Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. FIALA, Josef a Jan HURDÍK. International Encyclopaedia of Laws - Contracts - Czech Republic. Netherlands: Kluwer Law International BV, 2009. 168 s. International Encyclopaedia of Laws. ISBN 978-90-6544-941-2.
 2. MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 1.dotisk 4.aktualiz.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 477 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 346. ISBN 978-80-210-4619-1.
 3. 2008

 4. HRADILOVÁ, Veronika. Kodifikace kolizního práva v USA: Restatement (Second) of Conflict of Laws. Jurisprudence, Praha: ASPI, 2008, roč. 17, č. 1, s. 19-25. ISSN 1802-3843.
 5. MAREK, Karel. Koupě najaté věci. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008, roč. 60, č. 10, s. 1445-1460. ISSN 1335-6461.
 6. MAREK, Karel. Kupní smlouva podle obchodního zákoníku. Právní rádce, Praha: Economia, 2008, roč. 16, č. 8, s. I-XV. ISSN 1210-4817.
 7. MAREK, Karel. Nad kontrakty. In Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám : aktuální otázky soukromého práva na počátku nového tisíciletí. Vyd. 1. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 206-219, 14 s. ISBN 9788073573706.
 8. MAREK, Karel a Lenka ŽVÁČKOVÁ. Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla. Recenzoval: Petr Průcha. Vyd. 1. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008. 282 s. 2008. ISBN 9788073573331.
 9. VALDHANS, Jiří a Petra MYŠÁKOVÁ. Rome I and Rome II Regulations. Alies or Enemies? In Dny práva - 2008 - Days of Law. I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 822-829, 8 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 10. MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 4., aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 477 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 326. ISBN 978-80-210-4619-1.
 11. BEJČEK (ED.), Josef. Veřejný zájem v obchodním právu. In Veřejný zájem v obchodním právu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1 - 187, 187 s. ISBN 978-80-210-4574-3.
 12. 2003

 13. ŠKARABELOVÁ, Simona. Asociace NNO - stanovy, smlouvy, připomínky. Bariéry. Časopis pro občanskou společnost., Brno: Sdružení přátel Konta Bariéry, 2003, roč. 7, 2/2003, s. 25.
 14. 2001

 15. LINKESCHOVÁ, Dana a Jaroslav FRIDRICH. Legislation and management in construction process. Brno: FAST VUT Brno, 2001. 159 s.
 16. 1999

 17. PÍCHOVÁ, Irena. Innominátní smlouvy v pracovním právu. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 9-10, s. 8-12. ISSN 1211-1139.
 18. PÍCHOVÁ, Irena. K některým problémům uzavírání pracovní smlouvy. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 7-8, s. 3-7. ISSN 1211-1139.
 19. MAREK, Karel. Leasing, smlouva o koupi najaté věci. Bulletin advokacie, Praha: Ústředí čs. advokacie, 1999, roč. 29, č. 6-7, s. 19-31. ISSN 1210-6348.
 20. MAREK, Karel. Leasing, smlouva o koupi najaté věci - právní úprava a praktické poznámky. Causa privata : české obchodní právo : časopis pro teoretické i praktické otázky obchodněprávní legislativy v České republice, Praha: Newsletter, 1999, roč. 1, č. 4, s. 377-391. ISSN 1212-382X.
 21. GALVAS, Milan. Několik úvah o smluvní svobodě a jejích projevech v pracovním právu. Právník, Praha: Academia, 1999, roč. 138, č. 4, s. 334-341. ISSN 0324-7007.
 22. PÍCHOVÁ, Irena. Poznámka k jednomu ujednání v pracovní smlouvě. Právo a zaměstnání, Praha: ORAC, 1999, roč. 5, č. 1-2, s. 14-15. ISSN 1211-1139.
 23. MAREK, Karel. Smlouva mandátní a smlouva komisionářská. 1. část. Daňový zpravodaj : DaZ : odborný týdeník pro daně, právo, finance, Praha: ADORE, 1999, roč. 2, č. 20, s. 12-13. ISSN 1212-1630.
 24. MAREK, Karel. Smlouva mandátní a smlouva komisionářská. 2. část. Daňový zpravodaj : DaZ : odborný týdeník pro daně, právo, finance, Praha: ADORE, 1999, roč. 2, č. 21, s. 14-15. ISSN 1212-1630.
 25. MAREK, Karel. Smlouva o dílo. Causa privata : české obchodní právo : časopis pro teoretické i praktické otázky obchodněprávní legislativy v České republice, Praha: Newsletter, 1999, roč. 1, č. 4, s. 425-472. ISSN 1212-382X.
 26. MAREK, Karel. Smlouva o dílo. 1. část. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 1999, roč. 8, č. 4, s. 2-15. ISSN 1211-8278.
 27. MAREK, Karel. Smlouva o dílo. 2. část. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 1999, roč. 8, č. 5, s. 2-20. ISSN 1211-8278.
 28. MAREK, Karel. Smlouva o kontrolní činnosti. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo, Praha: Orac, 1999, roč. 8, č. 6, s. 14-16. ISSN 1211-1120.
 29. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o provozu dopravního prostředku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 7, s. 357-359. ISSN 1210-6410.
 30. MAREK, Karel. Smlouva o prodeji podniku. Causa privata : české obchodní právo : časopis pro teoretické i praktické otázky obchodněprávní legislativy v České republice, Praha: Newsletter, 1999, roč. 1, č. 3, s. 235-253. ISSN 1212-382X.
 31. MAREK, Karel. Smlouva o prodeji podniku. Bulletin advokacie, Praha: Ústředí čs. advokacie, 1999, roč. 29, č. 4, s. 23-38. ISSN 1210-6348.
 32. MAREK, Karel. Smlouva o přepravě věci. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1999, roč. 8, č. 6, s. 1-8. ISSN 1210-4043.
 33. MAREK, Karel. Smlouva o přepravě věci. (1. část). Daňová a hospodářská kartotéka, Praha: Linde, 1999, roč. 7, č. 1, s. 1-8. ISSN 1210-6739.
 34. MAREK, Karel. Smlouva o přepravě věci. (2. část). Daňová a hospodářská kartotéka, Praha: Linde, 1999, roč. 7, č. 2, s. 13-20. ISSN 1210-6739.
 35. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Uvažujete o manželské či předmanželské smlouvě? Ekonomický a právní poradce podnikatele, Praha: Poradce podnikatele, spol. s r. o., 1999, roč. 6, č. 2-3, s. 18-26. ISSN 1211-4243.
 36. MAREK, Karel. Zasílatelská smlouva. Daně a právo v praxi, Praha: Adore, 1999, roč. 4, č. 6, s. 12-17. ISSN 1211-7293.
 37. 1998

 38. MAREK, Karel a Robert KRČ. Smlouva o otevření akreditivu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1998, roč. 6, č. 7, s. 361-364. ISSN 1210-6410.
 39. MAREK, Karel a Milan CHMELÍK. Smlouva o prodeji podniku a neobchodní vztahy. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1998, roč. 6, č. 3, s. 118-130. ISSN 1210-6410.
 40. MAREK, Karel. Smluvní typy druhé hlavy třetí části obchodního zákoníka. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1998, roč. 7, č. 7, s. 15-18. ISSN 2100-0765.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2020 03:18