Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. PŘIDALOVÁ, Marie. Pečující dcery a pečující synové (rozhodnutí, se kterým můžu žít) (Caregiving daughters and caregiving sons (The decision I can live with)). IVRIS Working Papers, Brno: Institut pro výzkum integrace a reproduk, 2007, vol. 2007, No 4, p. 1-116. ISSN 1802-0062.
  2. 2006

  3. PŘIDALOVÁ, Marie. Mezigenerační solidarita a gender (pečující dcery a pečující synové) (Intergenerational solidarity and gender (caregiving daughters and caregiving sons)). Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, roč. 7, No 1, p. 1-5. ISSN 1213-0028.
  4. PŘIDALOVÁ, Marie. Péče o staré rodiče - nový úděl mladších seniorů? (Caring for old parents - new life stage of younger seniors?). Sociální práce/Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2006, roč. 2006, No 2, p. 68-81. ISSN 1213-6204.
Display details
Displayed: 20. 9. 2019 12:30