Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. 2008

 2. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Bupropion v ambulantní praxi (Bupropion in clinical practice). Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2008, vol. 9, No 3, p. 140-142. ISSN 1213-0508.
 3. 2006

 4. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK and Radovan PŘIKRYL. Farmakoterapie kognitivní dysfunkce u schizofrenie (Pharmacotherapy for Cognitive Dysfunction in Schizophrenia). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, vol. 102, No 1, p. 13-17. ISSN 1212-0383.
 5. 2005

 6. ČEŠKOVÁ, Eva. Kognitivní dysfunkce a její léčba - výzva pro 21. století (Cognitive Dysfunction and Its Therapy). Časopis lékařů českých. Praha: Česká společnost J.E. Purkyně, 2005, vol. 144, No 12, p. 801-804. ISSN 0008-7335.
 7. ČEŠKOVÁ, Eva. Kombinace antidepresiv (Combination of antidepressants). Remedia. Praha: Remedia, 2005, vol. 15, No 6, p. 520-524, 4 pp. ISSN 0862-8947.
 8. 2003

 9. ČEŠKOVÁ, Eva and Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - II. část (Polypharmacotherapy - When it is Treatment of the First or Second Choice, Part II.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, vol. 99, No 4, p. 189-193, 4 pp. ISSN 1212-0383.
 10. 2002

 11. FASSMANN, Antonín. Řízená tkáňová a kostní regenerace ve stomatologii (Controlled tissue and bone regeneration in dentistry). I. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. 199 pp. Avicenum. ISBN 80-247-0316-5.
 12. 1999

 13. FASSMANN, Antonín, Oliver BULIK, Jiří VANĚK, Naděžda DVOŘÁKOVÁ, Karin KAŇOVSKÁ and Sonia BARTÁKOVÁ. Augmentace alveolu horní čelisti titanovou mřížkou a Bio-Ossem. (Augmentation of the alveolas of the upper jaw by titanium frame and Bio-Oss.). 1st ed. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 1999. 2 pp. Stomatologia v širších súvislostiach. ISBN 80-233-0431-3.
Display details
Displayed: 28/9/2021 18:33