK, Josef. Kurs obchodního práva Obchodní závazky, 4. vydání. In ELIÁŠ, Karel a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva : obchodní závazky, 4. vydání. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. s. 23-228, 120 s. (Právnické učebnice). ISBN 978-80-7179-781-4.
 7. 1994

 8. BEJČEK, Josef. Obchodní závazky : obecná úprava a kupní smlouva. 2. aktualiz. a dopl. vad. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 362 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 115. ISBN 80-210-0613-0.
 9. BEJČEK, Josef. Poznámky ke změnám obchodních závazků. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1994, roč. 3, č. 1, s. 1-7. ISSN 1210-4043.
 10. BEJČEK, Josef. Zánik závazku prekluzí. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1994, roč. 3, č. 4, s. 19-20. ISSN 2100-0765.
 11. 1993

 12. BEJČEK, Josef. Obchodní závazky : obecná úprava a kupní smlouva. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 312 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 115. ISBN 80-210-0538-6.
 13. BEJČEK, Josef. Odpovědnost za škodu v obchodních vztazích. Právní praxe : časopis české justice, Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 1993, roč. 38, č. 9, s. 508-524. ISSN 1210-0900.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2020 08:49